Đăng ký chuyển tên miền về Nhân Hoà

để quản lý dễ dàng và được hỗ trợ tốt hơn

w w w.

Chuyển đổi Nhà Cung cấp với 4 bước dễ dàng

 • 1
  Kiểm tra tên miền
 • 2
  Đăng ký thành viên Nhân Hòa
 • 3
  Đăng ký chuyển đổi nhà cung cấp
 • 4
  Xử lý đơn đăng ký

Chuyển đổi nhà cung cấp tên miền là gì?

Chuyển đổi nhà cung cấp là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn. Khi chuyển đổi nhà cung cấp sang Nhân Hòa, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy.

 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khóa tên miềncung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho Nhân Hòa.
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Nhân Hòa làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP https://zonedns.com
 • Download mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký Tại đây

Bảng giá chuyển đổi tên miền VN

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.vn 295.000 đ 455.000 đ Miễn phí
.net.vn 295.000 đ 335.000 đ Miễn phí
.info.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.edu.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.name.vn 35.000 đ 40.000 đ Miễn phí
.health.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com.vn 295.000 đ 335.000 đ Miễn phí
.org.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.gov.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.biz.vn 295.000 đ 335.000 đ Miễn phí
.pro.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.ac.vn 160.000 đ 190.000 đ Miễn phí
.vn Miễn phí 50.000 đ Miễn phí

Bảng giá chuyển đổi tên miền quốc tế

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com Miễn phí 299.000 đ   219.000 đ 210.000 đ
.org Miễn phí 280.000 đ 230.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.cc Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.eu Miễn phí 280.000 đ Không được phép transfer
.tel Miễn phí 340.000 đ 289.000 đ
.name Miễn phí 229.000 đ 195.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.mn Miễn phí 910.000 đ 910.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.ca Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.com.ru Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.sx Miễn phí 832.000 đ Miễn phí
.nl Miễn phí 227.000 đ 193.000 đ
.la Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.house Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.farm Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.watch Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.boutique Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.domains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.builders Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.repair Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.viajes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.center Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.solutions Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.agency Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.bike Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.guru Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.enterprises Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.land Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.holdings Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.recipes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.buzz Miễn phí 2.726.000 đ 2.181.000 đ
.gallery Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.technology Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.dance Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.futbol Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.reviews Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.moda Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.bar Miễn phí 2.977.000 đ Miễn phí
.media Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.kaufen Miễn phí 1.654.000 đ Miễn phí
.town Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.uk Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.actor Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.audio Miễn phí 2.437.000 đ 263.000 đ
.bharat Miễn phí 229.000 đ 195.000 đ
.blackfriday Miễn phí 2.484.000 đ 707.000 đ
.build Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.casa Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.click Miễn phí 249.000 đ 146.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.co.de Miễn phí 257.000 đ 218.000 đ
.consulting Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.country Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.444.000 đ 2.927.000 đ
.degree Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.durban Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.engineer Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.fishing Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.forsale Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.gift Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.green Miễn phí 2.069.000 đ 1.759.000 đ
.haus Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.hiphop Miễn phí 2.297.000 đ 380.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ   115.000 đ 1.805.000 đ
.ink Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.jobs Miễn phí 3.307.000 đ 2.811.000 đ
.juegos Miễn phí 7.118.000 đ 263.000 đ
.lawyer Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.loans Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.luxury Miễn phí 13.207.000 đ 11.226.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.107.000 đ 941.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.pics Miễn phí 589.000 đ 380.000 đ
.pink Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.property Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.quebec Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.rocks Miễn phí 282.000 đ 240.000 đ
.sagathan Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.science Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.shabaka Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.software Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.space Miễn phí 199.000 đ   35.000 đ 169.000 đ
.tattoo Miễn phí 846.000 đ 567.000 đ
.tokyo Miễn phí 392.000 đ 333.000 đ
.uno Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.vegas Miễn phí 1.382.000 đ 1.175.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ   35.000 đ 403.000 đ
.wiki Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.rest Miễn phí 887.000 đ 754.000 đ
.date Miễn phí 739.000 đ Miễn phí
.win Miễn phí 667.000 đ Miễn phí
.download Miễn phí 770.000 đ Miễn phí
.life Miễn phí 750.000 đ Miễn phí
.yoga Miễn phí 675.000 đ Miễn phí
.com.au Miễn phí 630.000 đ Miễn phí
.com Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.info Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.run Miễn phí 800.000 đ Miễn phí
.sale Miễn phí 828.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 1.969.000 đ Miễn phí
.porn Miễn phí 1.969.000 đ Miễn phí
.tech Miễn phí 1.296.000 đ   92.000 đ Miễn phí
.store Miễn phí 920.000 đ   70.000 đ Miễn phí
.casino Miễn phí 3.799.000 đ Miễn phí
.cloud Miễn phí 589.000 đ Miễn phí
.express Miễn phí 750.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.net Miễn phí 299.000 đ   249.000 đ 210.000 đ
.info Miễn phí 280.000 đ 230.000 đ
.biz Miễn phí 280.000 đ 230.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.me Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.ws Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.tv Miễn phí 705.834 đ 519.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.063.000 đ 2.400.000 đ
.pro Miễn phí 360.000 đ 306.000 đ
.pw Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.in.net Miễn phí 185.000 đ 157.000 đ
.solar Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.florist Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.cool Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.bargains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.cheap Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 144.000 đ 122.000 đ
.cab Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.training Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camp Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.codes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.limo Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.company Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.management Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.email Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.support Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.plumbing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.clothing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.estate Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ventures Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.club Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.equipment Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.today Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.directory Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.democrat Miễn phí 1.568.000 đ 1.255.000 đ
.immobilien Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.shoes Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.rest Miễn phí 887.000 đ Miễn phí
.associates Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.lease Miễn phí 1.186.000 đ Miễn phí
.toys Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.university Miễn phí 1.183.000 đ Miễn phí
.accountants Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.attorney Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.berlin Miễn phí 1.244.000 đ 1.057.000 đ
.bid Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.blue Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.capetown Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.christmas Miễn phí 1.338.000 đ 567.000 đ
.cn Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.co.com Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.cooking Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.credit Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.cricket Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.dentist Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.diet Miễn phí 2.460.000 đ 380.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.fashion Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.flowers Miễn phí 2.578.000 đ 590.000 đ
.garden Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.global Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.guitars Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.help Miễn phí 589.000 đ 380.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.hosting Miễn phí 7.165.000 đ 567.000 đ
.investments Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.joburg Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.kim Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.link Miễn phí 249.000 đ 193.000 đ
.london Miễn phí 1.107.000 đ 941.000 đ
.menu Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.nyc Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.party Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.pictures Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ   115.000 đ 1.408.000 đ
.pub Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.red Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.rodeo Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.sc Miễn phí 2.344.000 đ 1.992.000 đ
.sexy Miễn phí 1.056.000 đ 380.000 đ
.social Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.soy Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.surf Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.tires Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.trade Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.vc Miễn phí 942.000 đ 801.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.webcam Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.xyz Miễn phí 280.000 đ   29.000 đ 263.000 đ
.sx Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ   50.000 đ 250.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ Miễn phí
.online Miễn phí 850.000 đ   28.000 đ Miễn phí
.shop Miễn phí 830.000 đ Miễn phí
.site Miễn phí 800.000 đ   50.000 đ Miễn phí
.travel Miễn phí 2.530.000 đ Miễn phí
.net Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.fr Miễn phí 570.000 đ Miễn phí
.fun Miễn phí 452.000 đ   70.000 đ Miễn phí
.sex Miễn phí 1.969.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 1.969.000 đ Miễn phí
.photo Miễn phí 612.000 đ Miễn phí
.tk Miễn phí 0 đ Miễn phí
.io Miễn phí Miễn phí
.it Miễn phí 1.000.000 đ Miễn phí
.world Miễn phí 600.000 đ Miễn phí

Vì sao nên chọn Nhân Hòa?

Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics