Đăng Ký Mua Tên Miền Domain Mở Rộng Độc Lạ Đẹp Giá Rẻ

Đăng Ký Mua Tên Miền Domain Mở Rộng Độc Lạ Đẹp Giá Rẻ
Kính gửi Quý khách hàng

Tổ chức Quản lý tên miền quốc tế ICANN mới đưa ra các tên miền quốc tế mở rộng dành cho các nhà đăng ký (Registrar). Các tên miền này được chia ra theo các lĩnh vực nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn tên miền phù hợp cho mình bên cạnh các tên miền quốc tế truyền thống như .com, net, org… Nhân Hòa là 1 trong 3 nhà đăng ký duy nhất của ICANN tại Việt Nam được cung cấp các tên miền này. (Xem danh sách các nhà đăng ký tên miền của ICANN tại đây).

Bảng giá tên miền mở rộng
Hậu tố tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.XYZ Miễn phí 280.000 đ 29.000 đ
263.000 đ
.WIKI Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.WEDDING Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.WEBSITE Miễn phí 474.000 đ 35.000 đ
403.000 đ
.WEBCAM Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.WANG Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.VODKA Miễn phí 694.000 đ 263.000 đ
.VEGAS Miễn phí 1.480.000 đ 1.350.000 đ
.VC Miễn phí 990.000 đ 899.000 đ
.UNO Miễn phí 445.000 đ 399.000 đ
.TRADE Miễn phí 722.000 đ 689.000 đ
.TOKYO Miễn phí 415.000 đ 380.000 đ
.TIRES Miễn phí 2.352.000 đ 2.100.000 đ
.TATTOO Miễn phí 846.000 đ 567.000 đ
.SURF Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.SPACE Miễn phí 451.000 đ 169.000 đ
.SOY Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.SOFTWARE Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.SOCIAL Miễn phí 880.000 đ 814.000 đ
.SHABAKA Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.SEXY Miễn phí 1.273.000 đ 1.160.000 đ
.SCIENCE Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.SC Miễn phí 2.515.000 đ 2.300.000 đ
.SAGATHAN Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.RODEO Miễn phí 740.000 đ 670.000 đ
.ROCKS Miễn phí 282.000 đ 240.000 đ
.RED Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.QUEBEC Miễn phí 880.000 đ 800.000 đ
.PUB Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.PROPERTY Miễn phí 5.484.000 đ 2.821.000 đ
.PRESS Miễn phí 1.657.000 đ 115.000 đ
1.408.000 đ
.PINK Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.PICTURES Miễn phí 325.000 đ 289.000 đ
.PICS Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.PARTY Miễn phí 711.000 đ 630.000 đ
.OOO Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.NYC Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.MORTGAGE Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.MENU Miễn phí 888.000 đ 804.000 đ
.LUXURY Miễn phí 14.180.000 đ 12.520.000 đ
.LONDON Miễn phí 1.107.000 đ 1.020.000 đ
.LOANS Miễn phí 2.338.000 đ 2.140.000 đ
.LAWYER Miễn phí 885.000 đ 809.000 đ
.KIM Miễn phí 385.000 đ 353.000 đ
.JUEGOS Miễn phí 8.930.000 đ 8.190.000 đ
.JOBURG Miễn phí 651.000 đ 595.000 đ
.JOBS Miễn phí 3.550.000 đ 3.249.000 đ
.INVESTMENTS Miễn phí 2.179.000 đ 1.989.000 đ
.INK Miễn phí 729.000 đ 650.000 đ
.HOSTING Miễn phí 8.500.000 đ 567.000 đ
.HOST Miễn phí 2.124.000 đ 115.000 đ
1.805.000 đ
.HORSE Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.HIPHOP Miễn phí 3.135.000 đ 2.850.000 đ
.HELP Miễn phí 681.000 đ 619.000 đ
.HAUS Miễn phí 739.000 đ 660.000 đ
.GUITARS Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.GREEN Miễn phí 2.219.000 đ 2.003.000 đ
.GLOBAL Miễn phí 1.770.000 đ 1.550.000 đ
.GIFT Miễn phí 474.000 đ 420.000 đ
.GARDEN Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.FORSALE Miễn phí 740.000 đ 660.000 đ
.FLOWERS Miễn phí 3.150.000 đ 2.800.000 đ
.FISHING Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.FASHION Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.ENGINEER Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.ENEGRY Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.DURBAN Miễn phí 650.000 đ 520.000 đ
.DIET Miễn phí 3.048.000 đ 2.600.000 đ
.DESI Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.DENTIST Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.DEGREE Miễn phí 1.036.000 đ 950.000 đ
.CRICKET Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.CREDITCARD Miễn phí 3.690.000 đ 3.290.000 đ
.CREDIT Miễn phí 2.338.000 đ 2.005.000 đ
.COUNTRY Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.COOKING Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.CONSULTING Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.COM.DE Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.CO.DE Miễn phí 270.000 đ 240.000 đ
.CO.COM Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.CN.COM Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.CN Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.CLICK Miễn phí 249.000 đ 180.000 đ
.CHRISTMAS Miễn phí 1.620.000 đ 1.400.000 đ
.CASA Miễn phí 650.000 đ 590.000 đ
.CAPETOWN Miễn phí 651.000 đ 590.000 đ
.BUILD Miễn phí 1.775.000 đ 1.608.000 đ
.BLUE Miễn phí 364.000 đ 319.000 đ
.BLACKFRIDAY Miễn phí 3.070.000 đ 2.800.000 đ
.BID Miễn phí 770.000 đ 705.000 đ
.BHARAT Miễn phí 240.000 đ 220.000 đ
.BERLIN Miễn phí 1.480.000 đ 1.200.000 đ
.AUDIO Miễn phí 3.018.000 đ 4.468.000 đ
.ATTORNEY Miễn phí 880.000 đ 2.663.000 đ
.ACTOR Miễn phí 890.000 đ 2.500.000 đ
.ACCOUNTANTS Miễn phí 2.400.000 đ 4.200.000 đ
.SHOES Miễn phí 1.118.000 đ 1.080.000 đ
.REVIEWS Miễn phí 880.000 đ 799.000 đ
.IMMOBILIEN Miễn phí 875.000 đ 799.000 đ
.FUTBOL Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.DEMOCRAT Miễn phí 1.568.000 đ 1.255.000 đ
.DANCE Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.NINJA Miễn phí 474.000 đ 150.000 đ
.PHOTOS Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.DIRECTORY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.TECHNOLOGY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.TODAY Miễn phí 485.000 đ 395.000 đ
.TIPS Miễn phí 504.000 đ 460.000 đ
.PHOTOGRAPHY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.LIGHTING Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.GRAPHICS Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.EQUIPMENT Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.BUZZ Miễn phí 890.000 đ 820.000 đ
.CLUB Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.RECIPES Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.CAREER Miễn phí 2.367.000 đ 2.100.000 đ
.VOYAGE Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.DIAMONDS Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.HOLDINGS Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.VENTURES Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.LAND Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.KITCHEN Miễn phí 1.184.000 đ 1.059.000 đ
.CONTRACTORS Miễn phí 739.000 đ 1.059.000 đ
.CONSTRUCTION Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ENTERPRISES Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ESTATE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CAMERA Miễn phí 1.180.000 đ 1.080.000 đ
.CLOTHING Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.GURU Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.PLUMBING Miễn phí 1.180.000 đ 1.085.000 đ
.BIKE Miễn phí 739.000 đ 670.000 đ
.SINGLES Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.INSTITUTE Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.EDUCATION Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.AGENCY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.SUPPORT Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.SOLUTIONS Miễn phí 504.000 đ 462.000 đ
.EMAIL Miễn phí 504.000 đ 450.000 đ
.CENTER Miễn phí 485.000 đ 440.000 đ
.MANAGEMENT Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.SYSTEMS Miễn phí 504.000 đ 450.000 đ
.COMPANY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.INTERNATIONAL Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.LIMO Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.EXPERT Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.HOLIDAY Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.VIAJES Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.CODES Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.REPAIR Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CAMP Miễn phí 1.180.000 đ 1.080.000 đ
.GLASS Miễn phí 1.180.000 đ 990.000 đ
.TRAINING Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.BUILDERS Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ACADEMY Miễn phí 739.000 đ 2.600.000 đ
.COMPUTER Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CAB Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.DOMAINS Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.WORKS Miễn phí 740.000 đ 678.000 đ
.ZONE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CHEAP Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.BOUTIQUE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.BARGAINS Miễn phí 739.000 đ 2.515.000 đ
.WATCH Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.COOL Miễn phí 739.000 đ 670.000 đ
.FARM Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.MARKETING Miễn phí 711.000 đ 650.000 đ
.COFFEE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.FLORIST Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.HOUSE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.SOLAR Miễn phí 1.184.000 đ 1.080.000 đ
.LA Miễn phí 888.000 đ 814.000 đ