Content
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 234.000đ 244.000đ 249.000đ 255.000đ
.NET 265.000đ 270.000đ 280.000đ 290.000đ
.ORG 280.000đ 290.000đ 305.000đ 310.000đ
.INFO 436.000đ 439.000đ 442.000đ 446.000đ
.ES 224.000đ 236.000đ 242.000đ 247.000đ
.DE 219.000đ 229.000đ 249.000đ 259.000đ
.EU 239.000đ 254.000đ 259.000đ 262.000đ
.NAME 216.000đ 227.000đ 234.000đ 238.000đ
.US 230.000đ 235.000đ 240.000đ 245.000đ
.CO.UK 237.000đ 239.000đ 242.000đ 245.000đ
.CC 255.000đ 260.000đ 265.000đ 265.000đ
.MOBI 430.000đ 435.000đ 445.000đ 445.000đ
.ASIA 330.000đ 335.000đ 340.000đ 340.000đ
.CA 403.000đ 408.000đ 413.000đ 418.000đ
.ME 739.000đ 740.000đ 740.000đ 740.000đ
.TEL 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.IN 261.000đ 278.000đ 287.000đ 294.000đ
.WS 652.000đ 685.000đ 705.000đ 718.000đ
.TV 686.000đ 695.000đ 700.000đ 705.000đ
.CO 555.000đ 560.000đ 570.000đ 575.000đ
.BZ 610.000đ 615.000đ 625.000đ 645.000đ
.MN 1.150.000đ 1.208.000đ 1.242.000đ 1.265.000đ
.BIZ 388.000đ 393.000đ 398.000đ 403.000đ
.PRO 445.000đ 450.000đ 455.000đ 455.000đ
.XXX 2.365.000đ 2.484.000đ 2.555.000đ 2.602.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SSL, SERVER, COLOCATION
Hosting (Windows, Linux, WordPress) Giảm 40% Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20%
Email Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
UMail Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
VPS/ Clouđ Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dịch vụ phụ VPS (IP, RAM, CPU,...) Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
SSL Giảm 12% Giảm 10% Giảm 7% Giảm 5%
CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ & DUY TRÌ TỔNG ĐÀI VFONE
Số lượng hợp đồng đăng ký Trên 100 60-100 30-60 1-30
Chiết khấu đăng ký mới 60% 50% 30% 15%
Chiết khấu duy trì 60% 50% 30% 15%
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ & CHỮ KÝ SỐ
Hóa đơn điện tử 55%
Chữ ký số Đăng ký mới: 50%
Gia hạn: 40%
Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
ĐẠI LÝ CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 CẤP 4
Tổng giá trị nộp vào 100 triệu trở lên Từ 50 triệu đến 100 triệu Từ 20 triệu đến 50 triệu Dưới 20 triệu
DỊCH VỤ WEB4STEP
Đăng ký mới/ Duy trì Giảm 30% Giảm 25% Giảm 15% Giảm 10%
TÊN MIỀN VIỆT NAM (Giá cung cấp dịch vụ)
Đăng ký mới Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
Gia hạn Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30% Giảm 30%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.COM 234.000đ 244.000đ 249.000đ 255.000đ
.NET 265.000đ 270.000đ 280.000đ 290.000đ
.ORG 280.000đ 290.000đ 305.000đ 310.000đ
.INFO 436.000đ 439.000đ 442.000đ 446.000đ
.ES 224.000đ 236.000đ 242.000đ 247.000đ
.DE 219.000đ 229.000đ 249.000đ 259.000đ
.EU 239.000đ 254.000đ 259.000đ 262.000đ
.NAME 216.000đ 227.000đ 234.000đ 238.000đ
.US 230.000đ 235.000đ 240.000đ 245.000đ
.CO.UK 237.000đ 239.000đ 242.000đ 245.000đ
.CC 255.000đ 260.000đ 265.000đ 265.000đ
.MOBI 430.000đ 435.000đ 445.000đ 445.000đ
.ASIA 330.000đ 335.000đ 340.000đ 340.000đ
.CA 403.000đ 408.000đ 413.000đ 418.000đ
.ME 739.000đ 740.000đ 740.000đ 740.000đ
.TEL 305.000đ 313.000đ 315.000đ 315.000đ
.IN 261.000đ 278.000đ 287.000đ 294.000đ
.WS 652.000đ 685.000đ 705.000đ 718.000đ
.TV 686.000đ 695.000đ 700.000đ 705.000đ
.CO 555.000đ 560.000đ 570.000đ 575.000đ
.BZ 610.000đ 615.000đ 625.000đ 645.000đ
.MN 1.150.000đ 1.208.000đ 1.242.000đ 1.265.000đ
.BIZ 388.000đ 393.000đ 398.000đ 403.000đ
.PRO 445.000đ 450.000đ 455.000đ 455.000đ
.XXX 2.365.000đ 2.484.000đ 2.555.000đ 2.602.000đ
DỊCH VỤ HOSTING, EMAIL, VPS, SSL, SERVER, COLOCATION
Hosting (Windows, Linux, WordPress) Giảm 40% Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20%
Email Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
UMail Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15% Giảm 10%
VPS/ Clouđ Server Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dịch vụ phụ VPS (IP, RAM, CPU,...) Giảm 30% Giảm 25% Giảm 20% Giảm 15%
Dedicated Server,Colocation Giảm 5% Giảm 5% Giảm 3% Giảm 3%
SSL Giảm 12% Giảm 10% Giảm 7% Giảm 5%
CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ & DUY TRÌ TỔNG ĐÀI VFONE
Số lượng hợp đồng đăng ký Trên 100 60-100 30-60 1-30
Chiết khấu đăng ký mới 60% 50% 30% 15%
Chiết khấu duy trì 60% 50% 30% 15%
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ & CHỮ KÝ SỐ
Hóa đơn điện tử 55%
Chữ ký số Đăng ký mới: 50%
Gia hạn: 40%
Đăng ký đại lý Nhân Hòa ngay
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics