Content
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 249.000đ 259.000đ 264.000đ 270.000đ
.NET 293.000đ 298.000đ 303.000đ 308.000đ
.ORG 280.000đ 290.000đ 305.000đ 310.000đ
.INFO 465.000đ 471.000đ 476.000đ 482.000đ
.ES 224.000đ 236.000đ 242.000đ 247.000đ
.DE 271.000đ 281.000đ 283.000đ 285.000đ
.EU 240.000đ 250.000đ 260.000đ 265.000đ
.NAME 216.000đ 227.000đ 234.000đ 238.000đ
.US 320.000đ 320.000đ 315.000đ 310.000đ
.CO.UK 237.000đ 239.000đ 242.000đ 245.000đ
.CC 249.000đ 253.000đ 257.000đ 261.000đ
.MOBI 588.000đ 591.000đ 594.000đ 598.000đ
.ASIA 430.000đ 435.000đ 440.000đ 445.000đ
.CA 495.000đ 525.000đ 540.000đ 550.000đ
.ME 1.005.000đ 1.010.000đ 1.020.000đ 1.025.000đ
.TEL 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.IN 325.000đ 330.000đ 335.000đ 340.000đ
.WS 895.000đ 885.000đ 870.000đ 860.000đ
.TV 686.000đ 695.000đ 700.000đ 705.000đ
.CO 555.000đ 560.000đ 570.000đ 575.000đ
.BZ 684.000đ 695.000đ 706.000đ 717.000đ
.MN 1.184.000đ 1.203.000đ 1.221.000đ 1.240.000đ
.BIZ 388.000đ 393.000đ 398.000đ 403.000đ
.PRO 471.000đ 476.000đ 481.000đ 486.000đ
.XXX 3.249.000đ 3.269.000đ 3.289.000đ 3.309.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SSL, SERVER, COLOCATION
Hosting (Windows, Linux, WordPress) Giảm 40% Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20%
Email Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
UMail Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
VPS/ Clouđ Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dịch vụ phụ VPS (IP, RAM, CPU,...) Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
SSL Giảm 12% Giảm 10% Giảm 7% Giảm 5%

Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 249.000đ 259.000đ 264.000đ 270.000đ
.NET 293.000đ 298.000đ 303.000đ 308.000đ
.ORG 280.000đ 290.000đ 305.000đ 310.000đ
.INFO 465.000đ 471.000đ 476.000đ 482.000đ
.ES 224.000đ 236.000đ 242.000đ 247.000đ
.DE 271.000đ 281.000đ 283.000đ 285.000đ
.EU 240.000đ 250.000đ 260.000đ 265.000đ
.NAME 216.000đ 227.000đ 234.000đ 238.000đ
.US 320.000đ 320.000đ 315.000đ 310.000đ
.CO.UK 237.000đ 239.000đ 242.000đ 245.000đ
.CC 249.000đ 253.000đ 257.000đ 261.000đ
.MOBI 588.000đ 591.000đ 594.000đ 598.000đ
.ASIA 430.000đ 435.000đ 440.000đ 445.000đ
.CA 495.000đ 525.000đ 540.000đ 550.000đ
.ME 1.005.000đ 1.010.000đ 1.020.000đ 1.025.000đ
.TEL 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.IN 325.000đ 330.000đ 335.000đ 340.000đ
.WS 895.000đ 885.000đ 870.000đ 860.000đ
.TV 686.000đ 695.000đ 700.000đ 705.000đ
.CO 555.000đ 560.000đ 570.000đ 575.000đ
.BZ 684.000đ 695.000đ 706.000đ 717.000đ
.MN 1.184.000đ 1.203.000đ 1.221.000đ 1.240.000đ
.BIZ 388.000đ 393.000đ 398.000đ 403.000đ
.PRO 471.000đ 476.000đ 481.000đ 486.000đ
.XXX 3.249.000đ 3.269.000đ 3.289.000đ 3.309.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SSL, SERVER, COLOCATION
Hosting (Windows, Linux, WordPress) Giảm 40% Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20%
Email Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
UMail Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
VPS/ Clouđ Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dịch vụ phụ VPS (IP, RAM, CPU,...) Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
SSL Giảm 12% Giảm 10% Giảm 7% Giảm 5%

Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics