Mini

320.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 80 GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Mini
 • 3 Tháng

  • 375.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.125.000 đ
 • 6 Tháng

  • 368.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.208.000 đ
 • 12 Tháng

  • 350.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.680.000 đ
 • 36 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 48 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.360.000 đ
 • 60 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.200.000 đ
Không, cám ơn!

Starter

420.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 120GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Starter
 • 3 Tháng

  • 535.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.605.000 đ
 • 6 Tháng

  • 525.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.150.000 đ
 • 12 Tháng

  • 500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.000.000 đ
 • 24 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.120.000 đ
 • 48 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.160.000 đ
 • 60 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 25.200.000 đ
Không, cám ơn!

Advanced

580.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 200GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Advanced
 • 3 Tháng

  • 664.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.992.000 đ
 • 6 Tháng

  • 651.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.906.000 đ
 • 12 Tháng

  • 620.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.440.000 đ
 • 24 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.920.000 đ
 • 36 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.880.000 đ
 • 48 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 27.840.000 đ
 • 60 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 34.800.000 đ
Không, cám ơn!

Extremmer

765.500 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 250GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Extremmer
 • 3 Tháng

  • 867.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.601.000 đ
 • 6 Tháng

  • 851.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.106.000 đ
 • 12 Tháng

  • 810.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 24 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 18.372.000 đ
 • 36 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 27.558.000 đ
 • 48 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 36.744.000 đ
 • 60 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 45.930.000 đ
Không, cám ơn!

CÁC TÍNH NĂNG DỊCH VỤ EMAIL SERVER CỦA NHÂN HÒA

 • Tỷ lệ gửi email vào inbox 99%.

 • Tạo địa chỉ email theo tên miền riêng.

 • Cài đặt trên máy chủ Cloud với IP riêng

 • Không giới hạn số lượng người dùng.

 • Hỗ trợ đầy đủ các loại kết nối cho phép cài đặt email trên mọi thiết bị (POP3, IMAP, MAPI...).

 • Cài đặt đầy đủ các bản ghi DKIM, SPF, PTR.

 • Cài đặt được nhiều tên miền riêng.

 • Chống SPAM, Virus, Bombmail.

 • Hỗ trợ boxchat, lịch làm việc (calendar).

 • Có SMTP dự phòng trong mọi trường hợp.

 • Mã hóa, bảo mật dữ liệu với giao thức SSL.

 • Cho phép cài đặt Catch All/ Mail Offline.

 • Không giới hạn dung lượng file đính kèm.

 • Thiết lập, tùy chỉnh dung lượng cho từng người dùng.

 • Giao diện người dùng thân thiện, tương thích mọi thiết bị di động.

 • Kiểm soát lưu lượng email người dùng.

 • Kiểm soát email gửi/ nhận của người dùng.

 • Email trả lời tự động (Email Autoresponders).

 • Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ.

 • Sao lưu dữ liệu định kỳ.

 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7.

[Xem thêm tính năng]

So sánh các gói Email

Mini

320.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 80 GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Mini
 • 3 Tháng

  • 375.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.125.000 đ
 • 6 Tháng

  • 368.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.208.000 đ
 • 12 Tháng

  • 350.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.680.000 đ
 • 36 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 48 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.360.000 đ
 • 60 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.200.000 đ
Không, cám ơn!

Starter

420.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 120GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Starter
 • 3 Tháng

  • 535.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.605.000 đ
 • 6 Tháng

  • 525.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.150.000 đ
 • 12 Tháng

  • 500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.000.000 đ
 • 24 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.120.000 đ
 • 48 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.160.000 đ
 • 60 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 25.200.000 đ
Không, cám ơn!

Advanced

580.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 200GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Advanced
 • 3 Tháng

  • 664.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.992.000 đ
 • 6 Tháng

  • 651.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.906.000 đ
 • 12 Tháng

  • 620.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.440.000 đ
 • 24 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.920.000 đ
 • 36 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.880.000 đ
 • 48 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 27.840.000 đ
 • 60 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 34.800.000 đ
Không, cám ơn!

Extremmer

765.500 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 250GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Extremmer
 • 3 Tháng

  • 867.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.601.000 đ
 • 6 Tháng

  • 851.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.106.000 đ
 • 12 Tháng

  • 810.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 24 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 18.372.000 đ
 • 36 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 27.558.000 đ
 • 48 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 36.744.000 đ
 • 60 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 45.930.000 đ
Không, cám ơn!

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ EMAIL SERVER CHO DOANH NGHIỆP

 • Email Server của Nhân Hòa là giải pháp email chuyên nghiệp dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch email thường xuyên đòi hỏi cao về tính ổn định, tin cậy của hệ thống. Dịch vụ email theo tên miền riêng là sự kết hợp giữa nền tảng máy chủ Cloud, giải pháp phần mềm quản lý Mail Server và giải pháp SMTP ưu việt nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người dùng. Với nền tảng máy chủ Cloud sử dụng công nghệ ảo hóa KVM đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định 24/24, thời gian uptime lên tới 99%. Dữ liệu của khách hàng luôn được đảm bảo an toàn ở mức độ cao, tốc độ xử lý được tối ưu hơn nhiều so với máy chủ thông thường. Người dùng được lựa chọn 1 trong các phần mềm quản lý mail server chuyên nghiệp là Kerio và Zimbra. Đây là những phần mềm quản lý mail server tốt nhất hiện nay với khả năng tùy biến cao khi cài đặt, giao diện người dùng thân thiện, người dùng có thể dễ dàng cài đặt dịch vụ theo các yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp. Điểm khác biệt lớn nhất của dịch vụ email Nhân Hòa so với các dịch vụ email thông thường nằm ở giải pháp SMTP mới với công nghệ ưu việt mà chúng tôi đang sử dụng. Giải pháp SMTP này là yếu tố rất quan trọng để tăng mức độ uy tín của các email gửi đi đối với các hệ thống chống SPAM. Hệ thống có SMTP dự phòng trong mọi trường hợp để đảm bảo việc gửi nhận email của khách hàng luôn được thông suốt...Đồng thời hệ thống mail server của khách hàng còn được hỗ trợ cài đặt đầy đủ các bản ghi DKIM, PTR, SPF (chứng thực người dùng) nhằm tăng độ uy tín của hệ thống. Bên cạnh đó chúng tôi cũng trợ giúp khách hàng cài đặt dịch vụ theo đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. Ngoài hướng dẫn sử dụng, chúng tôi có khuyến cáo chi tiết cho người dùng, giúp người dùng tránh hoặc hạn chế được các hành động có thể gây ảnh hưởng không tốt cho hệ thống trong quá trình sử dụng. Đây chính là những yếu tố quan trọng trong giải pháp Email Server của Nhân Hòa nhằm giảm tối đa chỉ số đánh giá SPAM của các hệ thống chống SPAM và đảm bảo tỷ lệ gửi email vào inbox của khách hàng lên tới 99% - điều mà các hệ thống email thông thường khó có thể đáp ứng được.

  Với những tính năng vượt trội, dịch vụ Email Server của Nhân Hòa là giải pháp email phù hợp cho các doanh nghiệp, giúp hoạt động giao dịch email của Quý khách trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Mọi vấn đề của Quý khách được hỗ trợ nhanh chóng 24/7 trong suốt quá trình sử dụng. Với 16 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ, chúng tôi tin rằng Quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ. Chúng tôi có chính sách hoàn lại tiền nếu Quý vị không hài lòng như một lời cam kết về chất lượng dịch vụ mà Nhân Hòa cung cấp.

[Xem thêm]

CÁC TÍNH NĂNG DỊCH VỤ EMAIL SERVER CỦA NHÂN HÒA

 • Tỷ lệ gửi email vào inbox 99%.

 • Tạo địa chỉ email theo tên miền riêng.

 • Cài đặt trên máy chủ Cloud với IP riêng

 • Không giới hạn số lượng người dùng.

 • Hỗ trợ đầy đủ các loại kết nối cho phép cài đặt email trên mọi thiết bị (POP3, IMAP, MAPI...).

 • Cài đặt đầy đủ các bản ghi DKIM, SPF, PTR.

 • Cài đặt được nhiều tên miền riêng.

 • Chống SPAM, Virus, Bombmail.

 • Hỗ trợ boxchat, lịch làm việc (calendar).

 • Có SMTP dự phòng trong mọi trường hợp.

 • Mã hóa, bảo mật dữ liệu với giao thức SSL.

 • Cho phép cài đặt Catch All/ Mail Offline.

 • Không giới hạn dung lượng file đính kèm.

 • Thiết lập, tùy chỉnh dung lượng cho từng người dùng.

 • Giao diện người dùng thân thiện, tương thích mọi thiết bị di động.

 • Kiểm soát lưu lượng email người dùng.

 • Kiểm soát email gửi/ nhận của người dùng.

 • Email trả lời tự động (Email Autoresponders).

 • Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ.

 • Sao lưu dữ liệu định kỳ.

 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7.

[Xem thêm tính năng]

Mini

320.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 80 GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Mini
 • 3 Tháng

  • 375.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.125.000 đ
 • 6 Tháng

  • 368.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.208.000 đ
 • 12 Tháng

  • 350.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.680.000 đ
 • 36 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 48 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.360.000 đ
 • 60 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.200.000 đ
Không, cám ơn!

Starter

420.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 120GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Starter
 • 3 Tháng

  • 535.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.605.000 đ
 • 6 Tháng

  • 525.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.150.000 đ
 • 12 Tháng

  • 500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.000.000 đ
 • 24 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.120.000 đ
 • 48 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.160.000 đ
 • 60 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 25.200.000 đ
Không, cám ơn!

Advanced

580.000 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 200GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Advanced
 • 3 Tháng

  • 664.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.992.000 đ
 • 6 Tháng

  • 651.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.906.000 đ
 • 12 Tháng

  • 620.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.440.000 đ
 • 24 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.920.000 đ
 • 36 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.880.000 đ
 • 48 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 27.840.000 đ
 • 60 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 34.800.000 đ
Không, cám ơn!

Extremmer

765.500 đ/tháng
  • Tỷ lệ gửi mail vào inbox: 99%
  • Dung lượng lưu trữ: 250GB
  • Địa chỉ email: Không giới hạn
  • Email forwarder: Không giới hạn
  • Danh sách email: Không giới hạn
  • Tên miền email: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP riêng: 1
  • Miễn phí chứng chỉ bảo mật SSL
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Extremmer
 • 3 Tháng

  • 867.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.601.000 đ
 • 6 Tháng

  • 851.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.106.000 đ
 • 12 Tháng

  • 810.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 24 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 18.372.000 đ
 • 36 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 27.558.000 đ
 • 48 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 36.744.000 đ
 • 60 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 45.930.000 đ
Không, cám ơn!

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ EMAIL SERVER CHO DOANH NGHIỆP

 • Email Server của Nhân Hòa là giải pháp email chuyên nghiệp dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch email thường xuyên đòi hỏi cao về tính ổn định, tin cậy của hệ thống. Dịch vụ email theo tên miền riêng là sự kết hợp giữa nền tảng máy chủ Cloud, giải pháp phần mềm quản lý Mail Server và giải pháp SMTP ưu việt nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người dùng. Với nền tảng máy chủ Cloud sử dụng công nghệ ảo hóa KVM đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định 24/24, thời gian uptime lên tới 99%. Dữ liệu của khách hàng luôn được đảm bảo an toàn ở mức độ cao, tốc độ xử lý được tối ưu hơn nhiều so với máy chủ thông thường. Người dùng được lựa chọn 1 trong các phần mềm quản lý mail server chuyên nghiệp là Kerio và Zimbra. Đây là những phần mềm quản lý mail server tốt nhất hiện nay với khả năng tùy biến cao khi cài đặt, giao diện người dùng thân thiện, người dùng có thể dễ dàng cài đặt dịch vụ theo các yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp. Điểm khác biệt lớn nhất của dịch vụ email Nhân Hòa so với các dịch vụ email thông thường nằm ở giải pháp SMTP mới với công nghệ ưu việt mà chúng tôi đang sử dụng. Giải pháp SMTP này là yếu tố rất quan trọng để tăng mức độ uy tín của các email gửi đi đối với các hệ thống chống SPAM. Hệ thống có SMTP dự phòng trong mọi trường hợp để đảm bảo việc gửi nhận email của khách hàng luôn được thông suốt...Đồng thời hệ thống mail server của khách hàng còn được hỗ trợ cài đặt đầy đủ các bản ghi DKIM, PTR, SPF (chứng thực người dùng) nhằm tăng độ uy tín của hệ thống. Bên cạnh đó chúng tôi cũng trợ giúp khách hàng cài đặt dịch vụ theo đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. Ngoài hướng dẫn sử dụng, chúng tôi có khuyến cáo chi tiết cho người dùng, giúp người dùng tránh hoặc hạn chế được các hành động có thể gây ảnh hưởng không tốt cho hệ thống trong quá trình sử dụng. Đây chính là những yếu tố quan trọng trong giải pháp Email Server của Nhân Hòa nhằm giảm tối đa chỉ số đánh giá SPAM của các hệ thống chống SPAM và đảm bảo tỷ lệ gửi email vào inbox của khách hàng lên tới 99% - điều mà các hệ thống email thông thường khó có thể đáp ứng được.

  Với những tính năng vượt trội, dịch vụ Email Server của Nhân Hòa là giải pháp email phù hợp cho các doanh nghiệp, giúp hoạt động giao dịch email của Quý khách trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Mọi vấn đề của Quý khách được hỗ trợ nhanh chóng 24/7 trong suốt quá trình sử dụng. Với 16 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ, chúng tôi tin rằng Quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ. Chúng tôi có chính sách hoàn lại tiền nếu Quý vị không hài lòng như một lời cam kết về chất lượng dịch vụ mà Nhân Hòa cung cấp.

[Xem thêm]

CÁC TÍNH NĂNG DỊCH VỤ EMAIL SERVER CỦA NHÂN HÒA

 • Tỷ lệ gửi email vào inbox 99%.

 • Tạo địa chỉ email theo tên miền riêng.

 • Cài đặt trên máy chủ Cloud với IP riêng

 • Không giới hạn số lượng người dùng.

 • Hỗ trợ đầy đủ các loại kết nối cho phép cài đặt email trên mọi thiết bị (POP3, IMAP, MAPI...).

 • Cài đặt đầy đủ các bản ghi DKIM, SPF, PTR.

 • Cài đặt được nhiều tên miền riêng.

 • Chống SPAM, Virus, Bombmail.

 • Hỗ trợ boxchat, lịch làm việc (calendar).

 • Có SMTP dự phòng trong mọi trường hợp.

 • Mã hóa, bảo mật dữ liệu với giao thức SSL.

 • Cho phép cài đặt Catch All/ Mail Offline.

 • Không giới hạn dung lượng file đính kèm.

 • Thiết lập, tùy chỉnh dung lượng cho từng người dùng.

 • Giao diện người dùng thân thiện, tương thích mọi thiết bị di động.

 • Kiểm soát lưu lượng email người dùng.

 • Kiểm soát email gửi/ nhận của người dùng.

 • Email trả lời tự động (Email Autoresponders).

 • Nâng cấp/ mở rộng dễ dàng không gián đoạn dịch vụ.

 • Sao lưu dữ liệu định kỳ.

 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7.

[Xem thêm tính năng]

Vì sao nên chọn Nhân Hòa?

..
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics