Công nghệ

TP.HCM truy thu thuế bán hàng trên Facebook

Thời gian gửi: 24/10/2017, 11:29 pm

Cục Thuế TP.HCM đã gửi 6.232 giấy mời trên 16.534 chủ trang web và tài khoản Facebook có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Việc thu thuế các cá nhân kinh doanh trên Facebook đang gặp nhiều khó khăn Theo Cục Thuế TP.HCM, thực hiện việc quản lý kinh doanh thương mại điện tử, ngoài việc tuyên truyền phổ biến nghĩa vụ kê khai nộp thuế đến cá nhân...

Cảnh báo mã độc Red Alert 2.0

Thời gian gửi: 06/10/2017, 08:51 pm

Mã độc Red Alert 2.0 khi đã xâm nhập vào thiết bị sẽ có khả năng giả mạo các ứng dụng ngân hàng trực tuyến và thay đổi nội dung của các ứng dụng để lấy...

Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics