SSD CLOUD SERVER A

1.299.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 6 Cores
 • SSD : 120GB
 • RAM : 6GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Giảm 10% Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER A
 • 3 Tháng

  • 1.499.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.497.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.394.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.591.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.588.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 23.382.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 31.176.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 46.764.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 62.352.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER B

1.699.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 8 Cores
 • SSD : 150GB
 • RAM : 8GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Giảm 10% Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER B
 • 3 Tháng

  • 1.899.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.697.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.799.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.794.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.799.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.191.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 30.582.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 40.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 61.164.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 81.552.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER C

2.199.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 10 Cores
 • SSD : 200GB
 • RAM : 10GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Giảm 10% Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER C
 • 3 Tháng

  • 2.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.197.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.794.000 đ
 • 9 Tháng

  • 2.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.691.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 26.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 39.582.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 52.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 79.164.000 đ
 • 48 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 105.552.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER D

2.699.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 12 Cores
 • SSD : 250GB
 • RAM : 12GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER D
 • 3 Tháng

  • 2.899.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.697.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.799.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.794.000 đ
 • 9 Tháng

  • 2.799.000 đ/Tháng
  • Tổng: 25.191.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 32.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 48.582.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 64.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 97.164.000 đ
 • 48 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 129.552.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER E

3.199.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 300GB
 • RAM : 14GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Giảm 10% Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER E
 • 3 Tháng

  • 3.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.197.000 đ
 • 6 Tháng

  • 3.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.794.000 đ
 • 9 Tháng

  • 3.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 29.691.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 38.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 57.582.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 76.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 115.164.000 đ
 • 48 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 153.552.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER F

4.299.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 500GB
 • RAM : 16GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER F
 • 3 Tháng

  • 4.499.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.497.000 đ
 • 6 Tháng

  • 4.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 26.394.000 đ
 • 9 Tháng

  • 4.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 39.591.000 đ
 • 12 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 51.588.000 đ
 • 18 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 77.382.000 đ
 • 24 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 103.176.000 đ
 • 36 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 154.764.000 đ
 • 48 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 206.352.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung Cloud VPS - Server

 • Đăng ký thêm 10 GB SSD - 200.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1GB RAM - 200.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1 IP - 100.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1 core CPU - 180.000 đ/tháng
 • Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) - 200.000 đ/lần
 • Dịch vụ quản lý cơ bản - 330.000 đ/tháng
 • Dịch vụ quản lý cao cấp - 999.000 đ/tháng
 • Bản quyền Plesk (Xem chi tiết tại đây)

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Liên hệ tổng đài 1900 6680 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất

Thông số kỹ thuật Cloud Server

 • Hệ điều hành Windows: Windows server 2003/2008/2012/2016
 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: DNS, IIS, FTP, MySQL, MSSQL, SMTP, PHP, Zend Optimizer, AVG Antivirus...
 • Hosting Control Panel: Website Panel, Plesk
 • Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ADMINISTRATOR, Công ty Phần mềm Nhân Hòa không được phép truy xuất trái phép vào máy chủ của khách hàng nếu không có yêu cầu qua Support System hoặc Hotline.

Giải pháp từ Máy chủ ảo Nhân Hòa

VPS Cloud là gì ?

Virtual Private Server (VPS): là dịch vụ máy chủ chạy dưới dạng chia sẻ từ 1 tài nguyên server chính hoạt động như một Dedicated Server. Người quản trị (khách hàng) có quyền cao nhất để toàn quyền quản trị Server.

VPS kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn.

VPS quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.

VPS thích hợp cho việc xây dựng hệ thống Mail Server, Web Server, Backup/Storage Server,... dùng riêng hoặc truyền tải file dữ liệu giữa các chi nhánh với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện và bảo mật.

Đặc biệt:

Các VPS tại Nhân Hòa là máy chủ ảo trên nền tảng diện toán đám mây (Cloud VPS).

Hệ thống Cloud VPS của Nhân Hòa sử dụng giải pháp Parallels Cloud Server (PCS) của hãng Parallels.

PCS là mô hình trong đó nhiều máy chủ vật lý (physical server) kết nối với nhau dựa vào công nghệ điện toán đám mây và tạo nên một hệ thống Cluster. Khi 1 trong các Server vật lý thuộc hệ thống xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy đảm bảo uptime 99.99%.

Hệ thống server vật lý sử dụng 100% ổ cứng SSD đảm bảo tốc độ truy xuất vượt trội lên tới 40 lần so với ổ cứng thông thường.

Ngoài ra Nhân Hòa còn còn cung cấp một hệ thống tường lửa mạnh mẽ phòng tránh nguy cơ tấn công gây rò rỉ thông tin và tự động sao lưu theo nhu cầu của khách hàng để bảo đảm an toàn dữ liệu.

Các đặc tính của Máy chủ ảo VPS Cloud

Ưu điểm nổi bật

CAM KẾT UPTIME 99.99%.

Khi 1 trong các Server vật lý thuộc Server pool xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra.

KHỞI TẠO NHANH, DỄ DÀNG NÂNG CẤP.

Việc đăng ký và khởi tạo Server hoàn toàn tự động giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian của mình. Cloud VPS cho phép tăng giảm tài nguyên(CPU, RAM, HDD) ngay tức thì, khả năng nhân rộng đơn giản, kết nối LAN dễ dàng, đơn giản hơn trong việc phòng chống DDOS...Quản lý thông qua cổng website, các giao thức SSH, Remote Desktop, Telnet….Theo dõi truy cập, truy xuất, lưu lượng.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU.

Dữ liệu được lưu trữ phân tán với nhiều bản sao khác nhau kèm theo với cơ chế kiểm tra lại giúp loại bỏ các hỏng hóc dữ liệu. Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra

TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI.

Tốc độ đọc ghi rất lớn do hệ thống máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD kết hợp với đường truyền vào lên tới 1Gbps cùng công nghệ lưu trữ dự liệu phân tán ra rất nhiều ổ cứng khác nhau.

Các đặc tính khác

 • Cài đặt DNS riêng cho server NS1.DOMAIN.COM – NS2.DOMAIN.COM
 • Full root access với Linux Server, Full Administrator với Windows Server
 • Live Support & Hotline 24x7

SSD CLOUD SERVER A

1.299.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 6 Cores
 • SSD : 120GB
 • RAM : 6GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Giảm 10% Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER A
 • 3 Tháng

  • 1.499.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.497.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.394.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.591.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.588.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 23.382.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 31.176.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 46.764.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 62.352.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER B

1.699.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 8 Cores
 • SSD : 150GB
 • RAM : 8GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Giảm 10% Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER B
 • 3 Tháng

  • 1.899.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.697.000 đ
 • 6 Tháng

  • 1.799.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.794.000 đ
 • 9 Tháng

  • 1.799.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.191.000 đ
 • 12 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 30.582.000 đ
 • 24 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 40.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 61.164.000 đ
 • 48 Tháng

  • 1.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 81.552.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER C

2.199.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 10 Cores
 • SSD : 200GB
 • RAM : 10GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Giảm 10% Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER C
 • 3 Tháng

  • 2.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.197.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.794.000 đ
 • 9 Tháng

  • 2.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.691.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 26.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 39.582.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 52.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 79.164.000 đ
 • 48 Tháng

  • 2.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 105.552.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER D

2.699.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 12 Cores
 • SSD : 250GB
 • RAM : 12GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER D
 • 3 Tháng

  • 2.899.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.697.000 đ
 • 6 Tháng

  • 2.799.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.794.000 đ
 • 9 Tháng

  • 2.799.000 đ/Tháng
  • Tổng: 25.191.000 đ
 • 12 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 32.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 48.582.000 đ
 • 24 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 64.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 97.164.000 đ
 • 48 Tháng

  • 2.699.000 đ/Tháng
  • Tổng: 129.552.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER E

3.199.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 300GB
 • RAM : 14GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Giảm 10% Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER E
 • 3 Tháng

  • 3.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.197.000 đ
 • 6 Tháng

  • 3.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 19.794.000 đ
 • 9 Tháng

  • 3.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 29.691.000 đ
 • 12 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 38.388.000 đ
 • 18 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 57.582.000 đ
 • 24 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 76.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 115.164.000 đ
 • 48 Tháng

  • 3.199.000 đ/Tháng
  • Tổng: 153.552.000 đ
Không, cám ơn!

SSD CLOUD SERVER F

4.299.000 đ/Tháng
 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 500GB
 • RAM : 16GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin - Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL + Manage Service
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói SSD CLOUD SERVER F
 • 3 Tháng

  • 4.499.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.497.000 đ
 • 6 Tháng

  • 4.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 26.394.000 đ
 • 9 Tháng

  • 4.399.000 đ/Tháng
  • Tổng: 39.591.000 đ
 • 12 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 51.588.000 đ
 • 18 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 77.382.000 đ
 • 24 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 103.176.000 đ
 • 36 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 154.764.000 đ
 • 48 Tháng

  • 4.299.000 đ/Tháng
  • Tổng: 206.352.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

 • Đăng ký thêm 10 GB SSD - 200.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1GB RAM - 200.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1 IP - 100.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1 core CPU - 180.000 đ/tháng
 • Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) - 200.000 đ/lần
 • Dịch vụ quản lý cơ bản - 330.000 đ/tháng
 • Dịch vụ quản lý cao cấp - 999.000 đ/tháng
 • Bản quyền cPanel VPS - 350.000 đ/tháng - 3.800.000 đ/năm
 • Bản quyền Direct Admin - 150.000 đ/tháng - 2.200.000 đ/lần
 • Bản quyền Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - 70.000 đ/tháng
 • Bản quyền Plesk Web App Edition (5 Domains) - 105.000 đ/tháng
 • Bản quyền Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) - 616.000 đ/tháng
 • Bản quyền Plesk Web Pro Edition (30 Domains) - 176.000 đ/tháng

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Liên hệ tổng đài 1900 6680 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất

Thông số kỹ thuật

 • Hệ điều hành Linux: CentOS, Fedora, Ubuntu, Redhat, Debian…
 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Apache, PHP, MySQL, Firewall APF/CSF
 • Hosting Control Panel: cPanel, Plesk, DirectAdmin, Kloxo, Webmin...
 • Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ROOT, còn Công ty Phần mềm Nhân Hòa không được phép truy xuất trái phép vào máy chủ của khách hàng nếu không có yêu cầu qua Support System hoặc Hotline.

Giải pháp từ Máy chủ ảo Nhân Hòa

VPS là gì ?

Virtual Private Server (VPS): là dịch vụ máy chủ chạy dưới dạng chia sẻ từ 1 tài nguyên server chính hoạt động như một Dedicated Server. Người quản trị (khách hàng) có quyền cao nhất để toàn quyền quản trị Server.

VPS kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn.

VPS quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.

VPS thích hợp cho việc xây dựng hệ thống Mail Server, Web Server, Backup/Storage Server,... dùng riêng hoặc truyền tải file dữ liệu giữa các chi nhánh với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện và bảo mật.

Đặc biệt:

Các VPS tại Nhân Hòa là máy chủ ảo trên nền tảng diện toán đám mây (Cloud VPS).

Hệ thống Cloud VPS của Nhân Hòa sử dụng giải pháp Parallels Cloud Server (PCS) của hãng Parallels.

PCS là mô hình trong đó nhiều máy chủ vật lý (physical server) kết nối với nhau dựa vào công nghệ điện toán đám mây và tạo nên một hệ thống Cluster. Khi 1 trong các Server vật lý thuộc hệ thống xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy đảm bảo uptime 99.99%.

Hệ thống server vật lý sử dụng 100% ổ cứng SSD đảm bảo tốc độ truy xuất vượt trội lên tới 40 lần so với ổ cứng thông thường.

Ngoài ra Nhân Hòa còn còn cung cấp một hệ thống tường lửa mạnh mẽ phòng tránh nguy cơ tấn công gây rò rỉ thông tin và tự động sao lưu theo nhu cầu của khách hàng để bảo đảm an toàn dữ liệu.

Các đặc tính của Máy chủ ảo

Ưu điểm nổi bật

CAM KẾT UPTIME 99.99%.

Khi 1 trong các Server vật lý thuộc Server pool xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra.

KHỞI TẠO NHANH, DỄ DÀNG NÂNG CẤP.

Việc đăng ký và khởi tạo Server hoàn toàn tự động giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian của mình. Cloud VPS cho phép tăng giảm tài nguyên(CPU, RAM, HDD) ngay tức thì, khả năng nhân rộng đơn giản, kết nối LAN dễ dàng, đơn giản hơn trong việc phòng chống DDOS...Quản lý thông qua cổng website, các giao thức SSH, Remote Desktop, Telnet….Theo dõi truy cập, truy xuất, lưu lượng.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU.

Dữ liệu được lưu trữ phân tán với nhiều bản sao khác nhau kèm theo với cơ chế kiểm tra lại giúp loại bỏ các hỏng hóc dữ liệu. Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra

TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI.

Tốc độ đọc ghi rất lớn do hệ thống máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD kết hợp với đường truyền vào lên tới 1Gbps cùng công nghệ lưu trữ dự liệu phân tán ra rất nhiều ổ cứng khác nhau.

Các đặc tính khác

 • Cài đặt DNS riêng cho server NS1.DOMAIN.COM – NS2.DOMAIN.COM
 • Full root access với Linux Server, Full Administrator với Windows Server
 • Live Support & Hotline 24x7

Dịch vụ bổ sung

 • Đăng ký thêm 10 GB SSD - 200.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1GB RAM - 200.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1 IP - 100.000 đ/tháng
 • Đăng ký thêm 1 core CPU - 180.000 đ/tháng
 • Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) - 200.000 đ/lần
 • Dịch vụ quản lý cơ bản - 330.000 đ/tháng
 • Dịch vụ quản lý cao cấp - 999.000 đ/tháng
 • Bản quyền cPanel VPS - 350.000 đ/tháng - 3.800.000 đ/năm
 • Bản quyền Direct Admin - 150.000 đ/tháng - 2.200.000 đ/lần
 • Bản quyền Plesk Web Admin Edition (10 Domains) - 70.000 đ/tháng
 • Bản quyền Plesk Web App Edition (5 Domains) - 105.000 đ/tháng
 • Bản quyền Plesk Web Host Edition (Unlimited Domains) - 616.000 đ/tháng
 • Bản quyền Plesk Web Pro Edition (30 Domains) - 176.000 đ/tháng

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Liên hệ tổng đài 1900 6680 để được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất

Thông số kỹ thuật

 • Hệ điều hành Linux: CentOS, Fedora, Ubuntu, Redhat, Debian…
 • Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: Apache, PHP, MySQL, Firewall APF/CSF
 • Hosting Control Panel: cPanel, Plesk, DirectAdmin, Kloxo, Webmin...
 • Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ROOT, còn Công ty Phần mềm Nhân Hòa không được phép truy xuất trái phép vào máy chủ của khách hàng nếu không có yêu cầu qua Support System hoặc Hotline.

Giải pháp từ Máy chủ ảo Nhân Hòa

VPS là gì ?

Virtual Private Server (VPS): là dịch vụ máy chủ chạy dưới dạng chia sẻ từ 1 tài nguyên server chính hoạt động như một Dedicated Server. Người quản trị (khách hàng) có quyền cao nhất để toàn quyền quản trị Server.

VPS kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn.

VPS quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.

VPS thích hợp cho việc xây dựng hệ thống Mail Server, Web Server, Backup/Storage Server,... dùng riêng hoặc truyền tải file dữ liệu giữa các chi nhánh với nhau một cách dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện và bảo mật.

Đặc biệt:

Các VPS tại Nhân Hòa là máy chủ ảo trên nền tảng diện toán đám mây (Cloud VPS).

Hệ thống Cloud VPS của Nhân Hòa sử dụng giải pháp Parallels Cloud Server (PCS) của hãng Parallels.

PCS là mô hình trong đó nhiều máy chủ vật lý (physical server) kết nối với nhau dựa vào công nghệ điện toán đám mây và tạo nên một hệ thống Cluster. Khi 1 trong các Server vật lý thuộc hệ thống xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy đảm bảo uptime 99.99%.

Hệ thống server vật lý sử dụng 100% ổ cứng SSD đảm bảo tốc độ truy xuất vượt trội lên tới 40 lần so với ổ cứng thông thường.

Ngoài ra Nhân Hòa còn còn cung cấp một hệ thống tường lửa mạnh mẽ phòng tránh nguy cơ tấn công gây rò rỉ thông tin và tự động sao lưu theo nhu cầu của khách hàng để bảo đảm an toàn dữ liệu.

Các đặc tính của Máy chủ ảo

Ưu điểm nổi bật

CAM KẾT UPTIME 99.99%.

Khi 1 trong các Server vật lý thuộc Server pool xảy ra sự cố, tất cả máy chủ ảo trên đó sẽ được tự động (HA) di chuyển đến 1 trong các server vật lý còn lại, không làm gián đoạn các máy chủ Cloud VPS do vậy Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra.

KHỞI TẠO NHANH, DỄ DÀNG NÂNG CẤP.

Việc đăng ký và khởi tạo Server hoàn toàn tự động giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian của mình. Cloud VPS cho phép tăng giảm tài nguyên(CPU, RAM, HDD) ngay tức thì, khả năng nhân rộng đơn giản, kết nối LAN dễ dàng, đơn giản hơn trong việc phòng chống DDOS...Quản lý thông qua cổng website, các giao thức SSH, Remote Desktop, Telnet….Theo dõi truy cập, truy xuất, lưu lượng.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU.

Dữ liệu được lưu trữ phân tán với nhiều bản sao khác nhau kèm theo với cơ chế kiểm tra lại giúp loại bỏ các hỏng hóc dữ liệu. Hệ thống luôn được đảm bảo online 100%, không bị mất dữ liệu do lỗi phần cứng gây ra

TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI.

Tốc độ đọc ghi rất lớn do hệ thống máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD kết hợp với đường truyền vào lên tới 1Gbps cùng công nghệ lưu trữ dự liệu phân tán ra rất nhiều ổ cứng khác nhau.

Các đặc tính khác

 • Cài đặt DNS riêng cho server NS1.DOMAIN.COM – NS2.DOMAIN.COM
 • Full root access với Linux Server, Full Administrator với Windows Server
 • Live Support & Hotline 24x7
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics