DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY CHỦ RIÊNG - DEDICATED SERVER Giải pháp hàng đầu - bảo mật tối ưu

 • Tặng gói quản trị cơ bản
 • Dịch vụ hoạt động ổn định, liên tục
 • Cung cấp một hệ thống tường lửa mạnh mẽ
 • Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ADMINISTRATOR
Lựa chọn gói dịch vụ Dedicated Server phù hợp với doanh nghiệp của bạn
Dedicated Server 1 2.415.000 đ/Tháng
  • * CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V1-8 cores, 16 Threads
  • * SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
  • * RAM: 48GB
  • * Dữ liệu truyền: Không giới hạn
  • * KM 1: Tặng gói Part Manage khi thanh toán 12 tháng
  • * KM 2: Tặng Server khi thanh toán 24 tháng
  • * IP: 01
  • * Băng thông trong nước: 100Mbps
  • * Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • * Thanh toán >=12 tháng: 2.415.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=6 tháng: 2.645.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=3 tháng: 3.220.000 đ/thángĐặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Dedicated Server 1
 • 3 Tháng

  • 3.220.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.660.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.645.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.870.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.415.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.980.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.415.000 đ/Tháng
  • Tổng: 57.960.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.415.000 đ/Tháng
  • Tổng: 86.940.000 đ
Không, cám ơn!
Dedicated Server 2 2.645.000 đ/Tháng
  • * CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-26xx V1-16 cores, 32 Threads
  • * SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
  • * RAM: 48GB
  • * Dữ liệu truyền: Không giới hạn
  • * KM 1: Tặng gói Part Manage khi thanh toán 12 tháng
  • * KM 2: Tặng Server khi thanh toán 24 tháng
  • * IP: 01
  • * Băng thông trong nước: 100/ 200Mbps (DC tại HCM/ HN)
  • * Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • * Thanh toán >=12 tháng: 2.645.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=6 tháng: 2.875.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=3 tháng: 3.450.000 đ/thángĐặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Dedicated Server 2
 • 3 Tháng

  • 3.450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.350.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.875.000 đ/Tháng
  • Tổng: 17.250.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.645.000 đ/Tháng
  • Tổng: 31.740.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.645.000 đ/Tháng
  • Tổng: 63.480.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.645.000 đ/Tháng
  • Tổng: 95.220.000 đ
Không, cám ơn!
Dedicated Server 3 3.250.000 đ/Tháng
  • * CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3 - 12 cores, 24 Threads
  • * SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
  • * RAM: 48GB DDR4
  • * Dữ liệu truyền: Không giới hạn
  • * KM 1: Tặng gói Part Manage khi thanh toán 12 tháng
  • * KM 2: Tặng Server khi thanh toán 24 tháng
  • * IP: 01
  • * Băng thông trong nước: 100/ 300Mbps (DC tại HCM/ HN)
  • * Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • * Thanh toán >=24 tháng: 3.250.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=12 tháng: 3.450.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=6 tháng: 4.140.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=3 tháng: 4.830.000 đ/tháng


Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Dedicated Server 3
 • 3 Tháng

  • 4.830.000 đ/Tháng
  • Tổng: 14.490.000 đ
 • 6 Tháng

  • 4.140.000 đ/Tháng
  • Tổng: 24.840.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.450.000 đ/Tháng
  • Tổng: 41.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.250.000 đ/Tháng
  • Tổng: 78.000.000 đ
 • 36 Tháng

  • 3.250.000 đ/Tháng
  • Tổng: 117.000.000 đ
Không, cám ơn!
Dedicated Server 4 3.950.000 đ/Tháng
  • * CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-26xxV3 - 24 cores, 48 Threads
  • * SSD: 2 x 1TB SSD Enterprise
  • * RAM: 64GB DDR4
  • * Dữ liệu truyền: Không giới hạn
  • * KM 1: Tặng gói Part Manage khi thanh toán 12 tháng
  • * KM 2: Tặng Server khi thanh toán 24 tháng
  • * IP: 01
  • * Băng thông trong nước: 100/ 300Mbps (DC tại HCM/ HN)
  • * Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • * Thanh toán >=24 tháng: 3.950.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=12 tháng: 4.140.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=6 tháng: 4.830.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=3 tháng: 5.520.000 đ/tháng


Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Dedicated Server 4
 • 3 Tháng

  • 5.520.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.560.000 đ
 • 6 Tháng

  • 4.830.000 đ/Tháng
  • Tổng: 28.980.000 đ
 • 12 Tháng

  • 4.140.000 đ/Tháng
  • Tổng: 49.680.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.950.000 đ/Tháng
  • Tổng: 94.800.000 đ
 • 36 Tháng

  • 3.950.000 đ/Tháng
  • Tổng: 142.200.000 đ
Không, cám ơn!
Dedicated Server 5 6.750.000 đ/Tháng
  • * CPU: 1x Intel Xeon Gold 6138 (2.0Ghz, 27.5MB, 20C/40T)
  • * SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
  • * RAM: 48GB
  • * Dữ liệu truyền: Không giới hạn
  • * KM 1: Tặng gói Part Manage khi thanh toán 12 tháng
  • * KM 2: Tặng Server khi thanh toán 24 tháng
  • * IP: 01
  • * Băng thông trong nước: 200Mbps (DC tại HCM/ HN)
  • * Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • * Thanh toán >=24 tháng: 6.750.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=12 tháng: 7.850.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=6 tháng: 9.350.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=3 tháng: 9.850.000 đ/tháng

Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Dedicated Server 5
 • 3 Tháng

  • 9.850.000 đ/Tháng
  • Tổng: 29.550.000 đ
 • 6 Tháng

  • 9.350.000 đ/Tháng
  • Tổng: 56.100.000 đ
 • 12 Tháng

  • 7.850.000 đ/Tháng
  • Tổng: 94.200.000 đ
 • 24 Tháng

  • 6.750.000 đ/Tháng
  • Tổng: 162.000.000 đ
 • 36 Tháng

  • 6.750.000 đ/Tháng
  • Tổng: 243.000.000 đ
Không, cám ơn!
Dedicated Server 6 7.550.000 đ/Tháng
  • * CPU: 2x Intel Xeon Gold 6138 (2.0Ghz, 27.5MB, 20C/40T)
  • * SSD: 2x 1TB SSD Enterprise
  • * RAM: 64GB
  • * Dữ liệu truyền: Không giới hạn
  • * KM 1: Tặng gói Part Manage khi thanh toán 12 tháng
  • * KM 2: Tặng Server khi thanh toán 24 tháng
  • * IP: 01
  • * Băng thông trong nước: 300Mbps (DC tại HCM/ HN)
  • * Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • * Thanh toán >=24 tháng: 7.550.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=12 tháng: 8.950.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=6 tháng: 11.550.000 đ/tháng
  • * Thanh toán >=3 tháng: 12.050.000 đ/tháng

Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Dedicated Server 6
 • 3 Tháng

  • 12.050.000 đ/Tháng
  • Tổng: 36.150.000 đ
 • 6 Tháng

  • 11.550.000 đ/Tháng
  • Tổng: 69.300.000 đ
 • 12 Tháng

  • 8.950.000 đ/Tháng
  • Tổng: 107.400.000 đ
 • 24 Tháng

  • 7.550.000 đ/Tháng
  • Tổng: 181.200.000 đ
 • 36 Tháng

  • 7.550.000 đ/Tháng
  • Tổng: 271.800.000 đ
Không, cám ơn!
Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ tại Nhân Hòa
TẠI SAO QUÝ KHÁCH NÊN LỰA CHỌN THUÊ MÁY CHỦ RIÊNG TẠI NHÂN HÒA
 • Datacenter hàng đầu VN

  Máy chủ đặt tại các Datacenter hàng đầu Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế TIER3 như FPT, Viettel, CMC đảm bảo dịch vụ luôn ổn định, hiệu quả.

 • Máy chủ chính hãng

  Nhân Hòa sử dụng phần cứng chính hãng của các thương hiệu hàng đầu, với cấu hình đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của KH.

 • Toàn quyền quản trị máy chủ

  Khách hàng được trao lại quyền quản trị cao nhất, Nhân Hòa chỉ được truy cập vào máy chủ khi có sự phép từ khách hàng.

 • Miễn phí dịch vụ quản trị

  Thuê máy chủ riêng tại Nhân Hòa khách hàng được tặng gói dịch vụ quản trị cơ bản, giúp dịch vụ luôn được quản lý và giám sát liên tục.

 • An toàn & bảo mật

  Hệ thống tường lửa mạnh mẽ của Nhân Hòa gồm các giải pháp phần cứng và phần mềm giúp bảo vệ tối ưu cho dữ liệu của khách hàng.

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

  Đội ngũ kỹ thuật Nhân Hòa với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm luôn túc trực 24/7 để hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

MỘT SỐ DỊCH VỤ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Máy chủ điện toán đám mây (Cloud VPS/ Cloud Server)

  Giải pháp máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây ưu việt.

  Chỉ từ 86.000đ/tháng
 • Thuê chỗ đặt máy chủ (Colocation)

  Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ tại các datacenter hàng đầu VN.

  Chỉ từ 1.300.000đ/tháng
 • Sao lưu dữ liệu (BACKUP365)

  Giải pháp bảo vệ an toàn cho dữ liệu của bạn.

  Chỉ từ 339.000đ/tháng
 • Quản trị máy chủ (Managed Service)

  Giúp quản lý & giám sát máy chủ của bạn một cách hiệu quả.

  Chỉ từ 330.000đ/tháng
Khách hàng nói gì về dịch vụ thuê máy chủ riêng tại Nhân Hòa
Một số câu hỏi thường gặp
 • Dedicated server là gì ?
  Dedicated Server cung cấp cho khách hàng thiết bị máy chủ vật lý và không gian đặt máy chủ riêng trên hệ thống tủ Rack để đặt Máy chủ của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với Internet giúp Khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.
 • Data Center là gì ?
  DataCenter (Trung tâm dữ liệu) được hiểu như khu vực chứa server hay phòng máy tính, data center là nơi đặt, vận hành và quản lý server, thiết bị lưu trữ… DataCenter là một hệ thống trung tâm, là môi trường tích hợp hệ thống chuyên dụng về phần cứng và các chương trình phần mềm, nơi cung cấp các dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các ứng dụng đảm bảo tính an toàn trong việc trao đổi thông tin, nơi hợp nhất dữ liệu của người sử dụng để giảm thiểu chi phí quản lý chung về công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
 • Các thành phần chính của Data Center ?
  Không gian vật lí: Là không gian đặt các thiết bị liên quan đến Data Center Hệ thống sàn nâng: cung cấp sự linh hoạt trong việc đi dây, chống cháy, đặt vị trí phần cứng và điều hoà không khí Hệ thống nguồn cấp điện chính: Là các thiết bị cấp nguồn bao gồm: bảng điện, máng dây, đảm bảo cho mọi thiết bị trong trung tâm hoạt động tốt, đồng thời phải là nguồn ổn định Hệ thống nguồn cấp điện dự phòng UPS: DC luôn phải có hệ thống nguồn điện dự phòng trong trường hợp nguồn điện chính gặp trục trặc, gồm hệ thống pin cỡ lớn, và các máy phát điện
  - Hệ thống cáp: gồm có cáp quang, cáp đồng băng thông cao, tủ nối cáp quang và cáp đồng, cầu thang cáp, máng cáp, bộ phận điều hướng cáp. Các server của người dùng sẽ có thể dễ dàng cắm vào DC với các dây cắm thiết kế sẵn.
  - Hệ thống làm mát: Hệ thống làm mát cho phép điều chỉnh nhiệt độ data center và chống ẩm. Hệ thống này có thể kết hợp với hệ thống điều hòa không khí trong tòa nhà hoặc chạy độc lập. Với các tủ thiết bị cỡ lớn thì cần có các quạt và hệ thống làm mát riêng.
  - Hệ thống chống cháy nổ: Là tất cả các thiết bị giúp phát hiện, cô lập và dập tắt hỏa hoạn trong DC, gồm có: hệ thống dập lửa bằng nước, hệ thống dập lửa bằng khí, hệ thống chống cháy thủ công. Ngoài ra còn các hệ thống cảm biến khói và báo động. Các thành phần khác: thiết bị phát hiện rò rỉ, thiết bị bảo mật vật lí như thiết bị đọc thẻ bảo mật và camera theo dõi…
  - Video về DataCenter Viettel & VDC
 • Các bộ phận chính của máy chủ vật lý ?
  Mainboard hay Motherboard (Bo mạch chủ): là trái tim của hệ thống, cũng thường được gọi là hội đồng quản trị hệ thống, đóng vai trò là trung gian giao tiếp giữa các thiết bị với nhau CPU (Bộ vi xử lý): là bộ não của hệ thống, là nhiệm vụ xử lý, quyết định đến hiệu năng của toàn bộ máy chủ
  - RAM (Bộ nhớ trong): viết tắt của Random Access Memory (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên). Có thể hiểu đơn giản là một khi một chương trình hay ứng dụng được khởi chạy, thông tin của nó được tạo ra và lưu trữ trên bộ nhớ RAM để cho các thành phần khác như CPU, GPU lấy thông tin và xử lí. Bộ nhớ RAM càng lớn đồng nghĩa với việc nó có thể chứa 1 lúc dữ liệu của nhiều chương trình đang chạy song song, do đó khả năng đa nhiệm (chạy nhiều ứng dụng cùng lúc) càng trơn tru, mượt mà.
  - HDD, SSD (Ổ cứng): là một thiết bị lưu trữ mà máy chủ của bạn sử dụng để lưu trữ và truy xuất thông tin kỹ thuật số.
  - Chassic (Vỏ máy).
  - Power (Nguồn).
 • Những ai có nhu cầu sử dụng máy chủ vật lý riêng ?
  Quý khách có một kho tư liệu lớn với các yêu cầu kết xuất phức tạp cần đưa lên mạng Internet, áp dụng CNTT vào quản lý doanh nghiệp, xây dựng và quản trị hệ thống website, thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hệ thống Email, cung cấp các dịch vụ trên mạng, các ứng dụng làm việc từ xa, quản lý CSDL giữa các chi nhánh (ERP, CRM…), các ứng dụng trực tuyến nội bộ hay liên quan đến tương tác giữa doanh nghiệp với khách hàng bên ngoài… thì việc sử dụng máy chủ riêng sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu này.
 • Tại sao nên lựa chọn dịch vụ cho thuê máy chủ riêng của Nhân Hòa ?
  - Dedicated server của Nhân Hòa thường được đặt tại các Data Center do Nhân Hòa hợp tác khai thác, vận hành là những Data Center lớn nhất Việt Nam và Quốc tế.
  - Hệ thống được cung cấp các tính năng dự phòng về tài nguyên, nguồn điện… theo tiêu chuẩn Quốc tế Tier3 đảm bảo sự an toàn của máy chủ. Ngoài ra, hệ thống được kết nối đến nhiều ISP mang đến cho Khách hàng một dịch vụ kết nối Internet nhanh, ổn định và liên tục.
  - Dịch vụ hoạt động ổn định, liên tục nhờ các hệ thống điều hòa, UPS, máy phát điện dự phòng và chống sét, chống cháy.
  - Ngoài ra Nhân Hòa còn còn cung cấp một hệ thống tường lửa mạnh mẽ phòng tránh nguy cơ tấn công gây rò rỉ thông tin và tự động sao lưu theo nhu cầu của khách hàng để bảo đảm an toàn dữ liệu.
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics