Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ thuật máy chủ và Chuyên viên Marketing

Thời gian gửi: 24/07/2014, 10:08 am

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: 1/ Yêu cầu vị trí: Kỹ Thuật Máy Chủ. Số lượng: 02 người. Yêu cầu công việc: - Tốt nghiệp Đại học các ngành Công Nghệ Thông Tin. - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc quản trị máy chủ. - Quản trị máy chủ...

Tuyển dụng kinh doanh website_Tháng 07.2014

Thời gian gửi: 19/06/2014, 03:32 pm

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: I/ Yêu cầu vị trí: 1-...

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh_Tháng 06.2014

Thời gian gửi: 27/05/2014, 01:51 pm

Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng HCM  như sau: Yêu cầu vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH. Yêu...

Thông báo tuyển dụng tháng 3/2014

Thời gian gửi: 10/03/2014, 11:43 am

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: I/ Yêu cầu vị trí: ...

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh_HCM Tháng 5.2014

Thời gian gửi: 28/02/2014, 09:44 pm

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh như sau: Yêu cầu vị...

Tuyển dụng tổng hợp nhiều vị trí tháng 2.2014

Thời gian gửi: 11/02/2014, 09:23 am

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc ở văn phòng Hà Nội như sau: I/ Yêu cầu vị trí:...

Tuyển Kỹ Thuật Viên Hosting_Tháng 3.2014

Thời gian gửi: 29/10/2013, 10:28 am

Yêu Cầu Tuyển Dụng Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc tại chi nhánh Hồ Chí Minh như sau: Yêu cầu vị...

Tuyển Dụng Kinh Doanh _Hà Nội Tháng 9.2013

Thời gian gửi: 04/09/2013, 04:45 pm

Chúng tôi cần tuyển người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vào các vị trí làm việc tại Trụ Sở Hà Nội như sau: Yêu cầu vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH. Yêu...

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics