Tin tức

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

  • Lê Thị Phương Lan
  • 18/10/2021, 03:59 pm
  • 110

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động đủ điều kiện sẽ phải làm hồ sơ thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp. Nhân Hòa sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm hồ sơ và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng.

 

 

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được xem như là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động trong thời buổi kinh tế khó khăn này.

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (Khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).

 

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Theo quy định tại Điều 43 Luật việc làm 2013, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này.

>>> Xem thêm: Chuyển nhượng tên miền, tất cả thông tin cần biết 

2. Lợi ích khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 42 Luật việc làm 2013 đặt ra 4 chế độ quyền lợi cho người tham gia (bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động), đó là:

(1) Trợ cấp thất nghiệp

(2) Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

(3) Hỗ trợ học nghề

(4) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm 

Quyền lợi (1), (2), (3) sẽ được dành cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó, người sử dụng lao động tham gia loại hình bảo hiểm này sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

3. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Điều kiện nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Các điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013, bao gồm:

+ Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng)

+ Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp

a. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

b. Đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

c. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc

d. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù

e. Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

f. Chết

 

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

- Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Căn cứ Điều 55 Luật Việc làm năm 2013, người lao động tham gia BHTN được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau:

1 - Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2 - Đã nộp hồ sơ hưởng BHTN tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3 - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ. Trừ các trường hợp:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Chết.

4 - Đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

>>> Xem thêm: Quy trình ký kết hợp đồng điện tử 

4. Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các thành phần:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

- Sổ bảo hiểm xã hội đã được chốt

 

Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm những gì?

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng

+ Quyết định thôi việc

+ Quyết định sa thải

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Người lao động chuẩn bị thêm Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú bản gốc để đối chiếu thông tin. Người lao động vẫn chưa rõ về các giấy tờ này có thể tham khảo thêm trên mạng hoặc đến tại tại trung tâm dịch vụ việc làm để được hướng dẫn cụ thể.

5. Hướng dẫn thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

- Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLĐ, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp

- Bước 2: Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ

+ Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

+ Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ

 

Hướng dẫn thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp

- Bước 3: Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức lương bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp

+ Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ

- Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hàng tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp)

Trong tháng nếu người lao động không đến thông báo theo quy định, sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Người lao động không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình tìm kiếm việc làm quá thời hạn quy định, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ đồng thời gửi thông báo lên cơ quan BHXH và gửi thông báo đến người lao động về việc ngừng hưởng trợ cấp của người lao động đó

Tải mẫu: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp <Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội>

Ví dụ:

Nếu ngày 01/10/2021, người lao động nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm thì thời gian giải quyết và thời gian hưởng trợ cấp như sau:

+ Ngày 20/10/2021 Trung tâm giới thiệu việc làm ra Quyết định hưởng Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

+ Ngày bắt đầu tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là 16/10/2021

+ Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng đầu của cơ quan BHXH: Từ 20 - 25/10/2021

+ Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/11 - 27/11/2021

+ Ngày chi trả TCTN tháng thứ 3: Từ 16/12 - 27/12/2021

>>> Xem thêm: Tra số sổ bảo hiểm xã hội nhanh nhất [Hướng Dẫn] 

6. Kết luận

Trên đây là những chia sẻ về thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được chia sẻ từ Nhân Hòa. Người lao động có thể tham khảo để được nhận tiền BHXH nhanh chóng, dễ dàng. 

Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi số nhanh chóng đang là vấn đề được rất nhiều khách hàng quan tâm. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử hay hợp đồng điện tử hãy liên hệ 1900 6680 hoặc truy cập Website nhanhoa.com để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất nhé!

+ Fanpage: https://www.facebook.com/nhanhoacom

+ Chỉ đường: https://g.page/nhanhoacom

+ Chương trình khuyến mãi mới nhất: https://nhanhoa.com/khuyen-mai.html

————————————————————

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA

https://nhanhoa.com

Hotline: 1900 6680

Trụ sở chính: Tầng 4 - Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 7308 6680 – Email: sales@nhanhoa.com

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Tel: (028) 7308 6680 – Email: hcmsales@nhanhoa.com

Chi nhánh Vinh - Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An

Tel: 0915221384 – Email: contact@nhanhoa.com

Bài viết cùng chủ đề

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics