Content
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 219.000đ 229.000đ 235.000đ 239.000đ
.NET 249.000đ 255.000đ 265.000đ 269.000đ
.ORG 261.000đ 269.000đ 275.000đ 279.000đ
.INFO 315.000đ 320.000đ 329.000đ 339.000đ
.ES | .DE |.EU | .NAME 195.000đ 205.000đ 215.000đ 220.000đ
.US | .CO.UK 170.000đ 178.000đ 180.000đ 180.000đ
.CC | . MOBI 425.000đ 433.000đ 435.000đ 435.000đ
ASIA | . CA 325.000đ 333.000đ 335.000đ 335.000đ
.ME 575.000đ 583.000đ 585.000đ 585.000đ
.TEL | .IN 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.WS 425.000đ 433.000đ 435.000đ 435.000đ
.TV | . BZ | .CO 575.000đ 583.000đ 885.000đ 585.000đ
.MN 875.000đ 883.000đ 885.000đ 885.000đ
.BIZ 315.000đ 325.000đ 335.000đ 345.000đ
.PRO 325.000đ 333.000đ 335.000đ 335.000đ
.XXX 2.375.000đ 2.365.000đ 2.360.000đ 2.350.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SERVER, COLOCATION
Windows | Linux | Joomla | Email Giảm 30% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
Reseller Host Giảm 30% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
Email Hosting Giảm 30% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
Email Server Giảm 10% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 10%
VPS Server Giảm 12% Giảm 10% Giảm 6% Giảm 3%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 219.000đ 229.000đ 235.000đ 239.000đ
.NET 249.000đ 255.000đ 265.000đ 269.000đ
.ORG 261.000đ 269.000đ 275.000đ 279.000đ
.INFO 315.000đ 320.000đ 329.000đ 339.000đ
.ES | .DE |.EU | .NAME 195.000đ 205.000đ 215.000đ 220.000đ
.US | .CO.UK 170.000đ 178.000đ 180.000đ 180.000đ
.CC | . MOBI 425.000đ 433.000đ 435.000đ 435.000đ
ASIA | . CA 325.000đ 333.000đ 335.000đ 335.000đ
.ME 575.000đ 583.000đ 585.000đ 585.000đ
.TEL | .IN 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.WS 425.000đ 433.000đ 435.000đ 435.000đ
.TV | . BZ | .CO 575.000đ 583.000đ 885.000đ 585.000đ
.MN 875.000đ 883.000đ 885.000đ 885.000đ
.BIZ 315.000đ 325.000đ 335.000đ 345.000đ
.PRO 325.000đ 333.000đ 335.000đ 335.000đ
.XXX 2.375.000đ 2.365.000đ 2.360.000đ 2.350.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SERVER, COLOCATION
Windows | Linux | Joomla | Email Giảm 30% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
Reseller Host Giảm 30% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
Email Hosting Giảm 30% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
Email Server Giảm 10% Giảm 10% Giảm 10% Giảm 10%
VPS Server Giảm 12% Giảm 10% Giảm 6% Giảm 3%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics