Tin tức

Vps - Máy Chủ Ảo | Lợi thế vượt trội của máy chủ ảo so với các loại máy chủ khác là gì?

Thời gian gửi: 22/03/2017, 05:43 pm

1. Máy chủ ảo là gì? Thuê máy chủ ảo để làm gì?Máy chủ ảo (VPS - Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó. Mỗi VPS là một hệ thống hoàn...

Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics