Content

Plan A

Chỉ với 135.000 đ/tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Plan A
 • 6 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 7 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.260.000 đ
 • 8 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.440.000 đ
 • 9 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.620.000 đ
 • 10 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.800.000 đ
 • 11 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.980.000 đ
 • 12 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 13 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.340.000 đ
 • 14 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.520.000 đ
 • 15 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.700.000 đ
 • 16 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.880.000 đ
 • 17 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.060.000 đ
 • 18 Tháng

  • 180.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.240.000 đ
 • 24 Tháng

  • 162.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.888.000 đ
 • 36 Tháng

  • 153.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.508.000 đ
 • 48 Tháng

  • 144.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.912.000 đ
 • 60 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.100.000 đ
Không, cám ơn!

Plan B

Chỉ với 270.000 đ/tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Plan B
 • 6 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 7 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.520.000 đ
 • 8 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.880.000 đ
 • 9 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.240.000 đ
 • 10 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.600.000 đ
 • 11 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.960.000 đ
 • 12 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.320.000 đ
 • 13 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.680.000 đ
 • 14 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.040.000 đ
 • 15 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
 • 16 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.760.000 đ
 • 17 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.120.000 đ
 • 18 Tháng

  • 360.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.480.000 đ
 • 24 Tháng

  • 324.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.776.000 đ
 • 36 Tháng

  • 306.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.016.000 đ
 • 48 Tháng

  • 288.000 đ/Tháng
  • Tổng: 13.824.000 đ
 • 60 Tháng

  • 270.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.200.000 đ
Không, cám ơn!

Plan C

Chỉ với 405.000 đ/tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Plan C
 • 3 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.620.000 đ
 • 6 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.240.000 đ
 • 7 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.780.000 đ
 • 8 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.320.000 đ
 • 9 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.860.000 đ
 • 10 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
 • 11 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.940.000 đ
 • 12 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.480.000 đ
 • 13 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.020.000 đ
 • 14 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.560.000 đ
 • 15 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.100.000 đ
 • 16 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.640.000 đ
 • 17 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.180.000 đ
 • 18 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.720.000 đ
 • 24 Tháng

  • 486.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.664.000 đ
 • 36 Tháng

  • 459.000 đ/Tháng
  • Tổng: 16.524.000 đ
 • 48 Tháng

  • 432.000 đ/Tháng
  • Tổng: 20.736.000 đ
 • 60 Tháng

  • 405.000 đ/Tháng
  • Tổng: 24.300.000 đ
Không, cám ơn!

Plan D

Chỉ với 540.000 đ/tháng
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Plan D
 • 3 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.160.000 đ
 • 6 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.320.000 đ
 • 7 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.040.000 đ
 • 8 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.760.000 đ
 • 9 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 6.480.000 đ
 • 10 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.200.000 đ
 • 11 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.920.000 đ
 • 12 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 8.640.000 đ
 • 13 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 9.360.000 đ
 • 14 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.080.000 đ
 • 15 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 10.800.000 đ
 • 16 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 11.520.000 đ
 • 17 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.240.000 đ
 • 18 Tháng

  • 720.000 đ/Tháng
  • Tổng: 12.960.000 đ
 • 24 Tháng

  • 648.000 đ/Tháng
  • Tổng: 15.552.000 đ
 • 36 Tháng

  • 612.000 đ/Tháng
  • Tổng: 22.032.000 đ
 • 48 Tháng

  • 576.000 đ/Tháng
  • Tổng: 27.648.000 đ
 • 60 Tháng

  • 540.000 đ/Tháng
  • Tổng: 32.400.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

Tổng tiền: 0đ

Đặc tính kỹ thuật

Dung lượng lưu trữ và băng thông lớn đến 5.000 Gb

Hỗ trợ tốt các website phục vụ up/download film và music.

Không hỗ trợ mailbox và hệ thống cơ sở dữ liệu

Chi phí hợp lý

Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành Windows 2003 enterprise edition SP2
Ngôn ngữ hỗ trợ PHP5, ASP
Tính năng truy cập FTP Account/ WebBase Control Panel/ WebBase File Manager
Tính năng khác Bandwidth Status/ Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages/ MIME Type Manager/ Backup Manager/ DataWeb Backup
Content
ưu đãi tháng 10
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×