Bảng giá tên miền

Nhân Hòa - Bảng giá Tên miền Domain Quốc Gia & Quốc Tế

Nhà đăng ký tên miền Quốc gia .VN của VNNIC

Nhân Hòa là nhà đăng ký Tên miền Quốc gia .VN chính thức của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - trực thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Xem thông tin tại đây

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1)
(không chịu thuế)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) (1+2+3)+(3)*10% (2+4)+(4)*10%
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
info.vn/ pro.vn/ health.vn/
ac.vn
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.init.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn/
.binhduong.vn/ .kontum.vn/
.thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/
.laichau.vn/ .tiengiang.vn/
.camau.vn/ .lamdong.vn/
.travinh.vn/ .caobang.vn/
.langson.vn/ .tuyenquang.vn/
.daklak.vn/ .laocai.vn/
.vinhlong.vn/ .daknong.vn/
.longan.vn/ .yenbai.vn/
.dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/
.phuyen.vn/ .dongnai.vn/
.ninhthuan.vn/ .cantho.vn/
.dongthap.vn/ .phutho.vn/
.danang.vn/ .gialai.vn/
.quangbinh.vn/ .haiphong.vn/
.hagiang.vn/ .quangngai.vn/
.bacninh.vn/ .hanam.vn/
.quangnam.vn/ .bentre.vn/
.thaibinh.vn/ .hatinh.vn/
.quangninh.vn/ .binhthuan.vn/
.angiang.vn/ .haiduong.vn/
.quangtri.vn/ .namdinh.vn/
.haugiang.vn/ .soctrang.vn/
.vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/
.hoabinh.vn/ .sonla.vn/
.hanoi.vn/ .backan.vn/
.hungyen.vn/ .tayninh.vn/
.nghean.vn/ .baclieu.vn/
.khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn
120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt 0 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ 42.000 đ
Tên miền 1 ký tự .VN 200.000 đ 40.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 40.420.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền 2 ký tự .VN 200.000 đ 10.000.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 10.420.000 đ 10.110.000 đ
Transfer Tên miền .VN
về Nhân Hòa
Phí transfer Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (1+2+3)+(3)*10%
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
info.vn/ pro.vn/ health.vn/
ac.vn
Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.name.vn Miễn phí 30.000 đ 20.000 đ 52.000 đ
.init.vn Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn/
.binhduong.vn/ .kontum.vn/
.thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/
.laichau.vn/ .tiengiang.vn/
.camau.vn/ .lamdong.vn/
.travinh.vn/ .caobang.vn/
.langson.vn/ .tuyenquang.vn/
.daklak.vn/ .laocai.vn/
.vinhlong.vn/ .daknong.vn/
.longan.vn/ .yenbai.vn/
.dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/
.phuyen.vn/ .dongnai.vn/
.ninhthuan.vn/ .cantho.vn/
.dongthap.vn/ .phutho.vn/
.danang.vn/ .gialai.vn/
.quangbinh.vn/ .haiphong.vn/
.hagiang.vn/ .quangngai.vn/
.bacninh.vn/ .hanam.vn/
.quangnam.vn/ .bentre.vn/
.thaibinh.vn/ .hatinh.vn/
.quangninh.vn/ .binhthuan.vn/
.angiang.vn/ .haiduong.vn/
.quangtri.vn/ .namdinh.vn/
.haugiang.vn/ .soctrang.vn/
.vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/
.hoabinh.vn/ .sonla.vn/
.hanoi.vn/ .backan.vn/
.hungyen.vn/ .tayninh.vn/
.nghean.vn/ .baclieu.vn/
.khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn
Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
Tên miền tiếng Việt Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền 1 ký tự .VN Miễn phí 40.000.000 đ 100.000 đ 40.110.000 đ
Tên miền 2 ký tự .VN Miễn phí 10.000.000 đ 100.000 đ 10.110.000 đ

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

NHÂN HÒA luôn cùng bạn bảo vệ và phát triển thương hiệu của mình trên Internet

Nhân Hòa đã có uy tín lâu năm trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho hơn 50.000 khách hàng, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để bắt đầu đăng ký tên miền tại công ty chúng tôi với dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Mẫu bản khai đăng ký dành cho tên miền Việt Nam

Bản khai đăng ký tên miền VN cho cá nhân
Tải về

Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)

Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn

Bản khai đăng ký tên miền VN cho công ty - tổ chức
Tải về

Công ty, tổ chức cần có bản khai đăng ký (3 bản) có dấu và chữ ký của người đại diện (bản khai không được gạch bỏ hoặc tẩy xóa, nếu có 2 tờ cần có dấu giáp lai).

Tên miền .gov.vn chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương.

Dịch vụ đi kèm
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí
Domain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn Miễn phí

Chú ý: Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC) bắt đầu cho phép các tổ chức và cá nhân đăng ký tên miền 1 & 2 ký tự từ ngày 10/1/2011. Quý khách có thể liên hệ với Nhân Hòa ngay từ bây giờ để đăng ký cho mình những tên miền tốt nhất.

QUY ĐỊNH MỚI CỦA VNNIC VỀ TÊN MIỀN VIỆT NAM
Nhân Hòa - Bảng giá Tên miền Domain Quốc Gia & Quốc Tế

Nhà đăng ký tên miền của ICANN

Nhân Hòa là nhà đăng ký tên miền chính thức (Registrar) của Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế (ICANN) và là 1 trong 3 nhà đăng ký duy nhất của ICANN tại Việt Nam.

Xem danh sách các nhà đăng ký tên miền của ICANN

Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì mỗi nămChuyển về
.comMiễn phí299.000 đ 139.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.netMiễn phí309.000 đ 260.000 đ
(Áp dụng năm đầu tiên)
210.000 đ
.orgMiễn phí339.000 đ 229.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
230.000 đ
.infoMiễn phí369.000 đ280.000 đ
.bestMiễn phí2.299.000 đ 219.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.xyzMiễn phí280.000 đ 19.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
263.000 đ
.topMiễn phí280.000 đ250.000 đ
.onlineMiễn phí850.000 đ 28.000 đ
(Giá 28k chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
Tên miền .online đang khuyến mãi đăng ký giá 230k/3 năm
.storeMiễn phí1.175.000 đ 49.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.siteMiễn phí800.000 đ 50.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.techMiễn phí1.296.000 đ 92.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.funMiễn phí452.000 đ 70.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.spaceMiễn phí451.000 đ 35.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
.usMiễn phí205.000 đ205.000 đ
.ccMiễn phí535.000 đ480.000 đ
.bizMiễn phí305.000 đ290.000 đ
.asiaMiễn phí360.000 đ360.000 đ
.euMiễn phí280.000 đKhông được phép transfer
.meMiễn phí711.000 đ651.000 đ
.telMiễn phí385.000 đ350.000 đ
.wsMiễn phí652.000 đ590.000 đ
.nameMiễn phí235.000 đ215.000 đ
.tvMiễn phí829.000 đ750.000 đ
.mobiMiễn phí460.000 đ460.000 đ
.bzMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.mnMiễn phí1.184.000 đ1.085.000 đ
.inMiễn phí340.000 đ340.000 đ
.co.ukMiễn phí205.000 đ205.000 đ
.coMiễn phí740.000 đ650.000 đ
.caMiễn phí385.000 đ360.000 đ
.esMiễn phí280.000 đ210.000 đ
.deMiễn phí280.000 đ210.000 đ
.xxxMiễn phí2.540.000 đ2.330.000 đ
.com.ruMiễn phí280.000 đ210.000 đ
.proMiễn phí385.000 đ340.000 đ
.sxMiễn phí880.000 đ
.pwMiễn phí213.000 đ181.000 đ
.nlMiễn phí227.000 đ193.000 đ
.in.netMiễn phí215.000 đ157.000 đ
.laMiễn phí888.000 đ814.000 đ
.solarMiễn phí1.184.000 đ1.080.000 đ
.houseMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.floristMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.coffeeMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.marketingMiễn phí711.000 đ650.000 đ
.farmMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.coolMiễn phí739.000 đ670.000 đ
.watchMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.bargainsMiễn phí739.000 đ2.515.000 đ
.boutiqueMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.cheapMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.zoneMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.worksMiễn phí740.000 đ678.000 đ
.domainsMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.cabMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.computerMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.academyMiễn phí739.000 đ2.600.000 đ
.buildersMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.trainingMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.glassMiễn phí1.180.000 đ990.000 đ
.campMiễn phí1.180.000 đ1.080.000 đ
.repairMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.codesMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.viajesMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.holidayMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.expertMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.limoMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.internationalMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.companyMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.systemsMiễn phí504.000 đ450.000 đ
.managementMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.centerMiễn phí485.000 đ440.000 đ
.emailMiễn phí504.000 đ450.000 đ
.solutionsMiễn phí504.000 đ462.000 đ
.supportMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.agencyMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.educationMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.instituteMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.singlesMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.bikeMiễn phí739.000 đ670.000 đ
.plumbingMiễn phí1.180.000 đ1.085.000 đ
.guruMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.clothingMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.cameraMiễn phí1.180.000 đ1.080.000 đ
.estateMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.enterprisesMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.constructionMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.contractorsMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.kitchenMiễn phí1.184.000 đ1.059.000 đ
.landMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.venturesMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.holdingsMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.diamondsMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.voyageMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.careersMiễn phí1.045.000 đ950.000 đ
.recipesMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.clubMiễn phí364.000 đ309.000 đ
.buzzMiễn phí890.000 đ820.000 đ
.equipmentMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.galleryMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.graphicsMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.lightingMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.photographyMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.tipsMiễn phí504.000 đ460.000 đ
.todayMiễn phí485.000 đ395.000 đ
.technologyMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.directoryMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.photosMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.ninjaMiễn phí474.000 đ150.000 đ
.danceMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.democratMiễn phí1.568.000 đ1.255.000 đ
.futbolMiễn phí385.000 đ350.000 đ
.immobilienMiễn phí875.000 đ799.000 đ
.reviewsMiễn phí880.000 đ799.000 đ
.shoesMiễn phí1.118.000 đ1.080.000 đ
.modaMiễn phí740.000 đ678.000 đ
.restMiễn phí947.000 đ
.barMiễn phí2.977.000 đ
.associatesMiễn phí731.000 đ
.mediaMiễn phí731.000 đ
.leaseMiễn phí1.186.000 đ
.kaufenMiễn phí1.654.000 đ
.toysMiễn phí1.184.000 đ
.townMiễn phí731.000 đ
.universityMiễn phí1.183.000 đ
.ukMiễn phí217.000 đ169.000 đ
.accountantsMiễn phí2.400.000 đ4.200.000 đ
.actorMiễn phí890.000 đ2.500.000 đ
.attorneyMiễn phí890.000 đ2.663.000 đ
.audioMiễn phí3.018.000 đ4.468.000 đ
.berlinMiễn phí1.480.000 đ1.200.000 đ
.bharatMiễn phí240.000 đ220.000 đ
.bidMiễn phí770.000 đ705.000 đ
.blackfridayMiễn phí3.070.000 đ2.800.000 đ
.blueMiễn phí364.000 đ319.000 đ
.buildMiễn phí1.775.000 đ1.608.000 đ
.capetownMiễn phí651.000 đ590.000 đ
.casaMiễn phí650.000 đ590.000 đ
.christmasMiễn phí1.620.000 đ1.400.000 đ
.clickMiễn phí249.000 đ180.000 đ
.cnMiễn phí213.000 đ181.000 đ
.cn.comMiễn phí969.000 đ824.000 đ
.co.comMiễn phí740.000 đ650.000 đ
.co.deMiễn phí270.000 đ240.000 đ
.com.deMiễn phí199.000 đ169.000 đ
.consultingMiễn phí740.000 đ650.000 đ
.cookingMiễn phí740.000 đ650.000 đ
.countryMiễn phí740.000 đ650.000 đ
.creditMiễn phí2.338.000 đ2.005.000 đ
.creditcardMiễn phí3.690.000 đ3.290.000 đ
.cricketMiễn phí1.657.000 đ1.408.000 đ
.degreeMiễn phí1.036.000 đ950.000 đ
.dentistMiễn phí832.000 đ707.000 đ
.desiMiễn phí419.000 đ356.000 đ
.dietMiễn phí3.048.000 đ2.600.000 đ
.durbanMiễn phí650.000 đ520.000 đ
.enegryMiễn phí2.152.000 đ1.829.000 đ
.engineerMiễn phí880.000 đ790.000 đ
.fashionMiễn phí880.000 đ790.000 đ
.fishingMiễn phí740.000 đ650.000 đ
.flowersMiễn phí3.150.000 đ2.800.000 đ
.forsaleMiễn phí740.000 đ660.000 đ
.gardenMiễn phí880.000 đ790.000 đ
.giftMiễn phí474.000 đ420.000 đ
.globalMiễn phí1.770.000 đ1.550.000 đ
.greenMiễn phí2.219.000 đ2.003.000 đ
.guitarsMiễn phí5.484.000 đ567.000 đ
.hausMiễn phí739.000 đ660.000 đ
.helpMiễn phí681.000 đ619.000 đ
.hiphopMiễn phí3.135.000 đ2.850.000 đ
.horseMiễn phí694.000 đ590.000 đ
.hostMiễn phí2.124.000 đ 115.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.805.000 đ
.hostingMiễn phí8.500.000 đ567.000 đ
.inkMiễn phí580.000 đ650.000 đ
.investmentsMiễn phí2.179.000 đ1.989.000 đ
.jobsMiễn phí3.550.000 đ3.249.000 đ
.joburgMiễn phí651.000 đ595.000 đ
.juegosMiễn phí8.930.000 đ8.190.000 đ
.kimMiễn phí385.000 đ353.000 đ
.lawyerMiễn phí885.000 đ809.000 đ
.linkMiễn phí249.000 đ193.000 đ
.loansMiễn phí2.338.000 đ2.140.000 đ
.londonMiễn phí1.107.000 đ1.020.000 đ
.luxuryMiễn phí14.180.000 đ12.520.000 đ
.menuMiễn phí888.000 đ804.000 đ
.mortgageMiễn phí1.184.000 đ1.085.000 đ
.nycMiễn phí694.000 đ590.000 đ
.oooMiễn phí639.000 đ543.000 đ
.partyMiễn phí711.000 đ630.000 đ
.picsMiễn phí680.000 đ619.000 đ
.picturesMiễn phí325.000 đ289.000 đ
.pinkMiễn phí385.000 đ350.000 đ
.pressMiễn phí1.657.000 đ 115.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
1.408.000 đ
.propertyMiễn phí5.484.000 đ2.821.000 đ
.pubMiễn phí740.000 đ660.000 đ
.quebecMiễn phí880.000 đ800.000 đ
.redMiễn phí385.000 đ350.000 đ
.rocksMiễn phí282.000 đ240.000 đ
.rodeoMiễn phí740.000 đ670.000 đ
.sagathanMiễn phí309.000 đ263.000 đ
.scMiễn phí2.515.000 đ2.300.000 đ
.scienceMiễn phí667.000 đ567.000 đ
.sexyMiễn phí1.273.000 đ1.160.000 đ
.shabakaMiễn phí419.000 đ356.000 đ
.socialMiễn phí880.000 đ814.000 đ
.softwareMiễn phí880.000 đ814.000 đ
.soyMiễn phí740.000 đ660.000 đ
.surfMiễn phí612.000 đ520.000 đ
.tattooMiễn phí846.000 đ567.000 đ
.tiresMiễn phí2.352.000 đ2.100.000 đ
.tokyoMiễn phí415.000 đ380.000 đ
.tradeMiễn phí722.000 đ689.000 đ
.unoMiễn phí445.000 đ399.000 đ
.vcMiễn phí990.000 đ899.000 đ
.vegasMiễn phí1.480.000 đ1.350.000 đ
.vodkaMiễn phí694.000 đ620.000 đ
.wangMiễn phí309.000 đ263.000 đ
.webcamMiễn phí722.000 đ614.000 đ
.websiteMiễn phí474.000 đ 35.000 đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
403.000 đ
.weddingMiễn phí832.000 đ707.000 đ
.wikiMiễn phí580.000 đ543.000 đ
.restMiễn phí947.000 đ850.000 đ
.sxMiễn phí880.000 đ805.000 đ
.dateMiễn phí880.000 đ
.winMiễn phí667.000 đ
.com.auMiễn phí630.000 đ
.downloadMiễn phí770.000 đ
.lifeMiễn phí750.000 đ
.shopMiễn phí830.000 đ
.yogaMiễn phí675.000 đ
.com.auMiễn phí630.000 đ
.travelMiễn phí2.870.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .comMiễn phí308.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .netMiễn phí308.000 đ
Tên miền Tiếng Việt .infoMiễn phí308.000 đ
.frMiễn phí570.000 đ
.runMiễn phí800.000 đ
.saleMiễn phí828.000 đ
.sexMiễn phí2.427.000 đ
.adultMiễn phí2.427.000 đ
.adultMiễn phí2.427.000 đ
.pornMiễn phí2.427.000 đ
.photoMiễn phí612.000 đ
.tkMiễn phí0 đ
.io
.casinoMiễn phí3.799.000 đ
.itMiễn phí1.000.000 đ
.cloudMiễn phí589.000 đ
.worldMiễn phí740.000 đ
.expressMiễn phí750.000 đ
.vipMiễn phí415.000 đ
.financeMiễn phí2.820.000 đMiễn phí
.businessMiễn phí3.290.000 đ
.giftsMiễn phí2.115.000 đ
.couponsMiễn phí2.115.000 đMiễn phí
.taxiMiễn phí2.115.000 đMiễn phí
.salonMiễn phí1.170.000 đ
.blogMiễn phí670.000 đ
.ai
.kr
.art
.com.sg
.jp
.reportMiễn phí505.000 đ
.newsMiễn phí250.000 đ
.vinMiễn phí1.400.000 đ
.live
.pageMiễn phí950.000 đ

Tên miền địa giới hành chính

Nhân Hòa - Bảng giá Tên miền Domain Quốc Gia & Quốc Tế

Theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính ban hành, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hiện tại khách hàng đã có thể đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố) tại Nhân Hòa Khách hàng có thể tra cứu sự tồn tại của các tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (VD: tenmien.hanoi.vn;…) để thuận tiện cho việc đăng ký và sử dụng.

DANH SÁCH CÁC ĐUÔI TÊN MIỀN CẤP 3 DƯỚI TÊN MIỀN CẤP 2 THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH:
.angiang.vn .danang.vn .kontum.vn .quangtri.vn
.bacgian.vn .dienbien.vn .laichau.vn .soctrang.vn
.backan.vn .dongnai.vn .lamdong.vn .sonla.vn
.baclieu.vn .dongthap.vn .langson.vn .tayninh.vn
.bacninh.vn .gialai.vn .laocai.vn .thaibinh.vn
.baria-vungtau.vn .hagiang.vn .longan.vn .thainguyen.vn
.bentre.vn .haiduong.vn .namdinh.vn .thanhhoa.vn
.binhdinh.vn .haiphong.vn .nghean.vn .thanhphochiminh.vn
.binhduong.vn .hanam.vn .ninhbinh.vn .thuathienhue.vn
.binhphuoc.vn .hanoi.vn .ninhthuan.vn .tiengiang.vn
.binhthuan.vn .hatinh.vn .phutho.vn .travinh.vn
.camau.vn .haugiang.vn .phuyen.vn .tuyenquang.vn
.cantho.vn .hoabinh.vn .quangbinh.vn .vinhlong.vn
.caobang.vn .hungyen.vn .quangnam.vn .vinhphuc.vn
.daklac.vn .khanhhoa.vn .quangngai.vn .yenbai.vn
.daknong.vn .kiengiang.vn .quangninh.vn

Managed DNS miễn phí

Managed DNS là dịch vụ quản lý các bản ghi cho tên miền của bạn. Bạn cần truy nhập vào zonedns.vn để sử dụng dịch vụ.


Đối với tên miền Quốc tế, bạn cần trỏ các thông số sau:

  • ns1.zonedns.vn – IP: 103.28.36.30
  • ns2.zonedns.vn - IP: 123.30.50.41
  • ns3.zonedns.vn - IP: 203.162.79.157
  • ns4.zonedns.vn - IP: 125.221.225.141

Đối với tên miền Việt Nam bạn cần trỏ các thông số sau:


Thủ tục: Bạn liên hệ với bộ phận kinh doanh của Nhân Hòa để làm hợp đồng dịch vụ, thanh toán phí và cung cấp thông tin tên miền để Nhân Hòa tiến hành chuyển đổi cho bạn.

  • ns1.zonedns.vn – IP: 103.28.36.30
  • ns2.zonedns.vn - IP: 123.30.50.41
  • ns3.zonedns.vn - IP: 203.162.79.157
  • ns4.zonedns.vn - IP: 125.221.225.141

Lưu ý: Khi khách hàng đăng ký tên miền quốc tế, Nhân Hòa sẽ lock (khóa) tên miền lại để bảo mật cho khách hàng trong quá trình sử dụng tên miền.


Quý khách cần hỗ trợ về dịch vụ này vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hotline: 19006680 (24/7)

Domain Forwarding

Domain Forwarding được sử dụng khi bạn muốn link một tên miền đến một đỉa chỉ URL nào đó (mà bạn muốn người truy cập sử dụng một tên miền dễ nhớ).


Vi dụ: Địa chỉ một website của bạn khi chưa sử dụng domain forwarding là: https://123.123.123.123/sites/index.html

Một địa chỉ như vậy thật khó nhớ, khi sử dụng Domain Forwarding, người truy cập chỉ việc gõ địa chỉ: https://www.mydomain.com là có thể vào được website của bạn.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ này miễn phí tại Nhân Hòa.

Email Forwarding

Email forwarding được sử dụng trong trường hợp bạn có một tên miền nhưng bạn muốn bất kỳ ai gửi email đến các địa chỉ liên quan đến tên miền đó (chẳng hạn: contact@mydomain.com, sales@mydomain.com) thì đều được forward (chuyển tiếp) đến một địa chỉ email mà bạn muốn (ví dụ: myemail@gmail.com, contact@other_domain.com...).


Dịch vụ này tiện lợi ở chỗ bạn không cần có gói dịch vụ hosting nhưng vẫn sử dụng được email theo tên miền riêng.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics