Content
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 219.000đ 229.000đ 235.000đ 239.000đ
.NET 249.000đ 255.000đ 265.000đ 269.000đ
.ORG 261.000đ 269.000đ 275.000đ 279.000đ
.INFO 315.000đ 320.000đ 329.000đ 339.000đ
.ES 224.000đ 236.000đ 242.000đ 247.000đ
.DE 375.000đ 379.000đ 383.000đ 388.000đ
.EU 239.000đ 254.000đ 259.000đ 262.000đ
.NAME 216.000đ 227.000đ 234.000đ 238.000đ
.US 241.000đ 254.000đ 261.000đ 266.000đ
.CO.UK 237.000đ 239.000đ 242.000đ 245.000đ
.CC 256.000đ 279.000đ 287.000đ 292.000đ
.MOBI 443.000đ 466.000đ 479.000đ 488.000đ
.ASIA 289.000đ 304.000đ 313.000đ 318.000đ
.CA 403.000đ 408.000đ 413.000đ 418.000đ
.ME 739.000đ 740.000đ 740.000đ 740.000đ
.TEL 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.IN 261.000đ 278.000đ 287.000đ 294.000đ
.WS 652.000đ 685.000đ 705.000đ 718.000đ
.TV 686.000đ 695.000đ 700.000đ 705.000đ
.CO 557.000đ 585.000đ 602.000đ 613.000đ
.BZ 677.000đ 711.000đ 732.000đ 745.000đ
.MN 1.150.000đ 1.208.000đ 1.242.000đ 1.265.000đ
.BIZ 359.000đ 377.000đ 388.000đ 395.000đ
.PRO 374.000đ 393.000đ 404.000đ 412.000đ
.XXX 2.365.000đ 2.484.000đ 2.555.000đ 2.602.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SSL, SERVER, COLOCATION
Hosting (Windows, Linux, WordPress) Giảm 40% Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20%
Email Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
UMail Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
VPS/ Clouđ Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dịch vụ phụ VPS (IP, RAM, CPU,...) Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
SSL Giảm 12% Giảm 10% Giảm 7% Giảm 5%
CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ & DUY TRÌ TỔNG ĐÀI VFONE
Số lượng hợp đồng đăng ký Trên 100 60-100 30-60 1-30
Chiết khấu đăng ký mới 60% 50% 30% 15%
Chiết khấu duy trì 60% 50% 30% 15%
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ & CHỮ KÝ SỐ
Hóa đơn điện tử 55%
Chữ ký số Đăng ký mới: 50%
Gia hạn: 40%
Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 219.000đ 229.000đ 235.000đ 239.000đ
.NET 249.000đ 255.000đ 265.000đ 269.000đ
.ORG 261.000đ 269.000đ 275.000đ 279.000đ
.INFO 315.000đ 320.000đ 329.000đ 339.000đ
.ES 224.000đ 236.000đ 242.000đ 247.000đ
.DE 375.000đ 379.000đ 383.000đ 388.000đ
.EU 239.000đ 254.000đ 259.000đ 262.000đ
.NAME 216.000đ 227.000đ 234.000đ 238.000đ
.US 241.000đ 254.000đ 261.000đ 266.000đ
.CO.UK 237.000đ 239.000đ 242.000đ 245.000đ
.CC 256.000đ 279.000đ 287.000đ 292.000đ
.MOBI 443.000đ 466.000đ 479.000đ 488.000đ
.ASIA 289.000đ 304.000đ 313.000đ 318.000đ
.CA 403.000đ 408.000đ 413.000đ 418.000đ
.ME 739.000đ 740.000đ 740.000đ 740.000đ
.TEL 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.IN 261.000đ 278.000đ 287.000đ 294.000đ
.WS 652.000đ 685.000đ 705.000đ 718.000đ
.TV 686.000đ 695.000đ 700.000đ 705.000đ
.CO 557.000đ 585.000đ 602.000đ 613.000đ
.BZ 677.000đ 711.000đ 732.000đ 745.000đ
.MN 1.150.000đ 1.208.000đ 1.242.000đ 1.265.000đ
.BIZ 359.000đ 377.000đ 388.000đ 395.000đ
.PRO 374.000đ 393.000đ 404.000đ 412.000đ
.XXX 2.365.000đ 2.484.000đ 2.555.000đ 2.602.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SSL, SERVER, COLOCATION
Hosting (Windows, Linux, WordPress) Giảm 40% Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20%
Email Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
UMail Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
VPS/ Clouđ Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dịch vụ phụ VPS (IP, RAM, CPU,...) Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
SSL Giảm 12% Giảm 10% Giảm 7% Giảm 5%
CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ & DUY TRÌ TỔNG ĐÀI VFONE
Số lượng hợp đồng đăng ký Trên 100 60-100 30-60 1-30
Chiết khấu đăng ký mới 60% 50% 30% 15%
Chiết khấu duy trì 60% 50% 30% 15%
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ & CHỮ KÝ SỐ
Hóa đơn điện tử 55%
Chữ ký số Đăng ký mới: 50%
Gia hạn: 40%
Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics