Đăng ký chuyển tên miền về Nhân Hoà

để quản lý dễ dàng và được hỗ trợ tốt hơn

w w w.

Chuyển đổi Nhà Cung cấp với 4 bước dễ dàng

 • 1
  Kiểm tra tên miền
 • 2
  Đăng ký thành viên Nhân Hòa
 • 3
  Đăng ký chuyển đổi nhà cung cấp
 • 4
  Xử lý đơn đăng ký

Chuyển đổi nhà cung cấp tên miền là gì?

Chuyển đổi nhà cung cấp là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn. Khi chuyển đổi nhà cung cấp sang Nhân Hòa, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khóa tên miềncung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho Nhân Hòa.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Nhân Hòa làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP https://zonedns.com
 • Download mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký Tại đây

Bảng giá chuyển đổi tên miền VN

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.vn 300.000 đ 450.000 đ Miễn phí
.net.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.info.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.edu.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.name.vn 50.000 đ 50.000 đ Miễn phí
.health.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.int.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.gov.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.biz.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.pro.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.ac.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.vn Miễn phí 40.000 đ Miễn phí

Bảng giá chuyển đổi tên miền quốc tế

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com Miễn phí 299.000 đ   119.000 đ 210.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ 230.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.cc Miễn phí 535.000 đ 480.000 đ
.eu Miễn phí 280.000 đ Không được phép transfer
.tel Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.name Miễn phí 235.000 đ 215.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.mn Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.ca Miễn phí 385.000 đ 360.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.com.ru Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.sx Miễn phí 880.000 đ Miễn phí
.nl Miễn phí 227.000 đ 193.000 đ
.la Miễn phí 888.000 đ 814.000 đ
.house Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.farm Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.watch Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.boutique Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.domains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.builders Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 1.180.000 đ 990.000 đ
.repair Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.viajes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 504.000 đ 450.000 đ
.center Miễn phí 485.000 đ 440.000 đ
.solutions Miễn phí 504.000 đ 462.000 đ
.agency Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.bike Miễn phí 739.000 đ 670.000 đ
.guru Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 1.180.000 đ 1.080.000 đ
.enterprises Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.land Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.holdings Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.recipes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.buzz Miễn phí 890.000 đ 820.000 đ
.gallery Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 504.000 đ 460.000 đ
.technology Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.dance Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.futbol Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.reviews Miễn phí 880.000 đ 799.000 đ
.moda Miễn phí 740.000 đ 678.000 đ
.bar Miễn phí 2.977.000 đ Miễn phí
.media Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.kaufen Miễn phí 1.654.000 đ Miễn phí
.town Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.uk Miễn phí 217.000 đ 169.000 đ
.actor Miễn phí 890.000 đ 2.500.000 đ
.audio Miễn phí 3.018.000 đ 4.468.000 đ
.bharat Miễn phí 240.000 đ 220.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.070.000 đ 2.800.000 đ
.build Miễn phí 1.775.000 đ 1.608.000 đ
.casa Miễn phí 650.000 đ 590.000 đ
.click Miễn phí 249.000 đ 180.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.co.de Miễn phí 270.000 đ 240.000 đ
.consulting Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.country Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.690.000 đ 3.290.000 đ
.degree Miễn phí 1.036.000 đ 950.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.durban Miễn phí 650.000 đ 520.000 đ
.engineer Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.fishing Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.forsale Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.gift Miễn phí 474.000 đ 420.000 đ
.green Miễn phí 2.219.000 đ 2.003.000 đ
.haus Miễn phí 739.000 đ 660.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.135.000 đ 2.850.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ   115.000 đ 1.805.000 đ
.ink Miễn phí 580.000 đ 650.000 đ
.jobs Miễn phí 3.550.000 đ 3.249.000 đ
.juegos Miễn phí 8.930.000 đ 8.190.000 đ
.lawyer Miễn phí 885.000 đ 809.000 đ
.loans Miễn phí 2.338.000 đ 2.140.000 đ
.luxury Miễn phí 14.180.000 đ 12.520.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.pics Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.pink Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.property Miễn phí 5.484.000 đ 2.821.000 đ
.quebec Miễn phí 880.000 đ 800.000 đ
.rocks Miễn phí 282.000 đ 240.000 đ
.sagathan Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.science Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.shabaka Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.software Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.space Miễn phí 451.000 đ   35.000 đ Miễn phí
.tattoo Miễn phí 846.000 đ 567.000 đ
.tokyo Miễn phí 415.000 đ 380.000 đ
.uno Miễn phí 445.000 đ 399.000 đ
.vegas Miễn phí 1.480.000 đ 1.350.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ   35.000 đ 403.000 đ
.wiki Miễn phí 580.000 đ 543.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ 850.000 đ
.date Miễn phí 880.000 đ Miễn phí
.win Miễn phí 667.000 đ Miễn phí
.download Miễn phí 770.000 đ Miễn phí
.life Miễn phí 750.000 đ Miễn phí
.yoga Miễn phí 675.000 đ Miễn phí
.com.au Miễn phí 630.000 đ Miễn phí
.com Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.info Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.run Miễn phí 800.000 đ Miễn phí
.sale Miễn phí 828.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.porn Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.tech Miễn phí 1.296.000 đ   92.000 đ Miễn phí
.store Miễn phí 1.175.000 đ   49.000 đ Miễn phí
.casino Miễn phí 3.799.000 đ Miễn phí
.cloud Miễn phí 589.000 đ Miễn phí
.express Miễn phí 750.000 đ Miễn phí
.finance Miễn phí 2.820.000 đ Miễn phí
.gifts Miễn phí 2.115.000 đ Miễn phí
.taxi Miễn phí 2.115.000 đ Miễn phí
.blog Miễn phí 670.000 đ Miễn phí
.kr Miễn phí Miễn phí
.art Miễn phí Miễn phí
.jp Miễn phí Miễn phí
.news Miễn phí 250.000 đ Miễn phí
.live Miễn phí Miễn phí
.dev Miễn phí 600.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.net Miễn phí 309.000 đ   260.000 đ 210.000 đ
.info Miễn phí 369.000 đ   79.000 đ 280.000 đ
.biz Miễn phí 305.000 đ 290.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.me Miễn phí 711.000 đ 651.000 đ
.ws Miễn phí 652.000 đ 590.000 đ
.tv Miễn phí 829.000 đ 750.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.540.000 đ 2.330.000 đ
.pro Miễn phí 385.000 đ   119.000 đ 340.000 đ
.pw Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.in.net Miễn phí 215.000 đ 157.000 đ
.solar Miễn phí 1.184.000 đ 1.080.000 đ
.florist Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 711.000 đ 650.000 đ
.cool Miễn phí 739.000 đ 670.000 đ
.bargains Miễn phí 739.000 đ 2.515.000 đ
.cheap Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 740.000 đ 678.000 đ
.cab Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 739.000 đ 2.600.000 đ
.training Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camp Miễn phí 1.180.000 đ 1.080.000 đ
.codes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.limo Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.company Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.management Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.email Miễn phí 504.000 đ 450.000 đ
.support Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.180.000 đ 1.085.000 đ
.clothing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.estate Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.184.000 đ 1.059.000 đ
.ventures Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 1.045.000 đ 950.000 đ
.club Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.equipment Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.today Miễn phí 485.000 đ 395.000 đ
.directory Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 474.000 đ 150.000 đ
.democrat Miễn phí 1.568.000 đ 1.255.000 đ
.immobilien Miễn phí 875.000 đ 799.000 đ
.shoes Miễn phí 1.118.000 đ 1.080.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ Miễn phí
.associates Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.lease Miễn phí 1.186.000 đ Miễn phí
.toys Miễn phí 1.184.000 đ Miễn phí
.university Miễn phí 1.183.000 đ Miễn phí
.accountants Miễn phí 2.400.000 đ 4.200.000 đ
.attorney Miễn phí 890.000 đ 2.663.000 đ
.berlin Miễn phí 1.480.000 đ 1.200.000 đ
.bid Miễn phí 770.000 đ 705.000 đ
.blue Miễn phí 364.000 đ 319.000 đ
.capetown Miễn phí 651.000 đ 590.000 đ
.christmas Miễn phí 1.620.000 đ 1.400.000 đ
.cn Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.co.com Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.cooking Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.credit Miễn phí 2.338.000 đ 2.005.000 đ
.cricket Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.dentist Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.diet Miễn phí 3.048.000 đ 2.600.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.fashion Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.flowers Miễn phí 3.150.000 đ 2.800.000 đ
.garden Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.global Miễn phí 1.770.000 đ 1.550.000 đ
.guitars Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.help Miễn phí 681.000 đ 619.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.hosting Miễn phí 8.500.000 đ 567.000 đ
.investments Miễn phí 2.179.000 đ 1.989.000 đ
.joburg Miễn phí 651.000 đ 595.000 đ
.kim Miễn phí 385.000 đ 353.000 đ
.link Miễn phí 249.000 đ 193.000 đ
.london Miễn phí 1.107.000 đ 1.020.000 đ
.menu Miễn phí 888.000 đ 804.000 đ
.nyc Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.party Miễn phí 711.000 đ 630.000 đ
.pictures Miễn phí 325.000 đ 289.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ   115.000 đ 1.408.000 đ
.pub Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.red Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.rodeo Miễn phí 740.000 đ 670.000 đ
.sc Miễn phí 2.515.000 đ 2.300.000 đ
.sexy Miễn phí 1.273.000 đ 1.160.000 đ
.social Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.soy Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.surf Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.tires Miễn phí 2.352.000 đ 2.100.000 đ
.trade Miễn phí 722.000 đ 689.000 đ
.vc Miễn phí 990.000 đ 899.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ 620.000 đ
.webcam Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.xyz Miễn phí 280.000 đ   29.000 đ 263.000 đ
.sx Miễn phí 880.000 đ 805.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ   39.000 đ 250.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ Miễn phí
.online Miễn phí 850.000 đ   28.000 đ Miễn phí
.shop Miễn phí 830.000 đ Miễn phí
.site Miễn phí 800.000 đ   39.000 đ Miễn phí
.travel Miễn phí 2.870.000 đ Miễn phí
.net Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.fr Miễn phí 570.000 đ Miễn phí
.fun Miễn phí 452.000 đ   70.000 đ Miễn phí
.sex Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.photo Miễn phí 612.000 đ Miễn phí
.tk Miễn phí 0 đ Miễn phí
.io Miễn phí Miễn phí
.it Miễn phí 1.000.000 đ Miễn phí
.world Miễn phí 740.000 đ Miễn phí
.vip Miễn phí 415.000 đ Miễn phí
.business Miễn phí 3.290.000 đ Miễn phí
.coupons Miễn phí 2.115.000 đ Miễn phí
.salon Miễn phí 1.170.000 đ Miễn phí
.ai Miễn phí Miễn phí
.best Miễn phí 2.299.000 đ   219.000 đ Miễn phí
.com.sg Miễn phí Miễn phí
.report Miễn phí 505.000 đ Miễn phí
.vin Miễn phí 1.400.000 đ Miễn phí
.page Miễn phí 950.000 đ Miễn phí

Vì sao nên chọn Nhân Hòa?

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics