SSD CLOUD SERVER A

1.159.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 6 Cores
  • SSD : 120GB
  • RAM : 6GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER A
 • 1 Tháng

  • 1.470.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.470.000 đ
 • 3 Tháng

  • 1.370.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.110.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.620.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.430.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.179.000 đ/Tháng
  • Tổng: 14.148.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.179.000 đ/Tháng
  • Tổng: 21.222.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.056.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.159.000 đ/Tháng
  • Tổng: 41.724.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.159.000 đ/Tháng
  • Tổng: 55.632.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER B

1.390.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 8 Cores
  • SSD : 150GB
  • RAM : 8GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER B
 • 1 Tháng

  • 2.040.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.040.000 đ
 • 3 Tháng

  • 1.860.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.580.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.690.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.140.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.690.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.210.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.590.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.080.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.590.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.620.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.490.000 đ/Tháng
  • Tổng: 35.760.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.390.000 đ/Tháng
  • Tổng: 50.040.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.390.000 đ/Tháng
  • Tổng: 66.720.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER C

1.999.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 10 Cores
  • SSD : 200GB
  • RAM : 10GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER C
 • 1 Tháng

  • 2.690.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.690.000 đ
 • 3 Tháng

  • 2.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.897.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.194.000 đ
 • 9 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.791.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.099.000 đ/Tháng
  • Tổng: 25.188.000 đ
 • 18 Tháng

  • 2.099.000 đ/Tháng
  • Tổng: 37.782.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.009.000 đ/Tháng
  • Tổng: 48.216.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.999.000 đ/Tháng
  • Tổng: 71.964.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.999.000 đ/Tháng
  • Tổng: 95.952.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER D

2.499.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 12 Cores
  • SSD : 250GB
  • RAM : 12GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER D
 • 1 Tháng

  • 3.190.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.190.000 đ
 • 3 Tháng

  • 2.800.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.400.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.709.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.254.000 đ
 • 9 Tháng

  • 2.709.000 đ/Tháng
  • Tổng: 24.381.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.609.000 đ/Tháng
  • Tổng: 31.308.000 đ
 • 18 Tháng

  • 2.609.000 đ/Tháng
  • Tổng: 46.962.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.509.000 đ/Tháng
  • Tổng: 60.216.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.499.000 đ/Tháng
  • Tổng: 89.964.000 đ
 • 48 Tháng

  • 2.499.000 đ/Tháng
  • Tổng: 119.952.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER E

2.999.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 16 Cores
  • SSD : 300GB
  • RAM : 14GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER E
 • 1 Tháng

  • 3.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.699.000 đ
 • 3 Tháng

  • 3.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.897.000 đ
 • 6 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.194.000 đ
 • 9 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.791.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.109.000 đ/Tháng
  • Tổng: 37.308.000 đ
 • 18 Tháng

  • 3.109.000 đ/Tháng
  • Tổng: 55.962.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.009.000 đ/Tháng
  • Tổng: 72.216.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.999.000 đ/Tháng
  • Tổng: 107.964.000 đ
 • 48 Tháng

  • 2.999.000 đ/Tháng
  • Tổng: 143.952.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER F

3.839.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 16 Cores
  • SSD : 500GB
  • RAM : 16GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER F
 • 1 Tháng

  • 4.539.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.539.000 đ
 • 3 Tháng

  • 4.139.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.417.000 đ
 • 6 Tháng

  • 4.039.000 đ/Tháng
  • Tổng: 24.234.000 đ
 • 9 Tháng

  • 4.039.000 đ/Tháng
  • Tổng: 36.351.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.949.000 đ/Tháng
  • Tổng: 47.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 3.949.000 đ/Tháng
  • Tổng: 71.082.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.849.000 đ/Tháng
  • Tổng: 92.376.000 đ
 • 36 Tháng

  • 3.839.000 đ/Tháng
  • Tổng: 138.204.000 đ
 • 48 Tháng

  • 3.839.000 đ/Tháng
  • Tổng: 184.272.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

 • Đăng ký thêm 10GB SSD - 30.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1GB RAM - 120.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1 IP - 100.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1 core CPU - 120.000đ/ tháng

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Liên hệ tổng đài 1900 6680 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất

Thông số kỹ thuật

 • Hệ điều hành Linux: CentOS, Fedora, Ubuntu, Redhat, Debian…
 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Apache, PHP, MySQL, Firewall APF/CSF
 • Hosting Control Panel: cPanel, Plesk, DirectAdmin, Kloxo, Webmin...
 • Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ROOT, còn Công ty Phần mềm Nhân Hòa không được phép truy xuất trái phép vào máy chủ của khách hàng nếu không có yêu cầu qua Support System hoặc Hotline.

Giải pháp Máy chủ ảo trên nền tảng OpenStack từ Nhân Hòa

Máy chủ ảo (VPS) là gì ?

Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là dịch vụ máy chủ hoạt động dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ một máy chủ vật lý ban đầu. VPS có tính năng như một máy chủ riêng (Dedicated Server). Người sử dụng được cấp quyền cao nhất để toàn quyền quản trị máy chủ.

VPS kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn. VPS cho phép quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.

VPS thích hợp cho việc xây dựng hệ thống Mail Server, Web Server, Backup, Storage Server... dùng riêng hoặc truyền tải file dữ liệu giữa các chi nhánh với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện và bảo mật.

Cloud VPS là máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây. Cloud VPS có nhiều ưu điểm vượt trội so với VPS thông thường về độ ổn định và khả năng linh hoạt trong việc cấp phát, mở rộng tài nguyên.

Sự khác biệt trong giải pháp Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa:

Hệ thống cung cấp dịch vụ Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa được được xây dựng và phát triển trên nền tảng điện toán đám mây OpenStack kết hợp với giải pháp lưu trữ CEPH. Đây là các giải pháp được rất nhiều hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới sử dụng để cung cấp hạ tầng về máy chủ, lưu trữ cho các hệ thống với quy mô lớn trong nhiều năm qua như Redhat, IBM, DELL EMC, Cisco, HP.

Dịch vụ Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa được triển khai trên hạ tầng các cụm máy chủ DELL & HP cực mạnh, sử dụng 100% ổ cứng SSD nhằm tối ưu hóa tốc độ truy suất và độ an toàn dữ liệu cho khách hàng.

Ngoài ra, Cloud VPS/ Cloud Server tại Nhân Hòa còn được giám sát liên tục và được sao lưu dữ liệu định kỳ theo nhu cầu của khách hàng.

Các đặc tính của Máy chủ ảo điện toán đám mây - Cloud VPS

Ưu điểm nổi bật

CAM KẾT UPTIME 99.99%.

Khi 1 trong các Server vật lý thuộc Server pool xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra.

KHỞI TẠO NHANH, DỄ DÀNG NÂNG CẤP.

Việc đăng ký và khởi tạo Server hoàn toàn tự động giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian của mình. Cloud VPS cho phép tăng giảm tài nguyên(CPU, RAM, HDD) ngay tức thì, khả năng nhân rộng đơn giản, kết nối LAN dễ dàng, đơn giản hơn trong việc phòng chống DDOS...Quản lý thông qua cổng website, các giao thức SSH, Remote Desktop, Telnet….Theo dõi truy cập, truy xuất, lưu lượng.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU.

Dữ liệu được lưu trữ phân tán với nhiều bản sao khác nhau kèm theo với cơ chế kiểm tra lại giúp loại bỏ các hỏng hóc dữ liệu. Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra

TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI.

Tốc độ đọc ghi rất lớn do hệ thống máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD kết hợp với đường truyền vào lên tới 1Gbps cùng công nghệ lưu trữ dự liệu phân tán ra rất nhiều ổ cứng khác nhau.

Các đặc tính khác

 • Cài đặt DNS riêng cho server NS1.DOMAIN.COM – NS2.DOMAIN.COM
 • Full root access với Linux Server, Full Administrator với Windows Server
 • Live Support & Hotline 24x7

SSD CLOUD SERVER A

1.159.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 6 Cores
  • SSD : 120GB
  • RAM : 6GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER A
 • 1 Tháng

  • 1.470.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.470.000 đ
 • 3 Tháng

  • 1.370.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.110.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.620.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.430.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.179.000 đ/Tháng
  • Tổng: 14.148.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.179.000 đ/Tháng
  • Tổng: 21.222.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.056.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.159.000 đ/Tháng
  • Tổng: 41.724.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.159.000 đ/Tháng
  • Tổng: 55.632.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER B

1.390.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 8 Cores
  • SSD : 150GB
  • RAM : 8GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER B
 • 1 Tháng

  • 2.040.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.040.000 đ
 • 3 Tháng

  • 1.860.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.580.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.690.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.140.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.690.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.210.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.590.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.080.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.590.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.620.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.490.000 đ/Tháng
  • Tổng: 35.760.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.390.000 đ/Tháng
  • Tổng: 50.040.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.390.000 đ/Tháng
  • Tổng: 66.720.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER C

1.999.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 10 Cores
  • SSD : 200GB
  • RAM : 10GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER C
 • 1 Tháng

  • 2.690.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.690.000 đ
 • 3 Tháng

  • 2.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.897.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.194.000 đ
 • 9 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.791.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.099.000 đ/Tháng
  • Tổng: 25.188.000 đ
 • 18 Tháng

  • 2.099.000 đ/Tháng
  • Tổng: 37.782.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.009.000 đ/Tháng
  • Tổng: 48.216.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.999.000 đ/Tháng
  • Tổng: 71.964.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.999.000 đ/Tháng
  • Tổng: 95.952.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER D

2.499.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 12 Cores
  • SSD : 250GB
  • RAM : 12GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER D
 • 1 Tháng

  • 3.190.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.190.000 đ
 • 3 Tháng

  • 2.800.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.400.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.709.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.254.000 đ
 • 9 Tháng

  • 2.709.000 đ/Tháng
  • Tổng: 24.381.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.609.000 đ/Tháng
  • Tổng: 31.308.000 đ
 • 18 Tháng

  • 2.609.000 đ/Tháng
  • Tổng: 46.962.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.509.000 đ/Tháng
  • Tổng: 60.216.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.499.000 đ/Tháng
  • Tổng: 89.964.000 đ
 • 48 Tháng

  • 2.499.000 đ/Tháng
  • Tổng: 119.952.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER E

2.999.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 16 Cores
  • SSD : 300GB
  • RAM : 14GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER E
 • 1 Tháng

  • 3.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.699.000 đ
 • 3 Tháng

  • 3.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.897.000 đ
 • 6 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.194.000 đ
 • 9 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.791.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.109.000 đ/Tháng
  • Tổng: 37.308.000 đ
 • 18 Tháng

  • 3.109.000 đ/Tháng
  • Tổng: 55.962.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.009.000 đ/Tháng
  • Tổng: 72.216.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.999.000 đ/Tháng
  • Tổng: 107.964.000 đ
 • 48 Tháng

  • 2.999.000 đ/Tháng
  • Tổng: 143.952.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER F

3.839.000 đ/Tháng
  • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
  • CORE : 16 Cores
  • SSD : 500GB
  • RAM : 16GB +2GB(*)
  • IP : 01
  • Bandwidth : Unlimited
  • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER F
 • 1 Tháng

  • 4.539.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.539.000 đ
 • 3 Tháng

  • 4.139.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.417.000 đ
 • 6 Tháng

  • 4.039.000 đ/Tháng
  • Tổng: 24.234.000 đ
 • 9 Tháng

  • 4.039.000 đ/Tháng
  • Tổng: 36.351.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.949.000 đ/Tháng
  • Tổng: 47.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 3.949.000 đ/Tháng
  • Tổng: 71.082.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.849.000 đ/Tháng
  • Tổng: 92.376.000 đ
 • 36 Tháng

  • 3.839.000 đ/Tháng
  • Tổng: 138.204.000 đ
 • 48 Tháng

  • 3.839.000 đ/Tháng
  • Tổng: 184.272.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

 • Đăng ký thêm 10GB SSD - 30.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1GB RAM - 120.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1 IP - 100.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1 core CPU - 120.000đ/ tháng

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Liên hệ tổng đài 1900 6680 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất

Thông số kỹ thuật Cloud VPS/ Cloud Server

 • Hệ điều hành Windows: Windows server 2003/2008/2012/2016
 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: DNS, IIS, FTP, MySQL, MSSQL, SMTP, PHP, Zend Optimizer, AVG Antivirus...
 • Hosting Control Panel: Website Panel, Plesk
 • Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ADMINISTRATOR, Công ty Phần mềm Nhân Hòa không được phép truy xuất trái phép vào máy chủ của khách hàng nếu không có yêu cầu qua Support System hoặc Hotline.

Giải pháp Máy chủ ảo trên nền tảng OpenStack từ Nhân Hòa

Máy chủ ảo (VPS) là gì ?

Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là dịch vụ máy chủ hoạt động dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ một máy chủ vật lý ban đầu. VPS có tính năng như một máy chủ riêng (Dedicated Server). Người sử dụng được cấp quyền cao nhất để toàn quyền quản trị máy chủ.

VPS kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn. VPS cho phép quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.

VPS thích hợp cho việc xây dựng hệ thống Mail Server, Web Server, Backup, Storage Server... dùng riêng hoặc truyền tải file dữ liệu giữa các chi nhánh với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện và bảo mật.

Cloud VPS là máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây. Cloud VPS có nhiều ưu điểm vượt trội so với VPS thông thường về độ ổn định và khả năng linh hoạt trong việc cấp phát, mở rộng tài nguyên.

Sự khác biệt trong giải pháp Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa:

Hệ thống cung cấp dịch vụ Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa được được xây dựng và phát triển trên nền tảng điện toán đám mây OpenStack kết hợp với giải pháp lưu trữ CEPH. Đây là các giải pháp được rất nhiều hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới sử dụng để cung cấp hạ tầng về máy chủ, lưu trữ cho các hệ thống với quy mô lớn trong nhiều năm qua như Redhat, IBM, DELL EMC, Cisco, HP.

Dịch vụ Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa được triển khai trên hạ tầng các cụm máy chủ DELL & HP cực mạnh, sử dụng 100% ổ cứng SSD nhằm tối ưu hóa tốc độ truy suất và độ an toàn dữ liệu cho khách hàng.

Ngoài ra, Cloud VPS/ Cloud Server tại Nhân Hòa còn được giám sát liên tục và được sao lưu dữ liệu định kỳ theo nhu cầu của khách hàng.

Các đặc tính của Máy chủ ảo điện toán đám mây - Cloud VPS

Ưu điểm nổi bật

CAM KẾT UPTIME 99.99%.

Khi 1 trong các Server vật lý thuộc Server pool xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra.

KHỞI TẠO NHANH, DỄ DÀNG NÂNG CẤP.

Việc đăng ký và khởi tạo Server hoàn toàn tự động giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian của mình. Cloud VPS cho phép tăng giảm tài nguyên(CPU, RAM, HDD) ngay tức thì, khả năng nhân rộng đơn giản, kết nối LAN dễ dàng, đơn giản hơn trong việc phòng chống DDOS...Quản lý thông qua cổng website, các giao thức SSH, Remote Desktop, Telnet….Theo dõi truy cập, truy xuất, lưu lượng.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU.

Dữ liệu được lưu trữ phân tán với nhiều bản sao khác nhau kèm theo với cơ chế kiểm tra lại giúp loại bỏ các hỏng hóc dữ liệu. Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra

TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI.

Tốc độ đọc ghi rất lớn do hệ thống máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD kết hợp với đường truyền vào lên tới 1Gbps cùng công nghệ lưu trữ dự liệu phân tán ra rất nhiều ổ cứng khác nhau.

Các đặc tính khác

 • Cài đặt DNS riêng cho server NS1.DOMAIN.COM – NS2.DOMAIN.COM
 • Full root access với Linux Server, Full Administrator với Windows Server
 • Live Support & Hotline 24x7

Dịch vụ bổ sung

 • Đăng ký thêm 10GB SSD - 30.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1GB RAM - 120.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1 IP - 100.000đ/ tháng
 • Đăng ký thêm 1 core CPU - 120.000đ/ tháng

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Liên hệ tổng đài 1900 6680 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất

Thông số kỹ thuật

 • Hệ điều hành Linux: CentOS, Fedora, Ubuntu, Redhat, Debian…
 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Apache, PHP, MySQL, Firewall APF/CSF
 • Hosting Control Panel: cPanel, Plesk, DirectAdmin, Kloxo, Webmin...
 • Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ROOT, còn Công ty Phần mềm Nhân Hòa không được phép truy xuất trái phép vào máy chủ của khách hàng nếu không có yêu cầu qua Support System hoặc Hotline.

Giải pháp Máy chủ ảo trên nền tảng OpenStack từ Nhân Hòa

Máy chủ ảo (VPS) là gì ?

Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là dịch vụ máy chủ hoạt động dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ một máy chủ vật lý ban đầu. VPS có tính năng như một máy chủ riêng (Dedicated Server). Người sử dụng được cấp quyền cao nhất để toàn quyền quản trị máy chủ.

VPS kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn. VPS cho phép quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.

VPS thích hợp cho việc xây dựng hệ thống Mail Server, Web Server, Backup, Storage Server... dùng riêng hoặc truyền tải file dữ liệu giữa các chi nhánh với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện và bảo mật.

Cloud VPS là máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây. Cloud VPS có nhiều ưu điểm vượt trội so với VPS thông thường về độ ổn định và khả năng linh hoạt trong việc cấp phát, mở rộng tài nguyên.

Sự khác biệt trong giải pháp Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa:

Hệ thống cung cấp dịch vụ Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa được được xây dựng và phát triển trên nền tảng điện toán đám mây OpenStack kết hợp với giải pháp lưu trữ CEPH. Đây là các giải pháp được rất nhiều hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới sử dụng để cung cấp hạ tầng về máy chủ, lưu trữ cho các hệ thống với quy mô lớn trong nhiều năm qua như Redhat, IBM, DELL EMC, Cisco, HP.

Dịch vụ Cloud VPS/Cloud Server của Nhân Hòa được triển khai trên hạ tầng các cụm máy chủ DELL & HP cực mạnh, sử dụng 100% ổ cứng SSD nhằm tối ưu hóa tốc độ truy suất và độ an toàn dữ liệu cho khách hàng.

Ngoài ra, Cloud VPS/ Cloud Server tại Nhân Hòa còn được giám sát liên tục và được sao lưu dữ liệu định kỳ theo nhu cầu của khách hàng.

Các đặc tính của Máy chủ ảo điện toán đám mây - Cloud VPS

Ưu điểm nổi bật

CAM KẾT UPTIME 99.99%.

Khi 1 trong các Server vật lý thuộc Server pool xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra.

KHỞI TẠO NHANH, DỄ DÀNG NÂNG CẤP.

Việc đăng ký và khởi tạo Server hoàn toàn tự động giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian của mình. Cloud VPS cho phép tăng giảm tài nguyên(CPU, RAM, HDD) ngay tức thì, khả năng nhân rộng đơn giản, kết nối LAN dễ dàng, đơn giản hơn trong việc phòng chống DDOS...Quản lý thông qua cổng website, các giao thức SSH, Remote Desktop, Telnet….Theo dõi truy cập, truy xuất, lưu lượng.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU.

Dữ liệu được lưu trữ phân tán với nhiều bản sao khác nhau kèm theo với cơ chế kiểm tra lại giúp loại bỏ các hỏng hóc dữ liệu. Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra

TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI.

Tốc độ đọc ghi rất lớn do hệ thống máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD kết hợp với đường truyền vào lên tới 1Gbps cùng công nghệ lưu trữ dự liệu phân tán ra rất nhiều ổ cứng khác nhau.

Các đặc tính khác

 • Cài đặt DNS riêng cho server NS1.DOMAIN.COM – NS2.DOMAIN.COM
 • Full root access với Linux Server, Full Administrator với Windows Server
 • Live Support & Hotline 24x7
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics