CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN .VN

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng (QSD) kho số viễn thông, tên miền Internet (Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Như vậy, kể từ ngày 01/6/2021 nghiệp vụ Chuyển nhượng QSD tên miền “.vn” sẽ được điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg, thay thế các nội dung đã thực hiện theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG TÊN MIỀN (Theo Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg)


1. Hồ sơ chuyển nhượng QSD tên miền được đơn giản thủ tục hành chính so với Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT: Bỏ Biễu mẫu “Bản khai thông tin của Bên Nhận chuyển nhượng QSD tên miền”;

2. Chuyển nhượng đảm bảo website hoạt động không bị gián đoạn trên hệ thống, không có rủi ro mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại. Các bên tham gia chuyển nhượng được phép chuyển nhượng QSD tên miền công khai;

3. Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền thực hiện theo nghiệp vụ kỹ thuật đổi tên chủ thể, thời hạn sử dụng hiện tại của tên miền được giữ nguyên.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN


Bước 1: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng QSD tên miền, bao gồm:

1.  Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền có xác nhận của hai bên (Tại đây)

2.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của các bên tham gia chuyển nhượng (nếu chủ thể là cá nhân);


Bước 2
: Nộp hồ sơ chuyển nhượng:

Hồ sơ chuyển nhượng có thể nộp trực tiếp hoặc có thể gửi hồ sơ đến Nhân Hoà qua đường bưu chính theo địa chỉ:

Nhà đăng ký Nhân Hoà:
Trụ sở Hà Nội:
Tầng 4 - Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 7308 6680. Email: sales@nhanhoa.com
Chi nhánh TP.HCM:
270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12,Quận 10, TP HCM.
Tel: (028) 7308 6680 - E-mail: hcmsales@nhanhoa.com


Bước 3
: Kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả

1. NĐK có trách nhiệm kiểm định hồ sơ chuyền nhượng QSD tên miền và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng bằng văn bản (theo mẫu) qua email/điện thoại trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ;
2. Các bên tham gia chuyển nhượng sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ từ NĐK sẽ thực hiện bước tiếp theo.


Bước 4
: Bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
1. Đối với chủ thể là cá nhân trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam):

Căn cứ để chứng minh cá nhân đã hoàn thành nghĩa vu nộp thuế là:

* Chứng từ nộp thuế có xác nhận của Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú), hoặc

* Bản cam kết về nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng QSD tên miền Internet của Bên chuyển nhượng (Tại đây)
2. Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp trong nước (có địa chỉ tại Việt Nam)

* Thuế suất, nơi nộp thuế

- Doanh nghiệp chuyển nhượng QSD tên miền phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10 % theo quy định.

- Khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

* Căn cứ chứng minh đã hoàn tất nộp thuế:

- Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp khi chuyển nhượng QSD tên miền
3. Đối với chủ thể là tổ chức nước ngoài (có địa chỉ nước ngoài)

* Thuế suất, nơi nộp thuế

- Tổ chức nước ngoài chuyển nhượng QSD tên miền thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo tỷ lệ là 2% trên doanh thu tính thuế.

- Nhà đăng ký quản lý tên miền có trách nhiệm thu hộ số tiền thuế TNDN phải nộp của Tổ chức nước ngoài và khai, nộp thay cho Bên chuyển nhượng số thuế TNDN  phải nộp vào Ngân sách nhà nước.

* Căn cứ chứng minh đã hoàn tất nộp thuế:

- Chứng từ nộp thuế vào NSNN


Bước 5
: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại tên miền chuyển nhượng

Bên nhận chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng tại NĐK, bao gồm:

- Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng

Đối chủ thể Cá nhân (Mẫu cá nhân) kèm theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu

Đối với chủ thể Tổ chức (Mẫu tổ chức);

- Các chứng từ thể hiện bên chuyển nhượng (chủ thể tên miền) hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng;

- Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký lại tên miền tại NĐK theo quy định (Phí đăng ký lại tên miền bằng với số tiền đăng ký mới tên miền)


Bước 6
: Hoàn thiện nghiệp vụ chuyển nhượng QSD tên miền
NĐK kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ đăng ký lại tên miền.

- NĐK phối hợp với VNNIC để yêu cầu xét duyệt hồ sơ và đăng ký lại tên miền chuyển nhượng.
- NĐK kiểm tra và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng


Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics