Gia hạn ngay hôm nay

để bảo vệ được thương hiệu của bạn

w w w.

Bảng giá duy trì tên miền Việt Nam

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.vn 300.000 đ 450.000 đ Miễn phí
.net.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.info.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.edu.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.name.vn 30.000 đ 50.000 đ Miễn phí
.health.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.int.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.gov.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.biz.vn 300.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.pro.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.ac.vn 220.000 đ 250.000 đ Miễn phí
.vn Miễn phí 40.000 đ Miễn phí

Bảng giá duy trì tên miền quốc tế

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com Miễn phí 299.000 đ   239.000 đ 210.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ   250.000 đ 329.000 đ
.us Miễn phí 249.000 đ 205.000 đ
.cc Miễn phí 535.000 đ 480.000 đ
.eu Miễn phí 298.000 đ Không được phép transfer
.tel Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.name Miễn phí 298.000 đ 215.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.mn Miễn phí 1.215.000 đ 1.085.000 đ
.co.uk Miễn phí 278.000 đ 205.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ 360.000 đ
.de Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.com.ru Miễn phí 325.000 đ 210.000 đ
.sx Miễn phí 950.000 đ Miễn phí
.nl Miễn phí 250.000 đ 193.000 đ
.la Miễn phí 950.000 đ 814.000 đ
.house Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.coffee Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.farm Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.watch Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.boutique Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.zone Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.domains Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.computer Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.builders Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.glass Miễn phí 1.186.000 đ 990.000 đ
.repair Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.viajes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.expert Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.international Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.systems Miễn phí 506.000 đ 450.000 đ
.center Miễn phí 506.000 đ 440.000 đ
.solutions Miễn phí 506.000 đ 462.000 đ
.agency Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.institute Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.bike Miễn phí 742.000 đ 670.000 đ
.guru Miễn phí 742.000 đ 592.000 đ
.camera Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.enterprises Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.contractors Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.land Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.holdings Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.voyage Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.recipes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.buzz Miễn phí 890.000 đ 820.000 đ
.gallery Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.lighting Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.tips Miễn phí 506.000 đ 460.000 đ
.technology Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photos Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.dance Miễn phí 590.000 đ 936.000 đ
.futbol Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.reviews Miễn phí 880.000 đ 799.000 đ
.moda Miễn phí 742.000 đ 678.000 đ
.bar Miễn phí 1.469.000 đ Miễn phí
.media Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.kaufen Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.town Miễn phí 731.000 đ Miễn phí
.uk Miễn phí 202.000 đ 169.000 đ
.actor Miễn phí 890.000 đ 2.500.000 đ
.audio Miễn phí 3.018.000 đ 4.468.000 đ
.bharat Miễn phí 255.000 đ 220.000 đ
.blackfriday Miễn phí 3.070.000 đ 2.800.000 đ
.build Miễn phí 1.775.000 đ 1.608.000 đ
.casa Miễn phí 610.000 đ 590.000 đ
.click Miễn phí 249.000 đ 180.000 đ
.cn.com Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.co.de Miễn phí 252.000 đ 240.000 đ
.consulting Miễn phí 742.000 đ 650.000 đ
.country Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.creditcard Miễn phí 3.690.000 đ 3.290.000 đ
.degree Miễn phí 1.034.000 đ 950.000 đ
.desi Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.durban Miễn phí 690.000 đ 520.000 đ
.engineer Miễn phí 881.000 đ 790.000 đ
.fishing Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.forsale Miễn phí 743.000 đ 660.000 đ
.gift Miễn phí 474.000 đ 420.000 đ
.green Miễn phí 2.219.000 đ 2.003.000 đ
.haus Miễn phí 742.000 đ 660.000 đ
.hiphop Miễn phí 3.135.000 đ 2.850.000 đ
.host Miễn phí 2.124.000 đ   115.000 đ 1.805.000 đ
.ink Miễn phí 579.000 đ 650.000 đ
.jobs Miễn phí 362.000 đ 3.249.000 đ
.juegos Miễn phí 8.930.000 đ 8.190.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.131.000 đ 809.000 đ
.loans Miễn phí 2.338.000 đ 2.140.000 đ
.luxury Miễn phí 16.004.000 đ 12.520.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.184.000 đ 1.085.000 đ
.ooo Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.pics Miễn phí 680.000 đ 619.000 đ
.pink Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.property Miễn phí 5.484.000 đ 2.821.000 đ
.quebec Miễn phí 983.000 đ 800.000 đ
.rocks Miễn phí 300.000 đ 240.000 đ
.sagathan Miễn phí 350.000 đ 263.000 đ
.science Miễn phí 666.000 đ 666.000 đ
.shabaka Miễn phí 470.000 đ 356.000 đ
.software Miễn phí 909.000 đ 814.000 đ
.space Miễn phí 475.000 đ   49.000 đ Miễn phí
.tattoo Miễn phí 944.000 đ 567.000 đ
.tokyo Miễn phí 415.000 đ 380.000 đ
.uno Miễn phí 784.000 đ 399.000 đ
.vegas Miễn phí 1.480.000 đ 1.350.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.website Miễn phí 474.000 đ   49.000 đ 403.000 đ
.wiki Miễn phí 580.000 đ 543.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ 850.000 đ
.date Miễn phí 832.000 đ Miễn phí
.win Miễn phí 666.000 đ Miễn phí
.download Miễn phí 666.000 đ Miễn phí
.life Miễn phí 750.000 đ Miễn phí
.yoga Miễn phí 694.000 đ Miễn phí
.com.au Miễn phí 630.000 đ Miễn phí
.com Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.info Miễn phí 405.000 đ Miễn phí
.run Miễn phí 800.000 đ Miễn phí
.sale Miễn phí 881.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.porn Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.tech Miễn phí 1.296.000 đ   92.000 đ Miễn phí
.casino Miễn phí 3.799.000 đ Miễn phí
.cloud Miễn phí 589.000 đ Miễn phí
.express Miễn phí 750.000 đ Miễn phí
.finance Miễn phí 1.159.000 đ Miễn phí
.gifts Miễn phí 714.000 đ Miễn phí
.taxi Miễn phí 2.115.000 đ Miễn phí
.blog Miễn phí 694.000 đ Miễn phí
.art Miễn phí 285.000 đ Miễn phí
.news Miễn phí 562.000 đ Miễn phí
.live Miễn phí 560.000 đ Miễn phí
.dev Miễn phí 600.000 đ Miễn phí
.app Miễn phí 510.000 đ Miễn phí
.group Miễn phí 500.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.net Miễn phí 309.000 đ   269.000 đ 250.000 đ
.info Miễn phí 369.000 đ   110.000 đ 280.000 đ
.biz Miễn phí 375.000 đ 290.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.me Miễn phí 1.750.000 đ 651.000 đ
.ws Miễn phí 686.000 đ 590.000 đ
.tv Miễn phí 829.000 đ 750.000 đ
.bz Miễn phí 700.000 đ 610.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.es Miễn phí 280.000 đ 210.000 đ
.xxx Miễn phí 2.540.000 đ 2.330.000 đ
.pro Miễn phí 385.000 đ   135.000 đ 340.000 đ
.pw Miễn phí 475.000 đ 181.000 đ
.in.net Miễn phí 215.000 đ 157.000 đ
.solar Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.florist Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.marketing Miễn phí 714.000 đ 650.000 đ
.cool Miễn phí 742.000 đ 670.000 đ
.bargains Miễn phí 739.000 đ 2.515.000 đ
.cheap Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.works Miễn phí 742.000 đ 678.000 đ
.cab Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.academy Miễn phí 742.000 đ 2.600.000 đ
.training Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.camp Miễn phí 1.200.000 đ 1.080.000 đ
.codes Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.holiday Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.limo Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.company Miễn phí 199.000 đ 388.000 đ
.management Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.email Miễn phí 506.000 đ 450.000 đ
.support Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.education Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.singles Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.186.000 đ 1.085.000 đ
.clothing Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.estate Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.construction Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.186.000 đ 1.059.000 đ
.ventures Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.careers Miễn phí 1.159.000 đ 950.000 đ
.club Miễn phí 388.000 đ 309.000 đ
.equipment Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.graphics Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.photography Miễn phí 506.000 đ 388.000 đ
.today Miễn phí 485.000 đ 395.000 đ
.directory Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.ninja Miễn phí 479.000 đ 150.000 đ
.democrat Miễn phí 881.000 đ 1.255.000 đ
.immobilien Miễn phí 881.000 đ 799.000 đ
.shoes Miễn phí 1.186.000 đ 1.080.000 đ
.rest Miễn phí 947.000 đ Miễn phí
.associates Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.lease Miễn phí 1.186.000 đ Miễn phí
.toys Miễn phí 1.186.000 đ Miễn phí
.university Miễn phí 1.183.000 đ Miễn phí
.accountants Miễn phí 2.400.000 đ 4.200.000 đ
.attorney Miễn phí 1.131.000 đ 2.663.000 đ
.berlin Miễn phí 1.480.000 đ 1.200.000 đ
.bid Miễn phí 721.000 đ 705.000 đ
.blue Miễn phí 382.000 đ 319.000 đ
.capetown Miễn phí 690.000 đ 590.000 đ
.christmas Miễn phí 1.620.000 đ 1.400.000 đ
.cn Miễn phí 240.000 đ 181.000 đ
.co.com Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.com.de Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.cooking Miễn phí 740.000 đ 650.000 đ
.credit Miễn phí 2.338.000 đ 2.005.000 đ
.cricket Miễn phí 694.000 đ 1.408.000 đ
.dentist Miễn phí 1.131.000 đ 707.000 đ
.diet Miễn phí 3.048.000 đ 2.600.000 đ
.enegry Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.fashion Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.flowers Miễn phí 3.150.000 đ 2.800.000 đ
.garden Miễn phí 880.000 đ 790.000 đ
.global Miễn phí 1.770.000 đ 1.550.000 đ
.guitars Miễn phí 5.484.000 đ 567.000 đ
.help Miễn phí 681.000 đ 619.000 đ
.horse Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.hosting Miễn phí 8.500.000 đ 567.000 đ
.investments Miễn phí 2.199.000 đ 1.989.000 đ
.joburg Miễn phí 690.000 đ 595.000 đ
.kim Miễn phí 385.000 đ 353.000 đ
.link Miễn phí 249.000 đ 193.000 đ
.london Miễn phí 1.110.000 đ 1.020.000 đ
.menu Miễn phí 888.000 đ 804.000 đ
.nyc Miễn phí 775.000 đ 590.000 đ
.party Miễn phí 666.000 đ 630.000 đ
.pictures Miễn phí 326.000 đ 289.000 đ
.press Miễn phí 1.657.000 đ   115.000 đ 1.408.000 đ
.pub Miễn phí 742.000 đ 660.000 đ
.red Miễn phí 385.000 đ 350.000 đ
.rodeo Miễn phí 740.000 đ 670.000 đ
.sc Miễn phí 2.515.000 đ 2.300.000 đ
.sexy Miễn phí 1.273.000 đ 1.160.000 đ
.social Miễn phí 881.000 đ 814.000 đ
.soy Miễn phí 775.000 đ 660.000 đ
.surf Miễn phí 655.000 đ 520.000 đ
.tires Miễn phí 2.352.000 đ 2.100.000 đ
.trade Miễn phí 721.000 đ 689.000 đ
.vc Miễn phí 940.000 đ 899.000 đ
.vodka Miễn phí 694.000 đ 620.000 đ
.webcam Miễn phí 721.000 đ 614.000 đ
.wedding Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.xyz Miễn phí 280.000 đ   23.000 đ 263.000 đ
.sx Miễn phí 950.000 đ 805.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ   50.000 đ 250.000 đ
.com.au Miễn phí 630.000 đ Miễn phí
.online Miễn phí 719.000 đ   49.000 đ Miễn phí
.shop Miễn phí 832.000 đ Miễn phí
.site Miễn phí 800.000 đ   50.000 đ Miễn phí
.travel Miễn phí 2.870.000 đ Miễn phí
.net Miễn phí 308.000 đ Miễn phí
.fr Miễn phí 570.000 đ Miễn phí
.fun Miễn phí 475.000 đ   70.000 đ Miễn phí
.sex Miễn phí 2.646.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 2.427.000 đ Miễn phí
.photo Miễn phí 666.000 đ Miễn phí
.store Miễn phí 1.175.000 đ   79.000 đ Miễn phí
.it Miễn phí 1.000.000 đ Miễn phí
.world Miễn phí 740.000 đ Miễn phí
.vip Miễn phí 415.000 đ Miễn phí
.business Miễn phí 199.000 đ Miễn phí
.coupons Miễn phí 2.115.000 đ Miễn phí
.salon Miễn phí 1.170.000 đ Miễn phí
.best Miễn phí 509.000 đ Miễn phí
.report Miễn phí 505.000 đ Miễn phí
.vin Miễn phí 1.400.000 đ Miễn phí
.page Miễn phí 950.000 đ Miễn phí
.design Miễn phí 1.050.000 đ   375.000 đ Miễn phí
.com.co Miễn phí 270.000 đ Miễn phí
.io Miễn phí 1.580.000 đ Miễn phí

Vì sao nên chọn Nhân Hòa?

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics