Content

Sinh viên

Chỉ với 54.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 900MB SSD
 • Băng thông/tháng : 20GB
 • FTP Accounts : 1
 • My SQL : 1
 • MSSQL 2012 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10
 • Khuyến mãi giảm 50%
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Sinh viên
 • 12 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 648.000 đ
 • 24 Tháng

  • 48.600 đ/Tháng
  • Tổng: 1.166.400 đ
 • 36 Tháng

  • 45.900 đ/Tháng
  • Tổng: 1.652.400 đ
 • 48 Tháng

  • 43.200 đ/Tháng
  • Tổng: 2.073.600 đ
 • 60 Tháng

  • 40.500 đ/Tháng
  • Tổng: 2.430.000 đ
Không, cám ơn!

Cá Nhân

Chỉ với 78.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 1.2GB SSD
 • Băng thông/tháng : 35GB
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 1
 • MSSQL 2012 : 1
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Khuyến mãi giảm 50%
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Cá Nhân
 • 12 Tháng

  • 78.000 đ/Tháng
  • Tổng: 936.000 đ
 • 24 Tháng

  • 70.200 đ/Tháng
  • Tổng: 1.684.800 đ
 • 36 Tháng

  • 66.300 đ/Tháng
  • Tổng: 2.386.800 đ
 • 48 Tháng

  • 62.400 đ/Tháng
  • Tổng: 2.995.200 đ
 • 60 Tháng

  • 58.500 đ/Tháng
  • Tổng: 3.510.000 đ
Không, cám ơn!

Cá Nhân +

Chỉ với 90.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 3
 • MSSQL 2012 : 3
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Khuyến mãi giảm 50%
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Cá Nhân +
 • 12 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.080.000 đ
 • 24 Tháng

  • 81.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.944.000 đ
 • 36 Tháng

  • 76.500 đ/Tháng
  • Tổng: 2.754.000 đ
 • 48 Tháng

  • 72.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.456.000 đ
 • 60 Tháng

  • 67.500 đ/Tháng
  • Tổng: 4.050.000 đ
Không, cám ơn!

Doanh Nghiệp

Chỉ với 120.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 4
 • MSSQL 2012 : 4
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Khuyến mãi giảm 50%
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Doanh Nghiệp
 • 12 Tháng

  • 120.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.440.000 đ
 • 24 Tháng

  • 108.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.592.000 đ
 • 36 Tháng

  • 102.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.672.000 đ
 • 48 Tháng

  • 96.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.608.000 đ
 • 60 Tháng

  • 90.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.400.000 đ
Không, cám ơn!

Thương Mại Điện Tử

Chỉ với 169.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 5
 • MSSQL 2012 : 5
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Khuyến mãi giảm 50%
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Thương Mại Điện Tử
 • 6 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.014.000 đ
 • 12 Tháng

  • 169.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.028.000 đ
 • 24 Tháng

  • 152.100 đ/Tháng
  • Tổng: 3.650.400 đ
 • 36 Tháng

  • 143.650 đ/Tháng
  • Tổng: 5.171.400 đ
 • 48 Tháng

  • 135.200 đ/Tháng
  • Tổng: 6.489.600 đ
 • 60 Tháng

  • 126.750 đ/Tháng
  • Tổng: 7.605.000 đ
Không, cám ơn!

Chuyên Nghiệp

Chỉ với 257.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 7GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 8
 • MSSQL 2012 : 8
 • Domains : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Khuyến mãi giảm 50%
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Chuyên Nghiệp
 • 6 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.542.000 đ
 • 12 Tháng

  • 257.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.084.000 đ
 • 24 Tháng

  • 231.300 đ/Tháng
  • Tổng: 5.551.200 đ
 • 36 Tháng

  • 218.450 đ/Tháng
  • Tổng: 7.864.200 đ
 • 48 Tháng

  • 205.600 đ/Tháng
  • Tổng: 9.868.800 đ
 • 60 Tháng

  • 192.750 đ/Tháng
  • Tổng: 11.565.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

Tổng tiền: 0đ

Đặc tính kỹ thuật hosting windows

 • Windows hosting Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau.
 • Miễn phí tạo, quản lý hộp thư điện tử (Email) theo tên miền riêng.
 • Miễn phí tạo tên miền con (Subdomain).
 • Sử dụng nhiều tên miền cho 1 website.
 • Quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản hosting.
 • Quản lý đăng nhập, giám sát thông số băng thông và dung lượng.
 • Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu.

Thông số kỹ thuật hosting unlimited bandwidth


Hệ điều hành Windows server 2012/2016
Ngôn ngữ hỗ trợ .NET(v1.1,2.0,3.5,4.0,4.6) / PHP 5.x-7.x / ASP
Cơ sở dữ liệu Microsoft Access / MSSQL Server 2012 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/ OLEDB
Hệ thống email WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam
Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager
Bảng điều khiển Plesk 12 / Plesk Onyx
Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories/ Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions
Hệ thống email WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam
Content
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics