Tuyển dụng

Tuyển Gấp Lập Trình PHP

Thời gian gửi: 03/12/2015, 10:43 am

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: Yêu cầu vị trí: Kỹ Thuật Lập Trình PHP Số lượng: 5 người. Yêu cầu công việc: -     Tốt nghiệp các trường Đại Học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin. -      Có ít nhất 2 năm làm việc với PHP &...

Tuyển Gấp Kỹ Thuật Hệ Thống

Thời gian gửi: 15/10/2015, 03:37 pm

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: Yêu cầu vị trí:...

Tuyên Gấp Lập Trình Viên PHP

Thời gian gửi: 02/10/2015, 03:07 pm

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: Yêu cầu vị trí:...

Tuyển Gấp DESIGNER

Thời gian gửi: 02/10/2015, 03:04 pm

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: Yêu cầu vị trí:...

Tuyển Gấp Kỹ Thuật Hệ Thống

Thời gian gửi: 29/09/2015, 09:53 am

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: Yêu cầu vị trí:...

[HCM] Tuyển dụng kinh doanh tháng 03/2015

Thời gian gửi: 02/03/2015, 04:33 pm

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên ngành CNTT vào vị trí làm việc ở văn phòng Hồ Chí Minh như sau: NHÂN VIÊN KINH...

Tuyển dụng Kỹ Thuật Website

Thời gian gửi: 08/01/2015, 07:44 pm

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: Yêu cầu vị trí:...

[HCM] Tuyển dụng tháng 12/2014

Thời gian gửi: 03/12/2014, 11:40 am

Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh như sau:1./NHÂN VIÊN DESIGNER (2 người)Yêu cầu...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics