Đăng Ký Mua Tên Miền Domain Mở Rộng Độc Lạ Đẹp Giá Rẻ

Đăng Ký Mua Tên Miền Domain Mở Rộng Độc Lạ Đẹp Giá Rẻ
Kính gửi Quý khách hàng

Tổ chức Quản lý tên miền quốc tế ICANN mới đưa ra các tên miền quốc tế mở rộng dành cho các nhà đăng ký (Registrar). Các tên miền này được chia ra theo các lĩnh vực nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn tên miền phù hợp cho mình bên cạnh các tên miền quốc tế truyền thống như .com, net, org… Nhân Hòa là 1 trong 3 nhà đăng ký duy nhất của ICANN tại Việt Nam được cung cấp các tên miền này. (Xem danh sách các nhà đăng ký tên miền của ICANN tại đây).

Bảng giá tên miền mở rộng
Hậu tố tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.XYZ Miễn phí 284.000 đ 29.000 đ
277.000 đ
.WIKI Miễn phí 588.000 đ 564.000 đ
543.000 đ
.WEDDING Miễn phí 807.000 đ 707.000 đ
.WEBSITE Miễn phí 475.000 đ 49.000 đ
403.000 đ
.WEBCAM Miễn phí 706.000 đ 614.000 đ
.WANG Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.VODKA Miễn phí 681.000 đ 263.000 đ
.VEGAS Miễn phí 1.313.000 đ 1.350.000 đ
.VC Miễn phí 940.000 đ 899.000 đ
.UNO Miễn phí 770.000 đ 399.000 đ
.TRADE Miễn phí 706.000 đ 689.000 đ
.TOKYO Miễn phí 404.000 đ 380.000 đ
.TIRES Miễn phí 2.219.000 đ 2.100.000 đ
.TATTOO Miễn phí 1.032.000 đ 567.000 đ
.SURF Miễn phí 730.000 đ 520.000 đ
.SPACE Miễn phí 475.000 đ 49.000 đ
169.000 đ
.SOY Miễn phí 735.000 đ 660.000 đ
.SOFTWARE Miễn phí 876.000 đ 814.000 đ
.SOCIAL Miễn phí 851.000 đ 814.000 đ
.SHABAKA Miễn phí 558.000 đ 356.000 đ
.SEXY Miễn phí 1.137.000 đ 1.160.000 đ
.SCIENCE Miễn phí 693.000 đ 666.000 đ
.SC Miễn phí 2.620.000 đ 2.300.000 đ
.SAGATHAN Miễn phí 427.000 đ 263.000 đ
.RODEO Miễn phí 731.000 đ 670.000 đ
.ROCKS Miễn phí 321.000 đ 240.000 đ
.RED Miễn phí 411.000 đ 350.000 đ
.QUEBEC Miễn phí 983.000 đ 800.000 đ
.PUB Miễn phí 725.000 đ 660.000 đ
.PROPERTY Miễn phí 3.288.000 đ 2.821.000 đ
.PRESS Miễn phí 1.440.000 đ 119.000 đ
1.408.000 đ
.PINK Miễn phí 411.000 đ 350.000 đ
.PICTURES Miễn phí 347.000 đ 289.000 đ
.PICS Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.PARTY Miễn phí 693.000 đ 630.000 đ
.OOO Miễn phí 633.000 đ 543.000 đ
.NYC Miễn phí 735.000 đ 590.000 đ
.MORTGAGE Miễn phí 1.116.000 đ 1.085.000 đ
.MENU Miễn phí 858.000 đ 804.000 đ
.LUXURY Miễn phí 12.703.000 đ 12.520.000 đ
.LONDON Miễn phí 1.060.000 đ 1.020.000 đ
.LOANS Miễn phí 2.219.000 đ 2.140.000 đ
.LAWYER Miễn phí 1.078.000 đ 809.000 đ
.KIM Miễn phí 416.000 đ 353.000 đ
.JUEGOS Miễn phí 9.635.000 đ 8.190.000 đ
.JOBURG Miễn phí 788.000 đ 595.000 đ
.JOBS Miễn phí 3.294.000 đ 3.249.000 đ
.INVESTMENTS Miễn phí 2.192.000 đ 1.989.000 đ
.INK Miễn phí 601.000 đ 576.000 đ
650.000 đ
.HOSTING Miễn phí 9.627.000 đ 567.000 đ
.HOST Miễn phí 1.921.000 đ 159.000 đ
159000
1.805.000 đ
.HORSE Miễn phí 681.000 đ 590.000 đ
.HIPHOP Miễn phí 3.247.000 đ 2.850.000 đ
.HELP Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.HAUS Miễn phí 725.000 đ 660.000 đ
.GUITARS Miễn phí 3.288.000 đ 567.000 đ
.GREEN Miễn phí 1.456.000 đ 2.003.000 đ
.GLOBAL Miễn phí 1.640.000 đ 1.550.000 đ
.GIFT Miễn phí 479.000 đ 420.000 đ
.GARDEN Miễn phí 808.000 đ 790.000 đ
.FORSALE Miễn phí 725.000 đ 660.000 đ
.FLOWERS Miễn phí 3.247.000 đ 2.800.000 đ
.FISHING Miễn phí 682.000 đ 650.000 đ
.FASHION Miễn phí 808.000 đ 790.000 đ
.ENGINEER Miễn phí 851.000 đ 790.000 đ
.ENEGRY Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.DURBAN Miễn phí 788.000 đ 520.000 đ
.DIET Miễn phí 3.246.000 đ 2.600.000 đ
.DESI Miễn phí 393.000 đ 356.000 đ
.DENTIST Miễn phí 1.123.000 đ 707.000 đ
.DEGREE Miễn phí 1.033.000 đ 950.000 đ
.CRICKET Miễn phí 680.000 đ 1.408.000 đ
.CREDITCARD Miễn phí 3.214.000 đ 3.290.000 đ
.CREDIT Miễn phí 2.219.000 đ 2.005.000 đ
.COUNTRY Miễn phí 682.000 đ 650.000 đ
.COOKING Miễn phí 682.000 đ 650.000 đ
.CONSULTING Miễn phí 725.000 đ 650.000 đ
.COM.DE Miễn phí 180.000 đ 169.000 đ
.CO.DE Miễn phí 363.000 đ 240.000 đ
.CO.COM Miễn phí 633.000 đ 650.000 đ
.CN.COM Miễn phí 900.000 đ 824.000 đ
.CN Miễn phí 311.000 đ 181.000 đ
.CLICK Miễn phí 277.000 đ 180.000 đ
.CHRISTMAS Miễn phí 1.620.000 đ 1.400.000 đ
.CASA Miễn phí 321.000 đ 590.000 đ
.CAPETOWN Miễn phí 788.000 đ 590.000 đ
.BUILD Miễn phí 1.921.000 đ 1.608.000 đ
.BLUE Miễn phí 411.000 đ 319.000 đ
.BLACKFRIDAY Miễn phí 3.246.000 đ 2.800.000 đ
.BID Miễn phí 706.000 đ 705.000 đ
.BHARAT Miễn phí 331.000 đ 220.000 đ
.BERLIN Miễn phí 1.546.000 đ 1.200.000 đ
.AUDIO Miễn phí 3.245.000 đ 4.468.000 đ
.ATTORNEY Miễn phí 1.078.000 đ 2.663.000 đ
.ACTOR Miễn phí 882.000 đ 2.500.000 đ
.ACCOUNTANTS Miễn phí 2.170.000 đ 4.200.000 đ
.SHOES Miễn phí 1.129.000 đ 1.080.000 đ
.REVIEWS Miễn phí 691.000 đ 799.000 đ
.IMMOBILIEN Miễn phí 851.000 đ 799.000 đ
.FUTBOL Miễn phí 397.000 đ 350.000 đ
.DEMOCRAT Miễn phí 851.000 đ 1.255.000 đ
.DANCE Miễn phí 587.000 đ 936.000 đ
.NINJA Miễn phí 486.000 đ 150.000 đ
.PHOTOS Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.DIRECTORY Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.TECHNOLOGY Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.TODAY Miễn phí 486.000 đ 395.000 đ
.TIPS Miễn phí 510.000 đ 460.000 đ
.PHOTOGRAPHY Miễn phí 510.000 đ 388.000 đ
.LIGHTING Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.GRAPHICS Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.EQUIPMENT Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.BUZZ Miễn phí 1.551.000 đ 820.000 đ
.CLUB Miễn phí 436.000 đ 436.000 đ
.RECIPES Miễn phí 1.107.000 đ 1.104.000 đ
936.000 đ
.CAREER Miễn phí 2.367.000 đ 2.100.000 đ
.VOYAGE Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.DIAMONDS Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.HOLDINGS Miễn phí 1.107.000 đ 936.000 đ
.VENTURES Miễn phí 1.123.000 đ 1.104.000 đ
936.000 đ
.LAND Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.KITCHEN Miễn phí 1.129.000 đ 1.059.000 đ
.CONTRACTORS Miễn phí 700.000 đ 1.059.000 đ
.CONSTRUCTION Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.ENTERPRISES Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.ESTATE Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.CAMERA Miễn phí 1.129.000 đ 1.080.000 đ
.CLOTHING Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.GURU Miễn phí 725.000 đ 592.000 đ
.PLUMBING Miễn phí 1.129.000 đ 1.085.000 đ
.BIKE Miễn phí 725.000 đ 670.000 đ
.SINGLES Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.INSTITUTE Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.EDUCATION Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.AGENCY Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.SUPPORT Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.SOLUTIONS Miễn phí 510.000 đ 462.000 đ
.EMAIL Miễn phí 510.000 đ 450.000 đ
.CENTER Miễn phí 510.000 đ 440.000 đ
.MANAGEMENT Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.SYSTEMS Miễn phí 510.000 đ 450.000 đ
.COMPANY Miễn phí 221.000 đ 388.000 đ
.INTERNATIONAL Miễn phí 486.000 đ 388.000 đ
.LIMO Miễn phí 1.139.000 đ 936.000 đ
.EXPERT Miễn phí 1.123.000 đ 1.104.000 đ
936.000 đ
.HOLIDAY Miễn phí 1.123.000 đ 936.000 đ
.VIAJES Miễn phí 1.107.000 đ 936.000 đ
.CODES Miễn phí 1.123.000 đ 1.104.000 đ
936.000 đ
.REPAIR Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.CAMP Miễn phí 1.141.000 đ 1.080.000 đ
.GLASS Miễn phí 1.129.000 đ 990.000 đ
.TRAINING Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.BUILDERS Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.ACADEMY Miễn phí 712.000 đ 2.600.000 đ
.COMPUTER Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.CAB Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.DOMAINS Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.WORKS Miễn phí 725.000 đ 678.000 đ
.ZONE Miễn phí 725.000 đ 592.000 đ
.CHEAP Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.BOUTIQUE Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.BARGAINS Miễn phí 712.000 đ 2.515.000 đ
.WATCH Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.COOL Miễn phí 725.000 đ 670.000 đ
.FARM Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.MARKETING Miễn phí 700.000 đ 650.000 đ
.COFFEE Miễn phí 725.000 đ 592.000 đ
.FLORIST Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.HOUSE Miễn phí 700.000 đ 592.000 đ
.SOLAR Miễn phí 1.129.000 đ 1.080.000 đ
.LA Miễn phí 1.116.000 đ 814.000 đ