Mini

350.000 đ/tháng
 • Dung lượng Mail Server: 80 GB
 • POP3 Accounts:  Unlimited
 • Email Forwarder:  Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Mini

 • 12 Tháng

  • 350.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.680.000 đ
 • 36 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 48 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.360.000 đ
 • 60 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.200.000 đ
 • 72 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 23.040.000 đ
 • 84 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 26.880.000 đ
Không, cám ơn!

Starter

500.000 đ/tháng
 • Dung lượng Mail Server: 120GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Starter

 • 12 Tháng

  • 500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.000.000 đ
 • 24 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.120.000 đ
 • 48 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.160.000 đ
Không, cám ơn!

Advanced

620.000 đ/tháng
 • Dung lượng Mail Server: 200GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Advanced

 • 12 Tháng

  • 620.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.440.000 đ
 • 24 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.920.000 đ
 • 36 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.880.000 đ
 • 48 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 27.840.000 đ
Không, cám ơn!

Extremmer

810.000 đ/tháng
 • Dung lượng Mail Server: 250GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Extremmer

 • 12 Tháng

  • 810.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 24 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 18.372.000 đ
 • 36 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 27.558.000 đ
 • 48 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 36.744.000 đ
Không, cám ơn!

Các ưu điểm nổi bật của Email Server

 • Cài đặt trên một máy chủ độc lập.

 • Sử dụng một IP riêng đảm bảo độ tin cậy cho email.

 • Dung lượng lưu trữ vượt trội (100 GB) Có thể gia tăng thêm

 • Cho phép cài đặt nhiều tên miền riêng (Domain Addon).

 • Không giới hạn số lượng người dùng (Email account).

 • Được cài đặt chứng thực SSL tăng độ bảo mật cho email.

 • Chứng thực SPF/ Domainkeys/ DKIM tăng độ tin cậy cho email.

 • Có giao diện dành cho thiết bị di động.

 • Hỗ trợ quản trị dịch vụ 24/7.

So sánh các gói Email

Mini

350.000 đ/tháng
 • Dung lượng Mail Server: 80 GB
 • POP3 Accounts:  Unlimited
 • Email Forwarder:  Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Mini

 • 12 Tháng

  • 350.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.680.000 đ
 • 36 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 48 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.360.000 đ
 • 60 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.200.000 đ
 • 72 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 23.040.000 đ
 • 84 Tháng

  • 320.000 đ/Tháng
  • Tổng: 26.880.000 đ
Không, cám ơn!

Starter

500.000 đ/tháng
 • Dung lượng Mail Server: 120GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Starter

 • 12 Tháng

  • 500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.000.000 đ
 • 24 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.080.000 đ
 • 36 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.120.000 đ
 • 48 Tháng

  • 420.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.160.000 đ
Không, cám ơn!

Advanced

620.000 đ/tháng
 • Dung lượng Mail Server: 200GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Advanced

 • 12 Tháng

  • 620.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.440.000 đ
 • 24 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.920.000 đ
 • 36 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.880.000 đ
 • 48 Tháng

  • 580.000 đ/Tháng
  • Tổng: 27.840.000 đ
Không, cám ơn!

Extremmer

810.000 đ/tháng
 • Dung lượng Mail Server: 250GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
Đặt mua

Vui lòng chọn thời gian cho gói Extremmer

 • 12 Tháng

  • 810.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 24 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 18.372.000 đ
 • 36 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 27.558.000 đ
 • 48 Tháng

  • 765.500 đ/Tháng
  • Tổng: 36.744.000 đ
Không, cám ơn!

Các ưu điểm nổi bật của Email Server

 • Cài đặt trên một máy chủ độc lập.

 • Sử dụng một IP riêng đảm bảo độ tin cậy cho email.

 • Dung lượng lưu trữ vượt trội (100 GB) Có thể gia tăng thêm

 • Cho phép cài đặt nhiều tên miền riêng (Domain Addon).

 • Không giới hạn số lượng người dùng (Email account).

 • Được cài đặt chứng thực SSL tăng độ bảo mật cho email.

 • Chứng thực SPF/ Domainkeys/ DKIM tăng độ tin cậy cho email.

 • Có giao diện dành cho thiết bị di động.

 • Hỗ trợ quản trị dịch vụ 24/7.

Vì sao nên chọn Nhân Hòa?

Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics