Chương trình đã kết thúc
Chương trình đã kết thúc

Chương trình đã kết thúc. Xin cám ơn quý khách đã quan tâm.


Ngày

Giờ

Phút

Giây

ƯU ĐÃI MUA SẮM LỚN NHẤT VÀ CUỐI CÙNG NĂM 2022


DỊCH VỤ HOSTING

 • Giảm 80% Hosting khi đăng ký năm đầu tiên (áp dụng cho cả web/app)
 • Trường hợp đăng ký từ 2 năm trở lên giảm 50% cho các năm tiếp theo
 • Gia hạn Hosting:
  • Thanh toán 12 tháng giảm 20%
  • Thanh toán 24 tháng giảm 25%
  • Thanh toán 36 tháng trở lên giảm 30%

SINH VIÊN

7.200 đ/tháng

36.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : 30GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 2
 • Domains : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : 20
Đặt mua

CÁ NHÂN

9.000 đ/tháng

45.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 4
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

CÁ NHÂN +

14.000 đ/tháng

70.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 4
 • Domains : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

DOANH NGHIỆP

17.800 đ/tháng

89.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 6
 • Domains : 3
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

thương mại điện tử

23.800 đ/tháng

119.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 8GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 8
 • Domains : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

CHUYÊN NGHIỆP

41.000 đ/tháng

205.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 10GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 12
 • Domains : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

SINH VIÊN

7.200 đ/tháng

36.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : 30GB
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 2
 • MSSQL 2012 : 2
 • Domain : 1
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : 20
Đặt mua

CÁ NHÂN

10.400 đ/tháng

52.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 3
 • MSSQL 2012 : 3
 • Domain : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

CÁ NHÂN +

14.400 đ/tháng

72.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 4
 • MSSQL 2012 : 4
 • Domain : 2
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

DOANH NGHIỆP

19.200 đ/tháng

96.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 6
 • MSSQL 2012 : 6
 • Domain : 3
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

27.000 đ/tháng

135.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 8GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 8
 • MSSQL 2012 : 8
 • Domain : 4
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

CHUYÊN NGHIỆP

41.000 đ/tháng

205.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 10GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 12
 • MSSQL 2012 : 12
 • Domain : 6
 • Subdomain : Unlimited
 • Alias/Park Domain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
Đặt mua

WP MINI 1

11.000 đ/tháng

55.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • Số lượng website : 1
 • MySQL : 3
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Subdomain : Unlimited
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 • Hộp thư : 20
 • Cài đặt : 1-Click WordPress Installation
Đặt mua

WP MINI 2

13.800 đ/tháng

69.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 3GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • Số lượng website : 3
 • MySQL : 6
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Subdomain : Unlimited
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 • Hộp thư : 40
 • Cài đặt : 1-Click WordPress Installation
Đặt mua

WP MINI 3

19.600 đ/tháng

98.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • Số lượng website : 4
 • MySQL : 8
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Subdomain : Unlimited
 • Sao lưu dữ liệu : hàng ngày
 • Hộp thư : 60
 • Cài đặt : 1-Click WordPress Installation
Đặt mua

WP Basic

29.000 đ/tháng

145.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 12GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • Số lượng website : 6
 • MySQL : 12
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Subdomain : Unlimited
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 • Hộp thư : Unlimited
 • Cài đặt : 1-Click WordPress Installation
Đặt mua

WP Ultimate

39.000 đ/tháng

195.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 16GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • Số lượng website : 8
 • MySQL : 16
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Subdomain : Unlimited
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 • Hộp thư : Unlimited
 • Cài đặt : 1-Click WordPress Installation
Đặt mua

WP Business

59.000 đ/tháng

295.000 đ/tháng

 • Dung lượng lưu trữ : 24GB SSD
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • Số lượng website : 10
 • MySQL : 20
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Subdomain : Unlimited
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 • Hộp thư : Unlimited
 • Cài đặt : 1-Click WordPress Installation
Đặt mua

DỊCH VỤ CLOUD VPS/ CLOUD SERVER

 • Giảm 70% Cloud VPS/Cloud Server khi đăng ký năm đầu tiên (áp dụng cho cả web/app)
 • Trường hợp đăng ký từ 2 năm trở lên giảm 50% cho các năm tiếp theo
 • Gia hạn Cloud VPS/ Cloud Server:
  • Thanh toán 12 tháng giảm 20%
  • Thanh toán 24 tháng giảm 25%
  • Thanh toán 36 tháng trở lên giảm 30%
 • Tặng thêm RAM khi đăng ký từ 12 tháng

SSD CLOUD VPS A

29.400 đ/tháng

98.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 1 Cores
 • SSD : 15GB
 • RAM : 1GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 512MB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD VPS B

61.800 đ/tháng

206.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 2 Cores
 • SSD : 25GB
 • RAM : 1.5GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 512MB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD VPS C

107.700 đ/tháng

359.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 3 Cores
 • SSD : 50GB
 • RAM : 2 GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD VPS D

170.700đ/tháng

569.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 4 Cores
 • SSD : 60 GB
 • RAM : 3 GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD VPS E

209.700 đ/tháng

699.000đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 5 Cores
 • SSD : 80GB
 • RAM : 4 GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD VPS F

299.700đ/tháng

999.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CPU: 6 core
 • SSD : 100 GB
 • RAM : 5 GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD SERVER A

353.700đ/tháng

1.179.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 6 Cores
 • SSD : 120GB
 • RAM : 6GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD SERVER B

477.000đ/tháng

1.590.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 8 Cores
 • SSD : 150GB
 • RAM : 8GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD SERVER C

629.700đ/tháng

2.099.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 10 Cores
 • SSD : 200GB
 • RAM : 10GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD SERVER D

782.700đ/tháng

2.609.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 12 Cores
 • SSD : 250 GB
 • RAM : 12GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD SERVER E

932.700đ/tháng

3.109.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 300GB
 • RAM : 14GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

SSD CLOUD SERVER F

1.184.700 đ/tháng

3.949.000 đ/tháng

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CPU: 16 Cores
 • SSD : 500GB
 • RAM : 16GB
 • IP : 1
 • Bandwidth : Unlimited
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đ.ký 12 tháng
Đăng ký

DỊCH VỤ EMAIL DOANH NGHIỆP

 • Giảm 70% Email server khi đăng ký năm đầu tiên (áp dụng cho cả web/app)
 • Trường hợp đăng ký từ 2 năm trở lên giảm 50% cho các năm tiếp theo
 • Gia hạn Email Server:
  • Thanh toán 12 tháng giảm 20%
  • Thanh toán 24 tháng giảm 25%
  • Thanh toán 36 tháng trở lên giảm 30%
 • Tặng miễn phí SSL

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ


Nhanh tay sở hữu tên miền của riêng bạn tại Nhân Hòa với mức giá

ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong Black Friday 2022.

Tên miền .VN

Giảm ngay 200.000đ phí đăng ký tên miền (không áp dụng với .Name.vn, tên miền tiếng Việt)

Gia hạn tên miền .VN 5 năm giảm ngay 250.000đ

Tặng 1 năm dịch vụ DNSSEC chống giả mạo tên miền

Tặng ngay 50.000đ vào tài khoản App Nhân Hòa khi đăng ký tên miền .VN qua App

Tặng kèm tên miền tiếng Việt khi đăng ký tên miền .VN 2 năm trở lên.

Tên miền .com . net

1 năm .com: 317k giảm còn 189k; .net: 319k giảm còn 219k

Tên miền .com . net chỉ từ 99k/năm đầu khi đăng ký 2 năm trở lên

Gửi yêu cầu tư vấn
Download Nhân Hòa App
Hệ thống đang xử lý .Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt!
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí