Content

Sinh Viên

Chỉ với 36.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 900MB
 • Băng thông/ Tháng : 20GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Sinh Viên
 • 12 Tháng

  • 36.000 đ/Tháng
  • Tổng: 432.000 đ
 • 24 Tháng

  • 32.400 đ/Tháng
  • Tổng: 777.600 đ
 • 36 Tháng

  • 30.600 đ/Tháng
  • Tổng: 1.101.600 đ
 • 48 Tháng

  • 28.800 đ/Tháng
  • Tổng: 1.382.400 đ
 • 60 Tháng

  • 27.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.620.000 đ
Không, cám ơn!

Cá Nhân

Chỉ với 52.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 1.2GB
 • Băng thông/ Tháng : 35GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Cá Nhân
 • 12 Tháng

  • 52.000 đ/Tháng
  • Tổng: 624.000 đ
 • 24 Tháng

  • 46.800 đ/Tháng
  • Tổng: 1.123.200 đ
 • 36 Tháng

  • 44.200 đ/Tháng
  • Tổng: 1.591.200 đ
 • 48 Tháng

  • 41.600 đ/Tháng
  • Tổng: 1.996.800 đ
 • 60 Tháng

  • 39.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.340.000 đ
Không, cám ơn!

Cá Nhân +

Chỉ với 72.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 3
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Cá Nhân +
 • 12 Tháng

  • 72.000 đ/Tháng
  • Tổng: 864.000 đ
 • 24 Tháng

  • 64.800 đ/Tháng
  • Tổng: 1.555.200 đ
 • 36 Tháng

  • 61.200 đ/Tháng
  • Tổng: 2.203.200 đ
 • 48 Tháng

  • 57.600 đ/Tháng
  • Tổng: 2.764.800 đ
 • 60 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.240.000 đ
Không, cám ơn!

Doanh Nghiệp

Chỉ với 96.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 4
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Doanh Nghiệp
 • 12 Tháng

  • 96.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.152.000 đ
 • 24 Tháng

  • 86.400 đ/Tháng
  • Tổng: 2.073.600 đ
 • 36 Tháng

  • 81.600 đ/Tháng
  • Tổng: 2.937.600 đ
 • 48 Tháng

  • 76.800 đ/Tháng
  • Tổng: 3.686.400 đ
 • 60 Tháng

  • 72.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.320.000 đ
Không, cám ơn!

Thương Mại Điện Tử

Chỉ với 135.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 5
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Thương Mại Điện Tử
 • 6 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 810.000 đ
 • 12 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.620.000 đ
 • 24 Tháng

  • 121.500 đ/Tháng
  • Tổng: 2.916.000 đ
 • 36 Tháng

  • 114.750 đ/Tháng
  • Tổng: 4.131.000 đ
 • 48 Tháng

  • 108.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.184.000 đ
 • 60 Tháng

  • 101.250 đ/Tháng
  • Tổng: 6.075.000 đ
Không, cám ơn!

Chuyên Nghiệp

Chỉ với 205.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 7GB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 8
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Chuyên Nghiệp
 • 6 Tháng

  • 205.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.230.000 đ
 • 12 Tháng

  • 205.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.460.000 đ
 • 24 Tháng

  • 184.500 đ/Tháng
  • Tổng: 4.428.000 đ
 • 36 Tháng

  • 174.250 đ/Tháng
  • Tổng: 6.273.000 đ
 • 48 Tháng

  • 164.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.872.000 đ
 • 60 Tháng

  • 153.750 đ/Tháng
  • Tổng: 9.225.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

Tổng tiền: 0đ

Đặc tính kỹ thuật hosting Linux SSD giá rẻ

 • Giống Wordpress Hosting, Hosting Linux hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau.
 • Miễn phí tạo, quản lý hộp thư điện tử (Email) theo tên miền riêng.
 • Miễn phí tạo tên miền con (Subdomain).
 • Sử dụng nhiều tên miền cho 1 website.
 • Quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản hosting linux nhằm giảm chi phí thuê hosting.
 • Quản lý đăng nhập, giám sát thông số băng thông và dung lượng.
 • Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu.

Thông số kỹ thuật Hosting Linux SSD unlimited


Hệ điều hành Centos 6.x/7.0
Ngôn ngữ hỗ trợ PHP 5.x/7.0 / Python / Perl
Cơ sở dữ liệu MySQL Server / Postgre SQL
Hệ thống email doanh nghiệp WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam
Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager
Bảng điều khiển
Cpanel / DirectAdmin
Bảo mật
Bảo mật nhiều lớp với công nghệ Cloudlinux
Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories/ Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions
Content
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics