Hướng dẫn trỏ IP tên miền Quốc tế

 

Thực hiện các bước theo hướng dẫn để trỏ IP cho domain quốc tế:

Quý khách vào link sau:

+ Khu vực Hồ Chí Minh: https://hcmdomain.nhanhoa.com

+ Khu vực Hà Nội: https://domain.nhanhoa.com

Sau đó đăng nhập vào tài khoản bằng email đã đăng ký và password được cấp trong email “ Thông tin quản lý tên miền quốc tế”

Sau khi login vào domain chọn mục ManageOrders > List/Search Orders

Sau đó hệ thống sẽ list ra tất cả domain mà bạn từng mua với email mà bạn login

Bạn click vào domain cần trỏ IP. Vd: ở đây mình click vào senvangviet.com hệ thống sẽ vào trang quản lý tên miền của thuyduongco.com

Để trỏ IP domain bạn click tiếp vào mục DNS Management FREE trang web sẽ chạy xuống dưới

Bạn click tiếp vào mục Manage DNS sau đó hệ thống sẽ hiển thị ra trang trỏ IP cho domain như sau:

Ở bước này có hai trường hợp:

+Trường hợp 1: Nếu trong phần Address(A) record của bạn chưa có IP nào cả bạn chọn Add A Record

Host Name : bạn để trống

Destination IPv4 Address *: ghi IP hosting của bạn vào

TTL * : để mặc định ko cần thay đổi

Chọn Add Record để lưu lại là được.

Sau đó:

Tượng tự bạn add thêm một lần nữa lần này:

Host Name : www

Destination IPv4 Address *: ghi IP hosting của bạn vào

TTL * : để mặc định ko cần thay đổi

Chọn Add Record để lưu lại là được.

(Bước này có tác dụng tạo thêm một hình thức truy cập khác đến website của bạn). Ví dụ: bạn đánh: thuyduongco.com hay www.thuyduongco.com trên trình duyệt web thì đều có thể truy cập đến web của bạn.

+Trường hợp 2: Nếu bạn thấy domain đã được trỏ IP rồi như IP không đúng với hosting của bạn bạn chỉ cần click và từng cái name rồi chọn Modify Record

vào trang thay đổi IP

ở dòng Destination IPV4 Address *: bạn ghi vào IP hosting của bạn rồi chọn Modify Record để hệ thống lưu lại là được tương tự bạn đổi lại từng cái IP bên dưới nhé.

Chúc bạn thành công

ưu đãi tháng 10
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×