Đăng ký chuyển tên miền về Nhân Hoà

để quản lý dễ dàng và được hỗ trợ tốt hơn

w w w.

Chuyển đổi Nhà Cung cấp với 4 bước dễ dàng

 • 1
  Kiểm tra tên miền
 • 2
  Đăng ký thành viên Nhân Hòa
 • 3
  Đăng ký chuyển đổi nhà cung cấp
 • 4
  Xử lý đơn đăng ký

Chuyển đổi nhà cung cấp tên miền là gì?

Chuyển đổi nhà cung cấp là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn. Khi chuyển đổi nhà cung cấp sang Nhân Hòa, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khóa tên miềncung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho Nhân Hòa.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Nhân Hòa làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP https://zonedns.com
 • Download mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký Tại đây

Bảng giá chuyển đổi tên miền VN

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.vn 300.000 đ 450.000 đ Miễn phí
.net.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.info.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.edu.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.name.vn 30.000 đ 50.000 đ Miễn phí
.health.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.int.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.gov.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.biz.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.pro.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.ac.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.vn Miễn phí 40.000 đ Miễn phí

Bảng giá chuyển đổi tên miền quốc tế

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com Miễn phí 317.000 đ   199.000 đ 235.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ 305.000 đ
.us Miễn phí 250.000 đ 205.000 đ
.cc Miễn phí 271.000 đ 480.000 đ
.eu Miễn phí 270.000 đ   250.000 đ Không được phép transfer
.tel Miễn phí 319.000 đ 350.000 đ
.name Miễn phí 240.000 đ 215.000 đ
.mobi Miễn phí 450.000 đ 460.000 đ
.mn Miễn phí 1.160.000 đ 1.085.000 đ
.co.uk Miễn phí 278.000 đ 205.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ   530.000 đ 360.000 đ
.de Miễn phí 267.000 đ 210.000 đ
.com.ru Miễn phí 188.000 đ 210.000 đ
.sx Miễn phí 1.020.000 đ Miễn phí
.nl Miễn phí 299.000 đ 193.000 đ
.la Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.house Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 702.000 đ 592.000 đ
.farm Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.watch Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.boutique Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 702.000 đ 592.000 đ
.domains Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.builders Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 1.110.000 đ 990.000 đ
.repair Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.viajes Miễn phí 1.107.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.123.000 đ   1.104.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 487.000 đ 450.000 đ
.center Miễn phí 487.000 đ 440.000 đ
.solutions Miễn phí 487.000 đ 462.000 đ
.agency Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.bike Miễn phí 702.000 đ 670.000 đ
.guru Miễn phí 702.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 1.123.000 đ 1.080.000 đ
.enterprises Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.land Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.holdings Miễn phí 1.107.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.recipes Miễn phí 1.107.000 đ   1.104.000 đ 936.000 đ
.buzz Miễn phí 1.527.000 đ 820.000 đ
.gallery Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 487.000 đ 460.000 đ
.technology Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.dance Miễn phí 564.000 đ 936.000 đ
.futbol Miễn phí 374.000 đ 350.000 đ
.reviews Miễn phí 667.000 đ 799.000 đ
.moda Miễn phí 702.000 đ 678.000 đ
.bar Miễn phí 1.469.000 đ Miễn phí
.media Miễn phí 680.000 đ Miễn phí
.kaufen Miễn phí 702.000 đ Miễn phí
.town Miễn phí 680.000 đ Miễn phí
.uk Miễn phí 284.000 đ 169.000 đ
.actor Miễn phí 858.000 đ 2.500.000 đ
.audio Miễn phí 3.216.000 đ 4.468.000 đ
.bharat Miễn phí 302.000 đ 220.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.217.000 đ 2.800.000 đ
.build Miễn phí 1.921.000 đ 1.608.000 đ
.casa Miễn phí 298.000 đ 590.000 đ
.click Miễn phí 254.000 đ 180.000 đ
.cn.com Miễn phí 900.000 đ 824.000 đ
.co.de Miễn phí 335.000 đ 240.000 đ
.consulting Miễn phí 702.000 đ 650.000 đ
.country Miễn phí 659.000 đ 650.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.183.000 đ 3.290.000 đ
.degree Miễn phí 1.013.000 đ 950.000 đ
.desi Miễn phí 393.000 đ 356.000 đ
.durban Miễn phí 758.000 đ 520.000 đ
.engineer Miễn phí 827.000 đ 790.000 đ
.fishing Miễn phí 659.000 đ 650.000 đ
.forsale Miễn phí 702.000 đ 660.000 đ
.gift Miễn phí 456.000 đ 420.000 đ
.green Miễn phí 1.435.000 đ 2.003.000 đ
.haus Miễn phí 702.000 đ 660.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.218.000 đ 2.850.000 đ
.host Miễn phí 1.921.000 đ   159.000 đ 1.805.000 đ
.ink Miễn phí 601.000 đ   576.000 đ 650.000 đ
.jobs Miễn phí 3.294.000 đ 3.249.000 đ
.juegos Miễn phí 9.591.000 đ 8.190.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.054.000 đ 809.000 đ
.loans Miễn phí 2.192.000 đ 2.140.000 đ
.luxury Miễn phí 12.642.000 đ 12.520.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.091.000 đ 1.085.000 đ
.ooo Miễn phí 633.000 đ 543.000 đ
.pics Miễn phí 657.000 đ 619.000 đ
.pink Miễn phí 388.000 đ 350.000 đ
.property Miễn phí 3.253.000 đ 2.821.000 đ
.quebec Miễn phí 983.000 đ 800.000 đ
.rocks Miễn phí 299.000 đ 240.000 đ
.sagathan Miễn phí 398.000 đ 263.000 đ
.science Miễn phí 670.000 đ 666.000 đ
.shabaka Miễn phí 529.000 đ 356.000 đ
.software Miễn phí 852.000 đ 814.000 đ
.space Miễn phí 475.000 đ   49.000 đ Miễn phí
.tattoo Miễn phí 1.008.000 đ 567.000 đ
.tokyo Miễn phí 381.000 đ 380.000 đ
.uno Miễn phí 770.000 đ 399.000 đ
.vegas Miễn phí 1.288.000 đ 1.350.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.website Miễn phí 479.000 đ   49.000 đ 440.000 đ
.wiki Miễn phí 588.000 đ   564.000 đ 543.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ 850.000 đ
.date Miễn phí 783.000 đ Miễn phí
.win Miễn phí 670.000 đ Miễn phí
.download Miễn phí 670.000 đ Miễn phí
.life Miễn phí 689.000 đ Miễn phí
.yoga Miễn phí 657.000 đ Miễn phí
.com.au Miễn phí 518.000 đ Miễn phí
.com Miễn phí 315.000 đ   239.000 đ Miễn phí
.info Miễn phí 405.000 đ Miễn phí
.run Miễn phí 468.000 đ Miễn phí
.sale Miễn phí 827.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 3.091.000 đ Miễn phí
.porn Miễn phí 2.480.000 đ Miễn phí
.tech Miễn phí 1.040.000 đ   92.000 đ Miễn phí
.casino Miễn phí 3.303.000 đ Miễn phí
.cloud Miễn phí 589.000 đ Miễn phí
.express Miễn phí 680.000 đ Miễn phí
.finance Miễn phí 1.123.000 đ   1.104.000 đ Miễn phí
.gifts Miễn phí 680.000 đ Miễn phí
.taxi Miễn phí 1.120.000 đ Miễn phí
.blog Miễn phí 657.000 đ Miễn phí
.art Miễn phí 285.000 đ Miễn phí
.news Miễn phí 650.000 đ Miễn phí
.live Miễn phí 538.000 đ Miễn phí
.dev Miễn phí 499.000 đ Miễn phí
.app Miễn phí 509.000 đ Miễn phí
.group Miễn phí 456.000 đ Miễn phí
.team Miễn phí 785.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.net Miễn phí 319.000 đ   239.000 đ 279.000 đ
.info Miễn phí 449.000 đ 420.000 đ
.biz Miễn phí 409.000 đ 370.000 đ
.asia Miễn phí 343.000 đ 360.000 đ
.me Miễn phí 760.000 đ 651.000 đ
.ws Miễn phí 657.000 đ 590.000 đ
.tv Miễn phí 730.000 đ 750.000 đ
.bz Miễn phí 690.000 đ 610.000 đ
.in Miễn phí 300.000 đ 340.000 đ
.co Miễn phí 588.000 đ 650.000 đ
.es Miễn phí 293.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.620.000 đ 2.330.000 đ
.pro Miễn phí 459.000 đ 425.000 đ
.pw Miễn phí 475.000 đ   452.000 đ 181.000 đ
.in.net Miễn phí 203.000 đ 157.000 đ
.solar Miễn phí 1.104.000 đ 1.080.000 đ
.florist Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 680.000 đ 650.000 đ
.cool Miễn phí 702.000 đ 670.000 đ
.bargains Miễn phí 689.000 đ 2.515.000 đ
.cheap Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 702.000 đ 678.000 đ
.cab Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 691.000 đ 2.600.000 đ
.training Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.camp Miễn phí 1.139.000 đ 1.080.000 đ
.codes Miễn phí 1.123.000 đ   1.104.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.limo Miễn phí 1.139.000 đ 936.000 đ
.company Miễn phí 199.000 đ 388.000 đ
.management Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.email Miễn phí 487.000 đ 450.000 đ
.support Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 677.000 đ 592.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.104.000 đ 1.085.000 đ
.clothing Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.estate Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 680.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.104.000 đ 1.059.000 đ
.ventures Miễn phí 1.123.000 đ   1.104.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 1.123.000 đ 950.000 đ
.club Miễn phí 436.000 đ 436.000 đ
.equipment Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 487.000 đ 388.000 đ
.today Miễn phí 463.000 đ 395.000 đ
.directory Miễn phí 463.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 463.000 đ 150.000 đ
.democrat Miễn phí 827.000 đ 1.255.000 đ
.immobilien Miễn phí 827.000 đ 799.000 đ
.shoes Miễn phí 1.104.000 đ 1.080.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ Miễn phí
.associates Miễn phí 702.000 đ Miễn phí
.lease Miễn phí 1.107.000 đ Miễn phí
.toys Miễn phí 1.104.000 đ Miễn phí
.university Miễn phí 1.123.000 đ Miễn phí
.accountants Miễn phí 2.143.000 đ 4.200.000 đ
.attorney Miễn phí 1.055.000 đ 2.663.000 đ
.berlin Miễn phí 1.513.000 đ 1.200.000 đ
.bid Miễn phí 682.000 đ 705.000 đ
.blue Miễn phí 388.000 đ 319.000 đ
.capetown Miễn phí 758.000 đ 590.000 đ
.christmas Miễn phí 1.414.000 đ 1.400.000 đ
.cn Miễn phí 282.000 đ 181.000 đ
.co.com Miễn phí 633.000 đ 650.000 đ
.com.de Miễn phí 158.000 đ 169.000 đ
.cooking Miễn phí 659.000 đ 650.000 đ
.credit Miễn phí 2.192.000 đ 2.005.000 đ
.cricket Miễn phí 657.000 đ 1.408.000 đ
.dentist Miễn phí 1.123.000 đ 707.000 đ
.diet Miễn phí 3.216.000 đ 2.600.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.fashion Miễn phí 784.000 đ 790.000 đ
.flowers Miễn phí 3.218.000 đ 2.800.000 đ
.garden Miễn phí 784.000 đ 790.000 đ
.global Miễn phí 1.639.000 đ 1.550.000 đ
.guitars Miễn phí 3.253.000 đ 567.000 đ
.help Miễn phí 657.000 đ 619.000 đ
.horse Miễn phí 658.000 đ 590.000 đ
.hosting Miễn phí 9.584.000 đ 567.000 đ
.investments Miễn phí 2.165.000 đ 1.989.000 đ
.joburg Miễn phí 758.000 đ 595.000 đ
.kim Miễn phí 393.000 đ 353.000 đ
.link Miễn phí 254.000 đ 193.000 đ
.london Miễn phí 1.035.000 đ 1.020.000 đ
.menu Miễn phí 839.000 đ 804.000 đ
.nyc Miễn phí 735.000 đ 590.000 đ
.party Miễn phí 670.000 đ 630.000 đ
.pictures Miễn phí 325.000 đ 289.000 đ
.press Miễn phí 1.440.000 đ   119.000 đ 1.408.000 đ
.pub Miễn phí 702.000 đ 660.000 đ
.red Miễn phí 388.000 đ 350.000 đ
.rodeo Miễn phí 708.000 đ 670.000 đ
.sc Miễn phí 2.620.000 đ 2.300.000 đ
.sexy Miễn phí 1.112.000 đ 1.160.000 đ
.social Miễn phí 827.000 đ 814.000 đ
.soy Miễn phí 735.000 đ 660.000 đ
.surf Miễn phí 706.000 đ 520.000 đ
.tires Miễn phí 2.192.000 đ 2.100.000 đ
.trade Miễn phí 682.000 đ 689.000 đ
.vc Miễn phí 940.000 đ 899.000 đ
.vodka Miễn phí 658.000 đ 620.000 đ
.webcam Miễn phí 682.000 đ 614.000 đ
.wedding Miễn phí 783.000 đ 707.000 đ
.xyz Miễn phí 309.000 đ   29.000 đ 265.000 đ
.sx Miễn phí 1.020.000 đ 805.000 đ
.top Miễn phí 239.000 đ   50.000 đ 219.000 đ
.com.au Miễn phí 518.000 đ Miễn phí
.online Miễn phí 790.000 đ   49.000 đ 695.000 đ
.shop Miễn phí 809.000 đ 809.000 đ
.site Miễn phí 650.000 đ   49.000 đ 575.000 đ
.travel Miễn phí 2.546.000 đ Miễn phí
.net Miễn phí 376.000 đ   269.000 đ Miễn phí
.fr Miễn phí 310.000 đ Miễn phí
.fun Miễn phí 450.000 đ   70.000 đ Miễn phí
.sex Miễn phí 2.646.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 3.091.000 đ Miễn phí
.photo Miễn phí 707.000 đ Miễn phí
.store Miễn phí 1.290.000 đ   79.000 đ 1.090.000 đ
.it Miễn phí 1.000.000 đ Miễn phí
.world Miễn phí 689.000 đ Miễn phí
.vip Miễn phí 406.000 đ Miễn phí
.business Miễn phí 199.000 đ Miễn phí
.coupons Miễn phí 1.130.000 đ Miễn phí
.salon Miễn phí 1.139.000 đ Miễn phí
.best Miễn phí 509.000 đ Miễn phí
.report Miễn phí 463.000 đ Miễn phí
.vin Miễn phí 1.123.000 đ   1.108.000 đ Miễn phí
.page Miễn phí 1.709.000 đ   473.000 đ Miễn phí
.design Miễn phí 972.000 đ   957.000 đ Miễn phí
.com.co Miễn phí 271.000 đ Miễn phí
.io Miễn phí 1.580.000 đ Miễn phí

Vì sao nên chọn Nhân Hòa?

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics