GIA HẠN TÊN MIỀN CỦA BẠN NGAY HÔM NAY

để bảo vệ thương hiệu của bạn

w w w.
Lợi ích của việc gia hạn tên miền

Bảo vệ thương hiệu của bạn

Khi bạn đăng ký tên miền không có nghĩa là bạn có quyền sở hữu nó vĩnh viễn. Bởi vì tên miền có thời hạn sử dụng nhất định, khi tên miền hết hạn bạn cần gia hạn tên miền thì mới có thể tiếp tục sử dụng được.

Giảm thiểu nguy cơ mất tên miền.

Nếu bạn không gia hạn tên miền của mình và nó hết hạn, thì bất kỳ ai cũng có thể mua tên miền này, kể cả đối thủ cạnh tranh của bạn. Bạn có thể tưởng tượng một đối thủ cạnh tranh lấy tên miền của bạn và chuyển hướng nó đến trang web chính của họ không? Họ thậm chí sẽ không phải tạo một chuyển hướng để làm tổn hại đến doanh nghiệp của bạn, tất cả những gì họ phải làm là giữ tên miền để bạn không thể sử dụng nó nữa.

Bảng giá duy trì tên miền Việt Nam

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.vn 200.000 đ 450.000 đ Miễn phí
.net.vn 200.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.info.vn 110.000 đ 150.000 đ Miễn phí
.edu.vn 150.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.name.vn 10.000 đ 40.000 đ Miễn phí
.health.vn 150.000 đ 200.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 150.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.int.vn 150.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.io.vn 10.000 đ 40.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com.vn 200.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 150.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.gov.vn 150.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.biz.vn 200.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.pro.vn 110.000 đ 150.000 đ Miễn phí
.ac.vn 150.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.vn 10.000 đ 40.000 đ Miễn phí
.id.vn 10.000 đ 70.000 đ Miễn phí
.ai.vn 200.000 đ 350.000 đ Miễn phí

Bảng giá duy trì tên miền quốc tế

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.com Miễn phí 344.000 đ   249.000 đ 268.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ   250.000 đ 305.000 đ
.us Miễn phí 323.000 đ 259.000 đ
.cc Miễn phí 273.000 đ 273.000 đ
.eu Miễn phí 270.000 đ Không được phép transfer
.tel Miễn phí 319.000 đ 301.000 đ
.name Miễn phí 259.000 đ 229.000 đ
.mobi Miễn phí 589.000 đ   129.000 đ 589.000 đ
.mn Miễn phí 1.639.000 đ 1.297.000 đ
.co.uk Miễn phí 299.000 đ 268.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ 578.000 đ
.de Miễn phí 291.000 đ 232.000 đ
.com.ru Miễn phí 141.000 đ 141.000 đ
.sx Miễn phí 1.190.000 đ Miễn phí
.nl Miễn phí 388.000 đ 313.000 đ
.la Miễn phí 1.167.000 đ 968.000 đ
.house Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.coffee Miễn phí 1.023.000 đ 847.000 đ
.farm Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.watch Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.boutique Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.zone Miễn phí 1.023.000 đ 847.000 đ
.domains Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.computer Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.builders Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.glass Miễn phí 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.repair Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.viajes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.expert Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.international Miễn phí 508.000 đ 497.000 đ
.systems Miễn phí 763.000 đ 643.000 đ
.center Miễn phí 700.000 đ   576.000 đ 576.000 đ
.solutions Miễn phí 763.000 đ 643.000 đ
.agency Miễn phí 508.000 đ 497.000 đ
.institute Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ
.bike Miễn phí 1.023.000 đ   847.000 đ 847.000 đ
.guru Miễn phí 1.130.000 đ 948.000 đ
.camera Miễn phí 1.599.000 đ   1.331.000 đ 1.331.000 đ
.enterprises Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.contractors Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.land Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.holdings Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.voyage Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.recipes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.buzz Miễn phí 1.187.000 đ 985.000 đ
.gallery Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ
.lighting Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ
.tips Miễn phí 763.000 đ 643.000 đ
.technology Miễn phí 508.000 đ 497.000 đ
.photos Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ
.dance Miễn phí 735.000 đ 605.000 đ
.futbol Miễn phí 412.000 đ 334.000 đ
.reviews Miễn phí 735.000 đ 605.000 đ
.moda Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.bar Miễn phí 1.526.000 đ Miễn phí
.media Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.kaufen Miễn phí 988.000 đ Miễn phí
.town Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.uk Miễn phí 217.000 đ 217.000 đ
.actor Miễn phí 1.205.000 đ   1.000.000 đ 1.000.000 đ
.audio Miễn phí 4.576.000 đ   3.844.000 đ 3.844.000 đ
.bharat Miễn phí 335.000 đ 266.000 đ
.blackfriday Miễn phí 4.576.000 đ   3.844.000 đ 3.844.000 đ
.build Miễn phí 2.320.000 đ   1.936.000 đ 1.936.000 đ
.casa Miễn phí 395.000 đ 320.000 đ
.click Miễn phí 325.000 đ 274.000 đ
.cn.com Miễn phí 926.000 đ 926.000 đ
.co.de Miễn phí 373.000 đ 301.000 đ
.consulting Miễn phí 1.130.000 đ 948.000 đ
.country Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.creditcard Miễn phí 4.698.000 đ 3.934.000 đ
.degree Miễn phí 1.421.000 đ 1.181.000 đ
.desi Miễn phí 393.000 đ 374.000 đ
.durban Miễn phí 799.000 đ 658.000 đ
.engineer Miễn phí 1.003.000 đ 818.000 đ
.fishing Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.forsale Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.gift Miễn phí 614.000 đ 516.000 đ
.green Miễn phí 1.605.000 đ 1.605.000 đ
.haus Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.hiphop Miễn phí 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.host Miễn phí 1.983.000 đ 1.983.000 đ
.ink Miễn phí 606.000 đ 606.000 đ
.jobs Miễn phí 3.294.000 đ 3.249.000 đ
.juegos Miễn phí 13.727.000 đ 11.531.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.671.000 đ 1.392.000 đ
.loans Miễn phí 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.luxury Miễn phí 18.027.000 đ 15.131.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.421.000 đ 1.181.000 đ
.ooo Miễn phí 633.000 đ 621.000 đ
.pics Miễn phí 902.000 đ 758.000 đ
.pink Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ
.property Miễn phí 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.quebec Miễn phí 1.095.000 đ 908.000 đ
.rocks Miễn phí 498.000 đ 418.000 đ
.sagathan Miễn phí 448.000 đ 363.000 đ
.science Miễn phí 772.000 đ 772.000 đ
.shabaka Miễn phí 564.000 đ 460.000 đ
.software Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.space Miễn phí 616.000 đ   49.000 đ Miễn phí
.tattoo Miễn phí 1.406.000 đ 1.181.000 đ
.tokyo Miễn phí 395.000 đ 320.000 đ
.uno Miễn phí 844.000 đ 697.000 đ
.vegas Miễn phí 1.816.000 đ 1.513.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.website Miễn phí 602.000 đ   49.000 đ 440.000 đ
.wiki Miễn phí 601.000 đ 592.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ 781.000 đ
.date Miễn phí 919.000 đ Miễn phí
.win Miễn phí 316.000 đ Miễn phí
.download Miễn phí 919.000 đ Miễn phí
.life Miễn phí 988.000 đ Miễn phí
.yoga Miễn phí 916.000 đ Miễn phí
.com.au Miễn phí 542.000 đ Miễn phí
.com Miễn phí 315.000 đ   239.000 đ Miễn phí
.info Miễn phí 490.000 đ Miễn phí
.run Miễn phí 497.000 đ Miễn phí
.sale Miễn phí 988.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 3.369.000 đ Miễn phí
.porn Miễn phí 3.369.000 đ Miễn phí
.tech Miễn phí 1.182.000 đ   87.000 đ Miễn phí
.casino Miễn phí 4.626.000 đ   3.873.000 đ Miễn phí
.cloud Miễn phí 576.000 đ Miễn phí
.express Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.finance Miễn phí 1.203.000 đ Miễn phí
.gifts Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.taxi Miễn phí 1.203.000 đ Miễn phí
.blog Miễn phí 655.000 đ   180.000 đ Miễn phí
.art Miễn phí 285.000 đ Miễn phí
.news Miễn phí 864.000 đ Miễn phí
.live Miễn phí 864.000 đ Miễn phí
.dev Miễn phí 409.000 đ Miễn phí
.app Miễn phí 499.000 đ Miễn phí
.group Miễn phí 758.000 đ Miễn phí
.team Miễn phí 742.000 đ Miễn phí
.work Miễn phí 355.000 đ   285.000 đ Miễn phí
.one Miễn phí 385.000 đ Miễn phí
TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ CHUYỂN VỀ
.net Miễn phí 319.000 đ   239.000 đ 279.000 đ
.info Miễn phí 490.000 đ   88.000 đ 459.000 đ
.biz Miễn phí 409.000 đ 370.000 đ
.asia Miễn phí 452.000 đ   380.000 đ 380.000 đ
.me Miễn phí 1.029.000 đ 726.000 đ
.ws Miễn phí 916.000 đ 758.000 đ
.tv Miễn phí 765.000 đ 765.000 đ
.bz Miễn phí 749.000 đ 749.000 đ
.in Miễn phí 346.000 đ 279.000 đ
.co Miễn phí 633.000 đ 613.000 đ
.es Miễn phí 244.000 đ 244.000 đ
.xxx Miễn phí 3.369.000 đ 2.830.000 đ
.pro Miễn phí 489.000 đ   89.000 đ 469.000 đ
.pw Miễn phí 475.000 đ 461.000 đ
.in.net Miễn phí 271.000 đ 238.000 đ
.solar Miễn phí 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.florist Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.marketing Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.cool Miễn phí 1.023.000 đ 847.000 đ
.bargains Miễn phí 988.000 đ   818.000 đ 818.000 đ
.cheap Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.works Miễn phí 1.023.000 đ 847.000 đ
.cab Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.academy Miễn phí 1.023.000 đ   847.000 đ 847.000 đ
.training Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.camp Miễn phí 1.637.000 đ   1.363.000 đ 1.363.000 đ
.codes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.holiday Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.limo Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.company Miễn phí 351.000 đ 294.000 đ
.management Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ
.email Miễn phí 763.000 đ 643.000 đ
.support Miễn phí 508.000 đ 497.000 đ
.education Miễn phí 508.000 đ 497.000 đ
.singles Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.clothing Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.estate Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.construction Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.ventures Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.careers Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.club Miễn phí 576.000 đ 484.000 đ
.equipment Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ
.graphics Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ
.photography Miễn phí 763.000 đ 643.000 đ
.today Miễn phí 763.000 đ 643.000 đ
.directory Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ
.ninja Miễn phí 720.000 đ 605.000 đ
.democrat Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.immobilien Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.shoes Miễn phí 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ Miễn phí
.associates Miễn phí 1.023.000 đ   847.000 đ Miễn phí
.lease Miễn phí 1.203.000 đ Miễn phí
.toys Miễn phí 1.599.000 đ Miễn phí
.university Miễn phí 1.203.000 đ Miễn phí
.accountants Miễn phí 3.040.000 đ   2.542.000 đ 2.542.000 đ
.attorney Miễn phí 1.671.000 đ   1.392.000 đ 1.392.000 đ
.berlin Miễn phí 1.660.000 đ 1.381.000 đ
.bid Miễn phí 919.000 đ   772.000 đ 772.000 đ
.blue Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ
.capetown Miễn phí 799.000 đ   658.000 đ 658.000 đ
.christmas Miễn phí 1.983.000 đ   1.666.000 đ 1.666.000 đ
.cn Miễn phí 310.000 đ 247.000 đ
.co.com Miễn phí 636.000 đ 636.000 đ
.com.de Miễn phí 158.000 đ 143.000 đ
.cooking Miễn phí 951.000 đ 787.000 đ
.credit Miễn phí 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.cricket Miễn phí 919.000 đ 772.000 đ
.dentist Miễn phí 1.671.000 đ 1.392.000 đ
.diet Miễn phí 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.enegry Miễn phí Miễn phí
.fashion Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.flowers Miễn phí 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.garden Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.global Miễn phí 2.285.000 đ 1.908.000 đ
.guitars Miễn phí 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.help Miễn phí 902.000 đ 758.000 đ
.horse Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.hosting Miễn phí 13.727.000 đ 11.531.000 đ
.investments Miễn phí 3.078.000 đ 2.573.000 đ
.joburg Miễn phí 799.000 đ 658.000 đ
.kim Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ
.link Miễn phí 325.000 đ 274.000 đ
.london Miễn phí 1.493.000 đ 1.242.000 đ
.menu Miễn phí 1.167.000 đ 968.000 đ
.nyc Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.party Miễn phí 919.000 đ 772.000 đ
.pictures Miễn phí 374.000 đ 302.000 đ
.press Miễn phí 1.495.000 đ   170.000 đ 1.478.000 đ
.pub Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.red Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ
.rodeo Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.sc Miễn phí 2.882.000 đ 2.882.000 đ
.sexy Miễn phí 118.850.000 đ 99.834.000 đ
.social Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.soy Miễn phí 879.000 đ 726.000 đ
.surf Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.tires Miễn phí 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.trade Miễn phí 316.000 đ 278.000 đ
.vc Miễn phí 1.168.000 đ 980.000 đ
.vodka Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.webcam Miễn phí 325.000 đ 772.000 đ
.wedding Miễn phí 988.000 đ 818.000 đ
.xyz Miễn phí 343.000 đ   59.000 đ 299.000 đ
.sx Miễn phí 1.190.000 đ 987.000 đ
.top Miễn phí 239.000 đ   50.000 đ 219.000 đ
.com.au Miễn phí 542.000 đ Miễn phí
.online Miễn phí 790.000 đ   49.000 đ 695.000 đ
.shop Miễn phí 1.095.000 đ 908.000 đ
.site Miễn phí 650.000 đ   49.000 đ 575.000 đ
.travel Miễn phí 2.529.000 đ   659.000 đ Miễn phí
.net Miễn phí 376.000 đ   269.000 đ Miễn phí
.fr Miễn phí 310.000 đ Miễn phí
.fun Miễn phí 745.000 đ   47.000 đ Miễn phí
.sex Miễn phí 3.456.000 đ   2.979.000 đ Miễn phí
.adult Miễn phí 3.369.000 đ Miễn phí
.photo Miễn phí 974.000 đ Miễn phí
.store Miễn phí 1.290.000 đ   79.000 đ 1.090.000 đ
.it Miễn phí Miễn phí
.world Miễn phí 988.000 đ Miễn phí
.vip Miễn phí 556.000 đ 556.000 đ
.business Miễn phí 351.000 đ Miễn phí
.coupons Miễn phí 1.565.000 đ Miễn phí
.salon Miễn phí 1.203.000 đ Miễn phí
.best Miễn phí 509.000 đ Miễn phí
.report Miễn phí 497.000 đ Miễn phí
.vin Miễn phí 1.203.000 đ Miễn phí
.page Miễn phí 1.671.000 đ   359.000 đ Miễn phí
.design Miễn phí 1.057.000 đ Miễn phí
.com.co Miễn phí 271.000 đ Miễn phí
.io Miễn phí 1.801.000 đ Miễn phí
.vote Miễn phí 1.556.000 đ Miễn phí
.au Miễn phí 277.000 đ Miễn phí
Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi gia hạn tên miền tại Nhân Hòa
Lý do khách hàng nên tin tưởng và lựa chọn Nhân Hòa
Nhà đăng ký tên miền chính thức của VNNIC và ICANN

Nhân Hòa là nhà đăng ký tên miền chính thức tại Việt Nam được cả Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) công nhận.

Nhà đăng ký tên miền hàng đầu Việt Nam

Tự hào là 1 trong những nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam. Hàng trăm nghìn khách hàng và hàng trăm đại lý trên toàn quốc đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Nhân Hòa.

Đăng ký mọi lúc mọi nơi với Nhân Hòa App

Ứng dụng Nhân Hòa App do Nhân Hòa phát triển giúp khách hàng đăng ký và quản lý tên miền một cách dễ dàng, nhanh chóng trên nền tảng mobile (xem chi tiết Nhân Hòa App)

Hơn 20 năm kinh nghiệm

Với bề dày kinh nghiệm, Nhân Hòa luôn nằm trong top đầu các nhà cung cấp dịch vụ tương tự với chất lượng uy tín số 1 Việt Nam.

Ổn định và an toàn

Hệ thống máy chủ được đặt ở trung tâm dữ liệu lớn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cam kết ổn định, an toàn, bảo mật, tiết kiệm thời gian.

Dịch vụ hỗ trợ tốt nhất

Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ trực tuyến 24/24 luôn có mặt, giải quyết các vấn đề của khách hàng sớm nhất.

ưu đãi tháng 10
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×