Tuyển dụng

Tuyển dụng Kế toán viên

Thời gian gửi: 12/05/2021, 02:45 pm

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Nhân Hòa cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: I/ YÊU CẦU VỊ TRÍ: -   Vị trí: Nhân viên Kế toán -   Số lượng: 01 người -   Mức lương: 6.000.000 - 10.000.000đ 1. Mô tả công việc -   Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu, hạch toán kế toán:    + Tiếp nhận,...

Tuyển kỹ thuật Hệ Thống - Văn phòng Nghệ An

Thời gian gửi: 20/04/2021, 04:34 pm

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở [VĂN PHÒNG NGHỆ AN] như sau: I. YÊU CẦU VỊ...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Website

Thời gian gửi: 06/04/2021, 11:16 am

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Nhân Hòa cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: I/ YÊU CẦU VỊ TRÍ: - ...

Tuyển nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Website

Thời gian gửi: 22/03/2021, 10:25 am

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào vị trí làm việc ở văn phòng Hồ Chí Minh như sau: I/ YÊU CẦU VỊ...

Tuyển nhân viên Thiết kế đồ họa

Thời gian gửi: 15/03/2021, 10:42 am

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: I/ YÊU CẦU VỊ TRÍ: - ...

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Thời gian gửi: 25/02/2021, 10:24 am

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: I/ YÊU CẦU VỊ TRÍ:...

Tuyển nhân viên System Engineer phòng R&D

Thời gian gửi: 25/02/2021, 10:16 am

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: I. YÊU CẦU VỊ TRÍ:...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics