Đăng ký chuyển tên miền về Nhân Hoà

để quản lý dễ dàng và được hỗ trợ tốt hơn

w w w.

Chuyển đổi Nhà Cung cấp với 4 bước dễ dàng

 • 1
  Kiểm tra tên miền
 • 2
  Đăng ký thành viên Nhân Hòa
 • 3
  Đăng ký chuyển đổi nhà cung cấp
 • 4
  Xử lý đơn đăng ký

Chuyển đổi nhà cung cấp tên miền là gì?

Chuyển đổi nhà cung cấp là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn. Khi chuyển đổi nhà cung cấp sang Nhân Hòa, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khóa tên miềncung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho Nhân Hòa.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Nhân Hòa làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP https://zonedns.com
 • Download mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký Tại đây

Bảng giá chuyển đổi tên miền VN

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.vn 300.000 đ 450.000 đ Miễn phí
.net.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.info.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.edu.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.name.vn 30.000 đ 50.000 đ Miễn phí
.health.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.int.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.gov.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.biz.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.pro.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.ac.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.vn Miễn phí 40.000 đ Miễn phí

Bảng giá chuyển đổi tên miền quốc tế

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com Miễn phí 299.000 đ   239.000 đ 210.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ   250.000 đ 329.000 đ
.us Miễn phí 249.000 đ 205.000 đ
.cc Miễn phí 535.000 đ 480.000 đ
.eu Miễn phí 298.000 đ Không được phép transfer
.tel Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.name Miễn phí 298.000 đ 215.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.mn Miễn phí 1.215.000 đ 1.085.000 đ
.co.uk Miễn phí 278.000 đ 205.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ 360.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.com.ru Miễn phí 325.000 đ 210.000 đ
.sx Miễn phí 950.000 đ Miễn phí
.nl Miễn phí 250.000 đ 193.000 đ
.la Miễn phí 950.000 đ 814.000 đ
.house Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.farm Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.watch Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.boutique Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.domains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.builders Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 1.186.000 đ 990.000 đ
.repair Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.viajes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 506.000 đ 450.000 đ
.center Miễn phí 506.000 đ 440.000 đ
.solutions Miễn phí 506.000 đ 462.000 đ
.agency Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.bike Miễn phí 742.000 đ 670.000 đ
.guru Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.enterprises Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.land Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.holdings Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.recipes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.buzz Miễn phí 890.000 đ 820.000 đ
.gallery Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 506.000 đ 460.000 đ
.technology Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.dance Miễn phí 590.000 đ 936.000 đ
.futbol Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.reviews Miễn phí 880.000 đ 799.000 đ
.moda Miễn phí 742.000 đ 678.000 đ
.bar Miễn phí 1.469.000 đ Miễn phí
.media Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.kaufen Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.town Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.uk Miễn phí 202.000 đ 169.000 đ
.actor Miễn phí 890.000 đ 2.500.000 đ
.audio Miễn phí 3.018.000 đ 4.468.000 đ
.bharat Miễn phí 255.000 đ 220.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.070.000 đ 2.800.000 đ
.build Miễn phí 1.775.000 đ 1.608.000 đ
.casa Miễn phí 610.000 đ 590.000 đ
.click Miễn phí 249.000 đ 180.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.co.de Miễn phí 252.000 đ 240.000 đ
.consulting Miễn phí 742.000 đ 650.000 đ
.country Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.690.000 đ 3.290.000 đ
.degree Miễn phí 1.034.000 đ 950.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.durban Miễn phí 690.000 đ 520.000 đ
.engineer Miễn phí 881.000 đ 790.000 đ
.fishing Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.forsale Miễn phí 743.000 đ 660.000 đ
.gift Miễn phí 474.000 đ 420.000 đ
.green Miễn phí 2.219.000 đ 2.003.000 đ
.haus Miễn phí 742.000 đ 660.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.135.000 đ 2.850.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ   115.000 đ 1.805.000 đ
.ink Miễn phí 579.000 đ 650.000 đ
.jobs Miễn phí 362.000 đ 3.249.000 đ
.juegos Miễn phí 8.930.000 đ 8.190.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.131.000 đ 809.000 đ
.loans Miễn phí 2.338.000 đ 2.140.000 đ
.luxury Miễn phí 16.004.000 đ 12.520.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.pics Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.pink Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.property Miễn phí 5.484.000 đ 2.821.000 đ
.quebec Miễn phí 983.000 đ 800.000 đ
.rocks Miễn phí 300.000 đ 240.000 đ
.sagathan Miễn phí 350.000 đ 263.000 đ
.science Miễn phí 666.000 đ 666.000 đ
.shabaka Miễn phí 470.000 đ 356.000 đ
.software Miễn phí 909.000 đ 814.000 đ
.space Miễn phí 475.000 đ   49.000 đ Miễn phí
.tattoo Miễn phí 944.000 đ 567.000 đ
.tokyo Miễn phí 415.000 đ 380.000 đ
.uno Miễn phí 784.000 đ 399.000 đ
.vegas Miễn phí 1.480.000 đ 1.350.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ   49.000 đ 403.000 đ
.wiki Miễn phí 580.000 đ 543.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ 850.000 đ
.date Miễn phí 832.000 đ Miễn phí
.win Miễn phí 666.000 đ Miễn phí
.download Miễn phí 666.000 đ Miễn phí
.life Miễn phí 750.000 đ Miễn phí
.yoga Miễn phí 694.000 đ Miễn phí
.com.au Miễn phí 630.000 đ Miễn phí
.com Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.info Miễn phí 405.000 đ Miễn phí
.run Miễn phí 800.000 đ Miễn phí
.sale Miễn phí 881.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.porn Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.tech Miễn phí 1.296.000 đ   92.000 đ Miễn phí
.casino Miễn phí 3.799.000 đ Miễn phí
.cloud Miễn phí 589.000 đ Miễn phí
.express Miễn phí 750.000 đ Miễn phí
.finance Miễn phí 1.159.000 đ Miễn phí
.gifts Miễn phí 714.000 đ Miễn phí
.taxi Miễn phí 2.115.000 đ Miễn phí
.blog Miễn phí 694.000 đ Miễn phí
.art Miễn phí 285.000 đ Miễn phí
.news Miễn phí 562.000 đ Miễn phí
.live Miễn phí 560.000 đ Miễn phí
.dev Miễn phí 600.000 đ Miễn phí
.app Miễn phí 510.000 đ Miễn phí
.group Miễn phí 500.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.net Miễn phí 309.000 đ   269.000 đ 250.000 đ
.info Miễn phí 369.000 đ   110.000 đ 280.000 đ
.biz Miễn phí 375.000 đ 290.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.me Miễn phí 1.750.000 đ 651.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ 590.000 đ
.tv Miễn phí 829.000 đ 750.000 đ
.bz Miễn phí 700.000 đ 610.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.540.000 đ 2.330.000 đ
.pro Miễn phí 385.000 đ   135.000 đ 340.000 đ
.pw Miễn phí 475.000 đ 181.000 đ
.in.net Miễn phí 215.000 đ 157.000 đ
.solar Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.florist Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 714.000 đ 650.000 đ
.cool Miễn phí 742.000 đ 670.000 đ
.bargains Miễn phí 739.000 đ 2.515.000 đ
.cheap Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 742.000 đ 678.000 đ
.cab Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 742.000 đ 2.600.000 đ
.training Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camp Miễn phí 1.200.000 đ 1.080.000 đ
.codes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.limo Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.company Miễn phí 199.000 đ 388.000 đ
.management Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.email Miễn phí 506.000 đ 450.000 đ
.support Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.186.000 đ 1.085.000 đ
.clothing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.estate Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.186.000 đ 1.059.000 đ
.ventures Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 1.159.000 đ 950.000 đ
.club Miễn phí 388.000 đ 309.000 đ
.equipment Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 506.000 đ 388.000 đ
.today Miễn phí 485.000 đ 395.000 đ
.directory Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 479.000 đ 150.000 đ
.democrat Miễn phí 881.000 đ 1.255.000 đ
.immobilien Miễn phí 881.000 đ 799.000 đ
.shoes Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ Miễn phí
.associates Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.lease Miễn phí 1.186.000 đ Miễn phí
.toys Miễn phí 1.186.000 đ Miễn phí
.university Miễn phí 1.183.000 đ Miễn phí
.accountants Miễn phí 2.400.000 đ 4.200.000 đ
.attorney Miễn phí 1.131.000 đ 2.663.000 đ
.berlin Miễn phí 1.480.000 đ 1.200.000 đ
.bid Miễn phí 721.000 đ 705.000 đ
.blue Miễn phí 382.000 đ 319.000 đ
.capetown Miễn phí 690.000 đ 590.000 đ
.christmas Miễn phí 1.620.000 đ 1.400.000 đ
.cn Miễn phí 240.000 đ 181.000 đ
.co.com Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.cooking Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.credit Miễn phí 2.338.000 đ 2.005.000 đ
.cricket Miễn phí 694.000 đ 1.408.000 đ
.dentist Miễn phí 1.131.000 đ 707.000 đ
.diet Miễn phí 3.048.000 đ 2.600.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.fashion Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.flowers Miễn phí 3.150.000 đ 2.800.000 đ
.garden Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.global Miễn phí 1.770.000 đ 1.550.000 đ
.guitars Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.help Miễn phí 681.000 đ 619.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.hosting Miễn phí 8.500.000 đ 567.000 đ
.investments Miễn phí 2.199.000 đ 1.989.000 đ
.joburg Miễn phí 690.000 đ 595.000 đ
.kim Miễn phí 385.000 đ 353.000 đ
.link Miễn phí 249.000 đ 193.000 đ
.london Miễn phí 1.110.000 đ 1.020.000 đ
.menu Miễn phí 888.000 đ 804.000 đ
.nyc Miễn phí 775.000 đ 590.000 đ
.party Miễn phí 666.000 đ 630.000 đ
.pictures Miễn phí 326.000 đ 289.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ   115.000 đ 1.408.000 đ
.pub Miễn phí 742.000 đ 660.000 đ
.red Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.rodeo Miễn phí 740.000 đ 670.000 đ
.sc Miễn phí 2.515.000 đ 2.300.000 đ
.sexy Miễn phí 1.273.000 đ 1.160.000 đ
.social Miễn phí 881.000 đ 814.000 đ
.soy Miễn phí 775.000 đ 660.000 đ
.surf Miễn phí 655.000 đ 520.000 đ
.tires Miễn phí 2.352.000 đ 2.100.000 đ
.trade Miễn phí 721.000 đ 689.000 đ
.vc Miễn phí 940.000 đ 899.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ 620.000 đ
.webcam Miễn phí 721.000 đ 614.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.xyz Miễn phí 280.000 đ   23.000 đ 263.000 đ
.sx Miễn phí 950.000 đ 805.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ   50.000 đ 250.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ Miễn phí
.online Miễn phí 719.000 đ   49.000 đ Miễn phí
.shop Miễn phí 832.000 đ Miễn phí
.site Miễn phí 800.000 đ   50.000 đ Miễn phí
.travel Miễn phí 2.870.000 đ Miễn phí
.net Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.fr Miễn phí 570.000 đ Miễn phí
.fun Miễn phí 475.000 đ   70.000 đ Miễn phí
.sex Miễn phí 2.646.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.photo Miễn phí 666.000 đ Miễn phí
.store Miễn phí 1.175.000 đ   79.000 đ Miễn phí
.it Miễn phí 1.000.000 đ Miễn phí
.world Miễn phí 740.000 đ Miễn phí
.vip Miễn phí 415.000 đ Miễn phí
.business Miễn phí 199.000 đ Miễn phí
.coupons Miễn phí 2.115.000 đ Miễn phí
.salon Miễn phí 1.170.000 đ Miễn phí
.best Miễn phí 509.000 đ Miễn phí
.report Miễn phí 505.000 đ Miễn phí
.vin Miễn phí 1.400.000 đ Miễn phí
.page Miễn phí 950.000 đ Miễn phí
.design Miễn phí 1.050.000 đ   375.000 đ Miễn phí
.com.co Miễn phí 270.000 đ Miễn phí
.io Miễn phí 1.580.000 đ Miễn phí

Vì sao nên chọn Nhân Hòa?

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics