Content

Chính sách đại lý

Điều kiện Đại lý

Tất cả các doanh nghiệp/tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin đều có thể trở thành đại lý của Nhân Hòa


Lợi ích khi trở thành Đại lý của Nhân Hòa

Đại lý có toàn quyền chủ động giá bán lại dịch vụ của mình. Riêng đối với dịch vụ Tên miền Quốc gia (.VN), giá dịch vụ được áp dụng theo biểu giá niêm yết do Bộ Tài chính quy định.


Hệ thống quản trị dịch vụ riêng biệt.


Có Control Panel tên miền Việt Nam/ Quốc tế riêng theo tên miền Website của Đại lý. (vd: https://domain.maxhost.vn)

Cách thức hoạt động của Đại lý

Nạp tiền vào tài khoản số tiền 5.000.000 VNĐ cho lần đầu tiên. Qúy khách có thể sử dụng 100% số tiến này để đăng ký dịch vụ.


Các lần nạp tiếp theo quý khách có thể nạp số tiền theo nhu cầu đăng ký của Quý khách.


Sử dụng tài khoản cho đến khi hết tiền mà không bị giới hạn thời gian.


Số tiền nạp vào được cộng dồn để lên cấp đại lý có mức chiết khấu cao hơn.

Chính sách đại lý

Điều kiện Đại lý

Tất cả các doanh nghiệp/tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin đều có thể trở thành đại lý của Nhân Hòa


Lợi ích khi trở thành Đại lý của Nhân Hòa

Đại lý có toàn quyền chủ động giá bán lại dịch vụ của mình. Riêng đối với dịch vụ Tên miền Quốc gia (.VN), giá dịch vụ được áp dụng theo biểu giá niêm yết do Bộ Tài chính quy định.


Hệ thống quản trị dịch vụ riêng biệt.


Có Control Panel tên miền Việt Nam/ Quốc tế riêng theo tên miền Website của Đại lý. (vd: https://domain.maxhost.vn)

Cách thức hoạt động của Đại lý

Nạp tiền vào tài khoản số tiền 5.000.000 VNĐ cho lần đầu tiên. Qúy khách có thể sử dụng 100% số tiến này để đăng ký dịch vụ.


Các lần nạp tiếp theo quý khách có thể nạp số tiền theo nhu cầu đăng ký của Quý khách.


Sử dụng tài khoản cho đến khi hết tiền mà không bị giới hạn thời gian.


Số tiền nạp vào được cộng dồn để lên cấp đại lý có mức chiết khấu cao hơn.

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics