Content

Sinh viên

Chỉ với 27.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 2
 • MSSQL 2012 : 2
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : 20
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Sinh viên
 • 12 Tháng

  • 36.000 đ/Tháng
  • Tổng: 432.000 đ
 • 24 Tháng

  • 32.400 đ/Tháng
  • Tổng: 777.600 đ
 • 36 Tháng

  • 30.600 đ/Tháng
  • Tổng: 1.101.600 đ
 • 48 Tháng

  • 28.800 đ/Tháng
  • Tổng: 1.382.400 đ
 • 60 Tháng

  • 27.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.620.000 đ
Không, cám ơn!

Cá Nhân

Chỉ với 39.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 3
 • MSSQL 2012 : 3
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Cá Nhân
 • 12 Tháng

  • 52.000 đ/Tháng
  • Tổng: 624.000 đ
 • 24 Tháng

  • 46.800 đ/Tháng
  • Tổng: 1.123.200 đ
 • 36 Tháng

  • 44.200 đ/Tháng
  • Tổng: 1.591.200 đ
 • 48 Tháng

  • 41.600 đ/Tháng
  • Tổng: 1.996.800 đ
 • 60 Tháng

  • 39.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.340.000 đ
Không, cám ơn!

Cá Nhân +

Chỉ với 54.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 4
 • MSSQL 2012 : 4
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Cá Nhân +
 • 12 Tháng

  • 72.000 đ/Tháng
  • Tổng: 864.000 đ
 • 24 Tháng

  • 64.800 đ/Tháng
  • Tổng: 1.555.200 đ
 • 36 Tháng

  • 61.200 đ/Tháng
  • Tổng: 2.203.200 đ
 • 48 Tháng

  • 57.600 đ/Tháng
  • Tổng: 2.764.800 đ
 • 60 Tháng

  • 54.000 đ/Tháng
  • Tổng: 3.240.000 đ
Không, cám ơn!

Doanh Nghiệp

Chỉ với 72.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 6
 • MSSQL 2012 : 6
 • Domains : 3
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Doanh Nghiệp
 • 12 Tháng

  • 96.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.152.000 đ
 • 24 Tháng

  • 86.400 đ/Tháng
  • Tổng: 2.073.600 đ
 • 36 Tháng

  • 81.600 đ/Tháng
  • Tổng: 2.937.600 đ
 • 48 Tháng

  • 76.800 đ/Tháng
  • Tổng: 3.686.400 đ
 • 60 Tháng

  • 72.000 đ/Tháng
  • Tổng: 4.320.000 đ
Không, cám ơn!

Thương Mại Điện Tử

Chỉ với 101.250 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 8GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 8
 • MSSQL 2012 : 8
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Thương Mại Điện Tử
 • 6 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 810.000 đ
 • 12 Tháng

  • 135.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.620.000 đ
 • 24 Tháng

  • 121.500 đ/Tháng
  • Tổng: 2.916.000 đ
 • 36 Tháng

  • 114.750 đ/Tháng
  • Tổng: 4.131.000 đ
 • 48 Tháng

  • 108.000 đ/Tháng
  • Tổng: 5.184.000 đ
 • 60 Tháng

  • 101.250 đ/Tháng
  • Tổng: 6.075.000 đ
Không, cám ơn!

Chuyên Nghiệp

Chỉ với 153.750 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 10GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 12
 • MSSQL 2012 : 12
 • Domains : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua
Vui lòng chọn thời gian cho gói Chuyên Nghiệp
 • 6 Tháng

  • 205.000 đ/Tháng
  • Tổng: 1.230.000 đ
 • 12 Tháng

  • 205.000 đ/Tháng
  • Tổng: 2.460.000 đ
 • 24 Tháng

  • 184.500 đ/Tháng
  • Tổng: 4.428.000 đ
 • 36 Tháng

  • 174.250 đ/Tháng
  • Tổng: 6.273.000 đ
 • 48 Tháng

  • 164.000 đ/Tháng
  • Tổng: 7.872.000 đ
 • 60 Tháng

  • 153.750 đ/Tháng
  • Tổng: 9.225.000 đ
Không, cám ơn!

Dịch vụ bổ sung

Tổng tiền: 0đ

Đặc tính kỹ thuật hosting windows

 • Windows hosting Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau.
 • Miễn phí tạo, quản lý hộp thư điện tử (Email) theo tên miền riêng.
 • Miễn phí tạo tên miền con (Subdomain).
 • Sử dụng nhiều tên miền cho 1 website.
 • Quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản hosting.
 • Quản lý đăng nhập, giám sát thông số băng thông và dung lượng.
 • Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu.

Thông số kỹ thuật hosting unlimited bandwidth


Hệ điều hành Windows server 2012/2016
Ngôn ngữ hỗ trợ .NET(v1.1,2.0,3.5,4.0,4.6) / PHP 5.x-7.x / ASP
Cơ sở dữ liệu Microsoft Access / MSSQL Server 2012 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/ OLEDB
Hệ thống email WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam
Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager
Bảng điều khiển Plesk Onyx (17) / Plesk Obsidian (18)
Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories/ Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions
Hệ thống email WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam
Content
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
× Lổi!
×
×
Web Analytics