Thông báo

THÔNG BÁO VỀ LỖ HỔNG BẢO MẬT CVE-2019-11477 TRÊN KERNEL LINUX

Thời gian gửi: 25/06/2019, 03:40 pm

Ngày 17/6/2019, 3 lỗ hổng liên quan đến việc xử lý các gói tin TCP đã được tìm thấy trong Linux kernel. Các lỗ hổng này bao gồm:- CVE-2019-11477 (có mức độ nghiêm trọng).- CVE-2019-11478- CVE-2019-11479 Trong đó CVE-2019-11477 là lỗ hổng nghiêm trọng nhất được gọi là SACK Panic. Lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công từ xa gửi mã khai thác và gây ra crash...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics