Quy định tên miền quốc tế

1. Một số quy định hiện hành của pháp luật liên quan tới việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

Điều 19 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP:

Tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet phải cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT:

Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng tại địa chỉ: https://thongbaotenmien.vn với Bộ Bưu chính, Viễn thông những thông tin sau đây:

a) Tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện; tên cá nhân;

b) Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;

c) Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;

d) Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;

đ) Các tên miền đã đăng ký.

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã khai báo tại địa chỉ: https://thongbaotenmien.vn, khi thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

2. Trách nhiệm của Chủ thể/ Người đăng ký TMQT tại Việt Nam

-  Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết cho Nhà đăng ký. Thông báo cho Bộ thông tin và truyền thông về tên miền quốc tế đăng ký trên website: www.thongbaotenmien.vn

-  Chủ động nộp phí duy trì dịch vụ trước ngày hết hạn. Trường hợp Người đăng ký thanh toán không đúng hạn, Nhà đăng ký ngay lập tức có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần phải thông báo trước cho Người đăng ký cho đến khi Người đăng ký thanh toán đủ và hợp lệ. Khi dịch vụ hết hạn sử dụng, Người đăng ký tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. Trường hợp đã đóng phí, Người đăng ký có trách nhiệm lưu lại các chứng từ liên quan đến tên miền.

-  Chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ thông tin được đưa lên bởi tên miền đăng ký hay duy trì trong hợp đồng.

-  Cam kết phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có tranh chấp xảy ra liên quan đến dịch vụ.

ưu đãi tháng 10
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×