Colo A - 100

1.300.000 đ/Tháng
 • BW trong nước: 100 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 5 Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng:
 • Điều hoà nhiệt độ:
 • Ổ cắm mạng: 100 Mbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Tặng gói 200 hóa đơn điện tử:
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Colo A - 100
 • 3 Tháng

  • 1.700.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.100.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.600.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.600.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 18.000.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.400.000 đ/Tháng
  • Tổng: 33.600.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 46.800.000 đ
Không, cám ơn!

Colo A - 200

1.500.000 đ/Tháng
 • BW trong nước: 200 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 5 Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng:
 • Điều hoà nhiệt độ:
 • Ổ cắm mạng: 1 Gbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Tặng gói 200 hóa đơn điện tử:
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Colo A - 200
 • 3 Tháng

  • 1.900.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.700.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.800.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.800.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.700.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.600.000 đ/Tháng
  • Tổng: 38.400.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 54.000.000 đ
Không, cám ơn!

Colo A - 300

2.100.000 đ/Tháng
 • BW trong nước: 300 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 10 Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng:
 • Điều hoà nhiệt độ:
 • Ổ cắm mạng: 1 Gbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Tặng gói 200 hóa đơn điện tử:
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Colo A - 300
 • 3 Tháng

  • 2.500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.500.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.400.000 đ/Tháng
  • Tổng: 14.400.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 27.600.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.200.000 đ/Tháng
  • Tổng: 52.800.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 75.600.000 đ
Không, cám ơn!

Colo A - 500

3.000.000 đ/Tháng
 • BW trong nước: 500 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 10 Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng:
 • Điều hoà nhiệt độ:
 • Ổ cắm mạng: 1 Gbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Tặng gói 200 hóa đơn điện tử:
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Colo A - 500
 • 3 Tháng

  • 3.400.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.200.000 đ
 • 6 Tháng

  • 3.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.800.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.200.000 đ/Tháng
  • Tổng: 38.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 74.400.000 đ
 • 36 Tháng

  • 3.000.000 đ/Tháng
  • Tổng: 108.000.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ đặt server bổ sung

 • 100Mbps băng thông trong nước (DC VIETTEL HCM): 1.750.000đ/tháng
 • 200Mbps băng thông trong nước (DC VIETTEL HCM): 3.000.000đ/tháng
 • 500Mbps băng thông trong nước (DC VIETTEL HCM): 7.000.000đ/tháng
 • 1Gbps băng thông trong nước (DC VIETTEL HCM): 12.000.000đ/tháng
 • 100Mbps băng thông trong nước (DC FPT&CMC): 1.050.000đ/tháng
 • 200Mbps băng thông trong nước (DC FPT&CMC): 1.800.000đ/tháng
 • 500Mbps băng thông trong nước (DC FPT&CMC): 5.600.000đ/tháng
 • 1Gbps băng thông trong nước (DC FPT&CMC): 9.600.000đ/tháng
 • Đăng ký thêm 50W công suất điện: 100.000đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1U: 200.000đ/tháng

 • Thêm 1 IPv4: 100.000đ/tháng
 • Thêm 8 IPv4: 400.000đ/tháng
 • Thêm 1 IPv6: 50.000đ/tháng
 • Thêm 8 IPv6:  200.000đ/tháng

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Liên hệ tổng đài 1900 6680 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất

Colo A - 100

1.300.000 đ/Tháng
 • BW trong nước: 100 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 5 Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng:
 • Điều hoà nhiệt độ:
 • Ổ cắm mạng: 100 Mbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Tặng gói 200 hóa đơn điện tử:
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Colo A - 100
 • 3 Tháng

  • 1.700.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.100.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.600.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.600.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 18.000.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.400.000 đ/Tháng
  • Tổng: 33.600.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 46.800.000 đ
Không, cám ơn!

Colo A - 200

1.500.000 đ/Tháng
 • BW trong nước: 200 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 5 Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng:
 • Điều hoà nhiệt độ:
 • Ổ cắm mạng: 1 Gbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Tặng gói 200 hóa đơn điện tử:
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Colo A - 200
 • 3 Tháng

  • 1.900.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.700.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.800.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.800.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.700.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.600.000 đ/Tháng
  • Tổng: 38.400.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 54.000.000 đ
Không, cám ơn!

Colo A - 300

2.100.000 đ/Tháng
 • BW trong nước: 300 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 10 Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng:
 • Điều hoà nhiệt độ:
 • Ổ cắm mạng: 1 Gbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Tặng gói 200 hóa đơn điện tử:
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Colo A - 300
 • 3 Tháng

  • 2.500.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.500.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.400.000 đ/Tháng
  • Tổng: 14.400.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 27.600.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.200.000 đ/Tháng
  • Tổng: 52.800.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 75.600.000 đ
Không, cám ơn!

Colo A - 500

3.000.000 đ/Tháng
 • BW trong nước: 500 Mbps
 • BW quốc tế (up/down): 10 Mbps
 • Dữ liệu truyền: Không giới hạn
 • Không gian rack: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • UPS/Máy điện dự phòng:
 • Điều hoà nhiệt độ:
 • Ổ cắm mạng: 1 Gbps
 • Địa chỉ IP: 1
 • Tặng gói 200 hóa đơn điện tử:
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Colo A - 500
 • 3 Tháng

  • 3.400.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.200.000 đ
 • 6 Tháng

  • 3.300.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.800.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.200.000 đ/Tháng
  • Tổng: 38.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.100.000 đ/Tháng
  • Tổng: 74.400.000 đ
 • 36 Tháng

  • 3.000.000 đ/Tháng
  • Tổng: 108.000.000 đ
Không, cám ơn!

Thông số kỹ thuật các gói cho thuê đặt máy chủ colocation

 • Công suất điện: 400W
 • Địa chỉ IP: 1 IP
 • Không gian đặt rack server: 1U
 • UPS / điện máy nổ / điều hòa:
 • Full root access với Linux Server:
 • Full Administrator với Windows Server:
 • Live Support & Hotline: 24x7
Các dịch vụ bổ sung cho colocation Limited và Unlinited Limited VDC và Unlinited VDC
Bản quyền Direct Admin (server linux) Chi tiết tại đây
Dùng thêm không gian rack server 1U 100.000/ tháng 200.000/ tháng
Dùng thêm 50W công suất điện 100.000/ tháng 200.000/ tháng
Thêm 1 IP 100.000/ tháng 200.000/ tháng
Dịch vụ quản lý máy chủ (Monitor services) Chi tiết tại đây
Reboot Server tự động Miễn phí
Sao lưu dữ liệu định kỳ (Hàng tuần) 520.000 đ/tháng
Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) 850.000 đ/lần
Server backend 100.000/ tháng 200.000/ tháng
Bản quyền cPanel Chi tiết tại đây
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics