Content

Sinh viên

Chỉ với 54.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 600MB
 • Băng thông/ Tháng : 20GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Sinh viên

 • 12 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 648.000 đ
 • 18 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 972.000 đ
 • 24 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.296.000 đ
 • 36 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.944.000 đ
 • 48 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.592.000 đ
 • 60 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.240.000 đ
Không, cám ơn!

Cá Nhân

Chỉ với 78.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 900MB
 • Băng thông/ Tháng : 35GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Cá Nhân

 • 12 Tháng

  • 78.000 đ/Tháng
  • Tổng: 936.000 đ
 • 18 Tháng

  • 78.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.404.000 đ
 • 24 Tháng

  • 78.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.872.000 đ
 • 36 Tháng

  • 78.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.808.000 đ
 • 48 Tháng

  • 78.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.744.000 đ
 • 60 Tháng

  • 78.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.680.000 đ
Không, cám ơn!

Cá Nhân +

Chỉ với 90.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 1.2GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 3
 • MSSQL 2012 : 3
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Cá Nhân +

 • 12 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 18 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.620.000 đ
 • 24 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 36 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.240.000 đ
 • 48 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.320.000 đ
 • 60 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
Không, cám ơn!

Doanh Nghiệp

Chỉ với 120.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 4
 • MSSQL 2012 : 4
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Doanh Nghiệp

 • 12 Tháng

  • 120.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.440.000 đ
 • 18 Tháng

  • 120.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 24 Tháng

  • 120.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.880.000 đ
 • 36 Tháng

  • 120.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.320.000 đ
 • 48 Tháng

  • 120.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.760.000 đ
 • 60 Tháng

  • 120.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.200.000 đ
Không, cám ơn!

Thương Mại Điện Tử

Chỉ với 169.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 5
 • MSSQL 2012 : 5
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Thương Mại Điện Tử

 • 6 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.014.000 đ
 • 12 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.028.000 đ
 • 18 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.042.000 đ
 • 24 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.056.000 đ
 • 36 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.084.000 đ
 • 48 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.112.000 đ
 • 60 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.140.000 đ
Không, cám ơn!

Chuyên Nghiệp

Chỉ với 257.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 8
 • MSSQL 2012 : 8
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Chuyên Nghiệp

 • 6 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.542.000 đ
 • 12 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.084.000 đ
 • 18 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.626.000 đ
 • 24 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.168.000 đ
 • 36 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.252.000 đ
 • 48 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.336.000 đ
 • 60 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.420.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

Tổng tiền: 0đ

Đặc tính kỹ thuật

 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau.
 • Miễn phí tạo, quản lý hộp thư điện tử (Email) theo tên miền riêng.
 • Miễn phí tạo tên miền con (Subdomain).
 • Sử dụng nhiều tên miền cho 1 website.
 • Quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản hosting.
 • Quản lý đăng nhập, giám sát thông số băng thông và dung lượng.
 • Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu.

Thông số kỹ thuật


Hệ điều hành Windows server 2012
Ngôn ngữ hỗ trợ .NET(v1.1,2.0,3.5,4.0,4.6) / PHP 5.x-7.0 / ASP
Cơ sở dữ liệu Microsoft Access / MSSQL Server 2012 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/ OLEDB
Hệ thống email WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam
Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager
Bảng điều khiển Plesk 12 / Plesk Onyx
Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories/ Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions
Hệ thống email WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam
Content
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics