Tin tức

Mất sổ bảo hiểm xã hội

  • Trần Thị Thúy
  • 19/10/2021, 01:54 pm
  • 116

Sổ bảo hiểm xã hội là minh chứng xác minh người lao động có tham gia đóng bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội. Mỗi người chỉ có một mã số bảo hiểm xã hội. Vậy nếu thì mất số bảo hiểm xã hội thì làm thế nào? Hãy đọc thủ tục và cách xử lý trong trường hợp mất sổ bảo hiểm xã hội trong bài viết sau.

 

 

1. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do hỏng, mất

Hồ sơ đầy đủ để yêu cầu cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất, hỏng gồm: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội theo mẫu TK1 - TS. (Theo quy định tại khoản 1, điều 27, Quyết định số Số: 595/QĐ-BHXH)

Mẫu tờ khai khi mất sổ BHXH

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):.................................... [02]. Giới tính:...............

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:......... /.............. /............... [04]. Quốc tịch:...............

[05]. Dân tộc:......................... [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

[07]. Điện thoại:........................ [08]. Email (nếu có):....................................

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:...... [09.2]. Huyện:........... [09.3]. Tỉnh:................

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): .....................................................

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:.................................

[11.2]. Xã:........................ [11.3]. Huyện:.......................... [11.4]. Tỉnh:.................

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:......................................... [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):................................. [14.2]. Giới tính:............

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ........... /.............. /....... [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã....................... Huyện:.................................... Tỉnh:..................................

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................

[15]. Mức tiền đóng: ......................  [16]. Phương thức đóng:.............................

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: .........................................................

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ................... .................................... 

................................ .................................... ............................ .........................

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): .................................. ......................... ............... ..................

........................... ........................................ ................ ............................ ..................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ                                        ………, ngày …… tháng …… năm ………

…………………… ………                                                        Người kê khai

…………………… ………                                            …………………… ………   

…………………… ………                                             …………………… ………   

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:................................. Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):................. .....................

Mã số hộ gia đình:............................... Điện thoại liên hệ:.......................... ..................

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:.......................... ................

Thôn (bản, tổ dân phố):................................ Xã (phường, thị trấn):............... ........................

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):............. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):.......................... ..

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

 
STT Họ và Tên Mã số BHXH Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch Dân tộc Nơi đăng ký khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ CCCD/ Hộ Chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     

 

….…., ngày…. tháng …….. năm …….

Người kê khai

2. Mất sổ bảo hiểm xã hội nộp hồ sơ ở đâu?

Theo quy định tại điều 31 quyết định 595/QĐ/BHXH và điều 33 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 thì.

- Người lao động đang làm việc tại đơn vị nào thì nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho đơn vị đó. Hoặc nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi tham gia bảo hiểm xã hội.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại sổ BHXH thì nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Xem thêm: Tra số sổ bảo hiểm xã hội [HƯỚNG DẪN CHI TIẾT]

3. Thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất

Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm đã mất. Thời gian giải quyết không quá 10 ngày.

Nếu trong trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc từ nhiều đơn vị nơi người lao động làm việc thì thời gian cấp lại không quá 45 ngày. Và phải có thông báo bằng văn bản cho người lao động biết.

Xem thêm: Cách tính tiền thai sản đúng luật Bảo hiểm xã hội mới nhất

4. Lời kết

Nếu bị mất sổ bảo hiểm xã hội thì trên đây là tất cả thông tin bạn cần biết. Bao gồm hồ sơ cần chuẩn bị, địa điểm nộp hồ sơ và thời gian được cấp lại. Chúc bạn làm lại sổ bảo hiểm xã hội thành công.

Nhân Hòa cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử thông minh ESOC. Quy trình ký kết nhanh gọn không giấy tờ. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại

+ Tổng đài: 1900 6680

+ Website: https://esoc.vn/

+ Fanpage: https://www.facebook.com/nhanhoacom

+ Chỉ đường: https://g.page/nhanhoacom

+ Khuyến mãi Nhân Hòa: https://nhanhoa.com/khuyen-mai.html

Bài viết cùng chủ đề

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics